Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - 1
  • Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - 2
  • Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - 3
  • Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - 4
  • Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - 5
HS1: Viết công thức nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn.
HS2: Giải phương trình: 2x2 -7x + 3 = 0
KIỂM TRA BÀI CŨ
1) Công thức nghiệm phương trình: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)
+ ∆ > 0: phương trình có hai nghiệm phân biệt:
+ ∆ = 0: phương trình có nghiệm kép:
+ ∆ < 0: phương trình vô nghiệm.
Tính:
ĐẠI SỐ 9
TIẾT 54 : LUYỆN TẬP
CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
Bài 1 Giải các phương trình:
Dạng 1: Giải phương trình
a) 6x2 + x +5 = 0 b) 6x2 + x-5 =0

c) y2 -8y +16 = 0
Phương trình có hai nghiệm phân biệt:
Giải :
Dạng 2: Tìm tham số của phương trình:
Bài 3: Cho phương trình : -3x2 + ( m+1)x + 4 = 0
( m là tham số )

a, Giải phương trình với m= 0
b, Tìm giá trị của m để phương trình nhận x= 1 làm nghiệm.
c, Chứng tỏ rằng phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
Phần c :
Cách 1:Ta có
= b2 – 4ac = ( m+1)2 – 4.(-3).4
= ( m+1)2 + 48 >0 với mọi m .
Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
Cách 2 : Ta có a.c = (- 3). 4 = -12
Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
1. Nắm vững công thức nghiệm của phương trình bậc hai.
Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo
3. Làm các bài tập 21, 22, 24, 25b(SBT)
2. Ôn lại 2 dạng bài tập đã làm.
4. Chuẩn bị trước bài công thức nghiệm thu gọn.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-03-18 15:09:45 | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 9 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 0.07 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai, Đại số 9. HS1: Viết công thức nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn. HS2: Giải phương trình: 2x2 -7x + 3 = 0 KIỂM TRA BÀI CŨ1) Công thức nghiệm phương trình: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)+ ∆ > 0: phương trình có hai nghiệm phân biệt:+ ∆ = 0: phương trình có nghiệm kép: + ∆ Tính:ĐẠI SỐ 9 TIẾT 54 : LUYỆN TẬPCÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAIBài 1 Giải các phương trình: Dạng 1: Giải phương trình a) 6x2 + x +5 = 0 b) 6x2 + x-5 =0 c) y2 -8y +16 = 0Phương trình có hai nghiệm phân biệt:Giải :Dạng 2: Tìm tham

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-iv-4-cong-thuc-nghiem-cua-phuong-trinh-bac-hai.f1f7zq.html