Bài 1 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 1 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ - 1
  • Bài 1 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ - 2
  • Bài 1 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ - 3
  • Bài 1 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ - 4
  • Bài 1 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ - 5
CHÀO MỪNG CÁC EM
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY
Chương IV: BiỂU THỨC ĐẠI SỐ

- Khái niệm về biểu thức đại số
- Giá trị của biểu thức đại số
Đơn thức , đơn thức đồng dạng
Đa thức , cộng, trừ đa thức
Đa thức một biến
- Cộng, trừ đa thức một biến
Nhgiệm của đa thức một biến
CHƯƠNG :IV Biểu thức đại số
Tiết :52 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
?1 hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3(cm) và chiều dài hơn chiều rộng 2(cm)
I. Nhắc lại về biểu thức
Ví dụ:1 5 + 3 – 2 , 12 : 6 . 2 , 153.42 ,4.32 – 5.6, 13(4 + 3) là những biểu thức số
Ví dụ:2 ( 24/sgk )
Giải
Chu vi hình chữ nhật là 2( 5 + 8 )
Biểu thức biểu thị diện tích
hình chữ nhựt là 3.(3+2)
?2 Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm)
II. Khái niệm về biểu thức đại số
Bài toán
Viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có cạnh liên tiếp là 5 (cm) và a (cm)
Giải
Biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật là 2(5 + a)
Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là a(cm) (a>0) thì chiều dài
của hình chữ nhật là a+2 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là a (a+2) (cm2)
Ví dụ : các biểu thức 4x; 2(5+a);
3.(x+y); x2 ; xy ; , là

những biểu thức đại số
CHƯƠNG :IV Biểu thức đại số
Tiết :52 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
?3 Viết biểu thức đại số biểu thị:
a) Quãng đường đi được sau x (h) của một ô tô đi với vận tốc 30km/h
b)Tổng quãng đường đi được của một người,biết rằng người đó đi bộ trong x(h) với vận tốc 5km/h và sau đó đi bằng ô tô trong y (h) với vận tốc 35km/h

Giải
a) Quãng đường đi được sau x (h) của một ô tô đi với vận tốc 30km/h là 30x (km)
b) Tổng quãng đường đi được của người đó là
5x + 5y (km)
CHƯƠNG :IV Biểu thức đại số
Tiết :52 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Chú ý :
- Trong biểu thức đại số ta có thể áp dụng những tính chất sau:
1) x + y = y + x;
2) x y = y x;
3) x x x = x3;
4) ( x y ) z = x ( y z );
5) x ( y + z ) = x y + x z;
6) ( x + y ) + z = x + ( y + z );
7) ( x + y – z ) = 1 – x – y + z ;
CHƯƠNG :IV Biểu thức đại số
Tiết :52 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Bài tập: 1/26/sgk
Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị :
a) Tổng của x và y
b) Tích của x và y
c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y
Hoạt động nhóm thảo luận trong 3 phút
CHƯƠNG :IV Biểu thức đại số
Tiết :52 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
x+y
x.y
(x+y)(x-y)
Giải
Diện tích hình thang là
Viết biểu thức đại số biểu thi diện tích hình thang có đáy lớn là a , đáy nhỏ là b, đường cao là h (a,b và h có cùngđơn vị đo)
CHƯƠNG :IV Biểu thức đại số
Tiết :52 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Bài tập: 2/26/sgk
Dùng bút chì nối các ý 1),2),...,5) với a),b),...c)sao cho
chúng có cùng ý nghĩa (chẳng hạn như nối ý 1) với e))
1) x-y
2) 5y
3) xy
4) 10+x
5) (x+y)(x-y)
a) Tích của x và y
b) Tích của 5 và y
c) Tổng của 10 và x
d) Tích của tổng x và y với hiệu của
x và y
e) Hiệu của x và y là
CHƯƠNG :IV Biểu thức đại số
Tiết :52 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Bài tập :3/26/sgk
Hướng dẫn HS tự học
* Đối với bài học của tiết học trước
Nắm vững thế nào là biểu thức đại số
Làm bài tập:4,5/27/SGK- Bt:1,2,3,4,5/9-10/SBT
* Đối với bài học của tiết học tiếp theo
Đọc trước bài Gía trị của biểu thức đại số
Hướng dẫn BT5
Một quý có ba tháng nên số tiền một quý bằng số tiền một tháng nhân ba
CHƯƠNG :IV Biểu thức đại số
Tiết :52 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
cám ơn các thầy cô và các em
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-03-09 14:41:28 | Thể loại: Đại số 7 | Lần tải: 144 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 0.26 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 1 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ, Đại số 7. CHÀO MỪNG CÁC EMĐẾN VỚI TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAYChương IV: BiỂU THỨC ĐẠI SỐ - Khái niệm về biểu thức đại số - Giá trị của biểu thức đại số Đơn thức , đơn thức đồng dạng Đa thức , cộng, trừ đa thức Đa thức một biến - Cộng, trừ đa thức một biến Nhgiệm của đa thức một biến CHƯƠNG :IV Biểu thức đại sốTiết :52 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ?1 hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3(cm) và chiều dài hơn chiều rộng 2(cm)I. Nhắc lại về biểu thức

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-1-khai-niem-ve-bieu-thuc-dai-so.vkiqwq.html