Chương IV - Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương IV - Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - 1
  • Chương IV - Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - 2
  • Chương IV - Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - 3
  • Chương IV - Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - 4
  • Chương IV - Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - 5
Trường THCS Phan ?ăng Lưu<br>Bộ môn: Toán<br>Khối 9<br>GV: Nguyễn Thị Minh Châu<br>Giải phương trình theo các bước đã học<br>KIỂM TRA BÀI CŨ<br>Chuyển 2 sang vế phải: <br>Giải<br>Chia hai vế cho 2, ta được: <br>Tách <br>ở vế trái thành <br>và thêm vào hai <br>vế cùng một số để vế trái thành một bình phương <br>Ta được phương trình: <br>Suy ra: <br>hay <br>hay <br>Tiết : 53<br>Biến đổi phương trình tổng quát theo các bước như đã kiểm tra bài cũ<br>Chuyển c sang vế phải: <br>Vì , chia hai vế cho a, ta được: <br>Tách <br>ở vế trái thành <br>và thêm vào hai <br>vế cùng một biểu thức để vế trái thành một bình phương của một biểu thức:<br>(1) <br>Ta được phương trình: <br>Người ta kí hiệu: <br>Và gọi nó là biệt thức của phương trình.<br>(2) <br>( đọc là ?denta?)<br>Bây giờ dùng phương trình (2), ta xét mọi trường hợp có thể xảy ra đối với <br>để suy ra khi nào thì <br>phương trình có nghiệm và viết nghiệm nếu có. <br>?1 <br>Hãy điền vào các chỗ trống (?) dưới đây:<br>a) Nếu<br>thì từ phương trình (2) suy ra<br>Do đó phương trình (1) có hai nghiệm:<br>; <br>b) Nếu<br>thì từ phương trình (2) suy ra<br>Do đó phương trình (1) có nghiệm kép<br>0<br>(2) <br>?2 <br>Hãy giải thích vì sao khi<br> thì phương trình<br>(2) vô nghiệm<br>Khi<br>thì từ phương trình (2) suy ra<br>(không tìm được x)<br>(2) <br>Trả lời:<br>Đối với phương trình <br>và biệt thức <br>Nếu<br>thì từ phương trình có hai nghiệm<br>; <br>thì phương trình có nghiệm kép:<br>?<br>phân biệt:<br>Nếu<br>?<br>thì phương trình vô nghiệm.<br>Nếu<br>?<br>I. Công thức nghiệm <br>Áp dụng công thức nghiệm để giải các phương trình:<br> Nhóm 1-2 a)<br> Học sinh làm bài tập theo nhóm <br>?3 <br> Nhóm 3-4 b)<br> Nhóm 5-6 c)<br>Đáp án:<br>a)<br>Phương trình có 2 nghiệm phân biệt: <br>Phương trình vô nghiệm<br>b)<br>Phương trình có nghiệm kép:<br>c)<br>;<br>* Nếu phương trình<br>có a và c trái dấu thì tích ac sẽ mang dấu gì?<br>* Nếu phương trình<br>có a và c trái dấu thì sẽ mang dấu gì?<br>* Vậy nếu phương trình<br>có a và c trái dấu thì các em có kết luận gì về số nghiệm của phương trình?<br>Chú ý:<br>* Nếu phương trình<br>có a và c trái dấu thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt<br> Bài 15 ? trang 45 : <br> a) <br>Phương trình vô nghiệm<br> (a= , b= , c= )<br> 7<br> -2<br> 3<br> Không giải phương trình, hãy xác định các hệ số a, b, c, tính biệt thức<br>và xác định số nghiệm<br>của phương trình sau: <br> b) <br>Pt có nghiệm kép<br> (a= , b= , c= )<br> 5<br> 2<br> c) <br>Pt có 2 nghiệm phân biệt<br> (a= , b= , c= )<br> 7<br> a) <br> b) <br> c) <br> d) <br> Bài 16 ? trang 45 : <br> Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình và chọn đáp án đúng<br> 1) <br> a) <br> b) <br> c) <br> d) <br> 2) <br>Vô nghiệm <br> a) <br> b) <br> c) <br> d) <br> 3) <br> vô nghiệm <br>Dặn dò: <br>I. Học bài : <br> * Coâng thöùc nghieäm cuûa phöông trình baäc hai<br>II. Bài tập về nhà 15d; 16b, d, f trang 45<br>Xem trước bài công thức nghiệm thu gọn và trả lời câu hỏi:<br>?Nếu hệ số b là số chẵn thì công thức nghiệm của phương trình bậc hai có thể viết gọn lại như thế nào? Giải thích vì sao??<br>CHÚC CÁC EM HỌC THẬT TỐT<br> 03- 2007<br>CHÀO TẠM BIỆT <br>
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-04-11 09:12:17 | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 621 | Lần xem: | Page: 21 | FileSize: 2.72 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương IV - Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai, Đại số 9. Trường THCS Phan ?ăng LưuBộ môn: ToánKhối 9GV: Nguyễn Thị Minh ChâuGiải phương trình theo các bước đã họcKIỂM TRA BÀI CŨChuyển 2 sang vế phải: GiảiChia hai vế cho 2, ta được: Tách ở vế trái thành và t

https://tailieuhoctap.com/baigiangdaiso9/chuong-iv-bai-4-cong-thuc-nghiem-cua-phuong-trinh-bac-hai.l31rtq.html