Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - 1
  • Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - 2
  • Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - 3
  • Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - 4
  • Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - 5
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 9/1
Toán 9
TIẾT 57
LUYỆN TẬP
Giáo viên: Phạm Phúc Thiện
21/ 03/ 2013
KIỂM TRA BÀI CŨ
Giải phương trình:
Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt:

LUYỆN TẬP
(CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA
PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI)
Bài 20/40 SBT: Xác định các hệ số a, b, c ; tính biệt thức  rồi tìm nghiệm của các phương trình
Giải:
? = b2- 4ac
= (-5)2- 4.2.1 = 17 > 0
? Phuong trỡnh cú hai nghi?m phõn bi?t:
a. 2x2 - 5x + 1 = 0
Bước 2: Tính  . Rồi so sánh với số 0
Bước 4: Tính nghiệm theo công thức
Bước 3: Kết luận số nghiệm của phương trình
Giải:
? = b2- 4ac
= 42- 4.4.1 = 0
? Phuong trỡnh cú 1 ngi?m kộp:
b. 4x2 + 4x + 1 = 0
Bước 2: Tính  . Rồi so sánh với số 0
Bước 4: Tính nghiệm theo công thức
Bước 3: Kết luận số nghiệm của phương trình
Giải:
? = b2- 4ac
= (-1)2- 4.5.2 =1 - 20 = -19 < 0
? Phuong trỡnh cú vụ ngi?m.
c. 5x2 - x + 2 = 0
Bước 2: Tính  . Rồi so sánh với số 0
Bước 4: Tính nghiệm theo công thức
Bước 3: Kết luận số nghiệm của phương trình
Bài 24/41 SBT: Tìm m để phương trình sau có nghiệm kép
Để pt (b) có nghiệm kép
Vậy pt (1) có 2 nghiệm phân biệt
Các bước giải một phương trình bậc hai theo công thức nghiệm:

Bước 1: Xác định các hệ số a, b, c.

Bước 2:Tính  = b2 - 4ac rồi so sánh kết quả với 0.

Bước 3: Kết luận số nghiệm của phương trình.

Bước 4: Tính nghiệm theo công thức nếu phương trình có nghiệm.
Để giải phương trình bậc hai theo công thức nghiệm ta cần thực hiện qua các bước nào?

- Học công thức nghiệm.
- Chuẩn bị bài : Công thức nghiệm thu gọn
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-04-15 21:26:47 | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 10 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 0.84 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai, Đại số 9. KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 9/1Toán 9 TIẾT 57 LUYỆN TẬPGiáo viên: Phạm Phúc Thiện 21/ 03/ 2013KIỂM TRA BÀI CŨGiải phương trình:Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt: LUYỆN TẬP (CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI)Bài 20/40 SBT: Xác định các hệ số a, b, c ; tính biệt thức  rồi tìm nghiệm của các phương trình Giải: ? = b2- 4ac = (-5)2- 4.2.1 = 17 > 0 ? Phuong trỡnh cú hai nghi?m phõn bi?t:a. 2x2 - 5x + 1 = 0Bước 2: Tính  . Rồi so sánh với số 0Bước 4: Tính nghiệm theo công thứcB

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-iv-4-cong-thuc-nghiem-cua-phuong-trinh-bac-hai.0rs8zq.html