Khái niệm về biểu thức đại số

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Khái niệm về biểu thức đại số - 1
  • Khái niệm về biểu thức đại số - 2
  • Khái niệm về biểu thức đại số - 3
  • Khái niệm về biểu thức đại số - 4
  • Khái niệm về biểu thức đại số - 5

Chúc các bạn học tốt trong tiết học này.
-------------------------------------
Số học 6. Tiết 71. Bài 2.
Phân số bằng nhau
------------------------------------

Hỏi bài cũ!
Câu 1. Định nghĩa phân số

Câu 2. Hãy viết các phép chia sau dưới dạng phân số;
-3: 7 -2: -9
x: -5 n: m
(x , m, n ?Z; m ? 0)

Đáp án
Câu 1. Phân số có dạng
với a, b Z, b 0
a. là tử số; b. là mẫu số
câu 2:

Quan sát hình vẽ sau!

Lần 1 lấy đi 1/3 cái bánh
Lần 2 lấy đi 2/6 cái bánh

*Hai phân số có cặp tích nào bằng nhau?

1.6 = 2.3
*Đối với những phân số mà tử và mẫu là các số nguyên thì nhận xét trên cũng đúng.VD.
1.6 = 2.3
Hai phân số khi nào?
a.d = b.c
Hai phân số sau có bằng nhau không vì sao?

Vì (-3)(-12) = 4.9
Hai phân số gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c
vì (-3).(-8) = 4.6
vì (3).(7) ? (-4).5
các ví dụ
Các cặp phân số sau đây có bàng nhau không?

vì 1.12 = 3.4
Đáp án
vì 2.8 ? 6.3
vì(-3).(-15) = 9.5
vì 4.9 ? (- 12).3
Bài tập 1. tìm x ? Z biết
a.
b.


c.
d.
? x.21 = 6.7
? x = (6.7):21
? x = 2
? (-5).28 = x.20
? x = [(-5).28]:20
? x = -7
? (-5).(-x) = 6.20
? x = 6.20:(-5)
? x = -24
? 3.14 = 7.(x+1) ? x + 1 = (3.14):7
? x + 1 = 6 ? x = 6 - 1 = 5 ? x = 5
Có thể khẳng định ngay các xặp phân số sau đây không bằng nhau, tại sao?Phân số âm
Phân số dương
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-10-14 22:03:11 | Thể loại: Đại số 7 | Lần tải: 13 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 0.16 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Khái niệm về biểu thức đại số, Đại số 7. Chúc các bạn học tốt trong tiết học này.-------------------------------------Số học 6. Tiết 71. Bài 2.Phân số bằng nhau------------------------------------Hỏi bài cũ! Câu 1. Định nghĩa phân sốCâu 2. Hãy viết các phép chia sau dưới dạng phân số;-3: 7 -2: -9 x: -5 n: m(x , m, n ?Z; m ? 0)Đáp án Câu 1. Phân số có dạngvới a, b Z, b 0a. là tử số; b. là mẫu số câu 2: Quan sát hình vẽ sau!Lần 1 lấy đi 1/3 cái bánhLần 2 lấy đi 2/6 cái bánh*Hai phân số có cặp tích nào bằng nhau? 1.6 = 2.3*Đối với những p

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/khai-niem-ve-bieu-thuc-dai-so.3d7ttq.html