Bai 1.Khai niem ve bieu thuc dai so

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bai 1.Khai niem ve bieu thuc dai so - 1
  • Bai 1.Khai niem ve bieu thuc dai so - 2
  • Bai 1.Khai niem ve bieu thuc dai so - 3
  • Bai 1.Khai niem ve bieu thuc dai so - 4
  • Bai 1.Khai niem ve bieu thuc dai so - 5
Chào mừng các thầy, cô về dự giờ môn toán
lớp 7/3
Giáo viên thực hiện: Traàn Thò Minh Xöông
Trường THCS Loäc Höng
Bài tập: Em hãy chỉ ra đâu là biểu thức
a) 5+7.10 b) 30+(-7):7
c) 15:3 – 5 d) 6+ a.5
Chương IV: Biểu thức đại số
Trong chương “ Biểu thức đại số” Ta sẽ nghiên cứu các nội dung sau:
Khái niệm về biểu thức đại số.
Giá trị của một biểu thức đại số
Đơn thức.
Đa thức.
Các phép tính cộng trừ đơn thức, nhân đơn thức.
Nghiệm của đa thức.
Biểu thức số biểu thị chu vi hình chữ nhật là:
(7+5).2 (cm)
Chương IV: Biểu thức đại số
Tiết 51
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1. Nhắc lại về biểu thức
* Ví dụ 1:
? 1
* Ví dụ 2:
7 cm
5 cm
3 cm
3 cm
2 cm
Biểu thức số biểu thị diện tích hình chữ nhật là:
(3+2).3 (cm2)
Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3(cm) và chiều dài hơn chiều rộng 2(cm)
Viết biểu thức số biểu thị chu vi của hình chữ nhật ?
2.3 + 5
(7 +2).3
Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính( cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa…) làm thành một biểu thức.
4.35 – 5.6
Các biểu thức số
- Biểu thức biểu thị diện tích hình chữ nhật là:
(b+2).b (cm2)
? 2
a cm
5 cm
b cm
b cm
2 cm
* Bài toán
Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là b (cm) (b>0)
2. Khái niệm về biểu thức đại số
- Chiều dài của hình chữ nhật là: b+2 (cm)
Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm)
* Khái niệm (SGK/ 25)
Viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật ?
khi a = 9 ta có biểu thức trên biểu thị chu vi hình chữ nhật nào ?
Khi a = 7 ta có biểu thức trên biểu thị chu vi của hình chữ nhật nào ?
Biểu thức bên biểu thị chu vi của các hình chữ nhật có một cạnh bằng 5 (cm)
Biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật là:
(a+5).2 (cm)
* Ví dụ: 7y2 ; 5.(x + 3) ; 3
x - 5
Chương IV: Biểu thức đại số
Tiết 51
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1. Nhắc lại về biểu thức
1. Nhắc lại biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
* Khái niệm (SGK/ 25)
* Lưu ý:
Để cho gọn, khi viết các biểu thức đại số, người ta thường không viết dấu nhân giữa các chữ với nhau hoặc giữa chữ và số.
4.x 4x
4.x.y 4xy
1.x x
(-1).x. y -xy
Trong biểu thức đại số vì các chữ có thể đại diện cho những số tuỳ ý nào đó, ta gọi những chữ như vậy là biến số (còn gọi tắt là biến)
Chương IV: Biểu thức đại số
Tiết 51
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
? 3
a. Quãng đường đi dược sau x (h) của một ô tô đi với vận tốc 30 km/h
b.Tổng quãng đường đi được của một người,biết rằng người đó đi bộ trong x (h) với vận tốc 5 km/h và sau đó đi bằng ô tô trong y (h) với vận tốc 35 km/h:
? Nêu cách tính quãng đường khi biết vận tốc và thời gian
* Ví dụ: 7.y2 ; 5.(x + 3) ; 3
x - 5
() , [] , {}
Viết biểu thức đại số biểu thị
5x + 35y
30x
Em hãy chỉ ra biến số trong các biểu thức sau:
a) x + 4 c) 5x + y - z
b) (x + 7) y d) xy – 8x
Chương IV: Biểu thức đại số
Tiết 51: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1. Nhắc lại biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
* Khái niệm (SGK/ 25)
* Lưu ý:
Trong biểu thức đại số vì chữ đại diện cho số nên khi thực hiện các phép toán trên chữ, ta cũng áp dụng những tính chất và quy tắc của phép toán như trên các số
Biểu thức đại số có chứa biến ở mẫu ta chưa xét đến trong chương này
15 7
t x + 9
* Chú ý:
Bài tập 1: Hãy viết biểu thức biểu thị
Tổng của x và y
b) Tích của x và y
c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y
x + y
xy
(x + y))(x - y)
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Nắm vững khái niệm thế nào là biểu thức đại số
- Làm bài tập 4,5 (tr.27- SGK)
- Bài tập: 1,2,3,4,5 (tr9-10 SBT)
Chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các em chăm ngoan học giỏi
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-04-17 22:27:08 | Thể loại: Đại số 7 | Lần tải: 23 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 0.46 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bai 1.Khai niem ve bieu thuc dai so, Đại số 7. Chào mừng các thầy, cô về dự giờ môn toánlớp 7/3 Giáo viên thực hiện: Traàn Thò Minh Xöông Trường THCS Loäc HöngBài tập: Em hãy chỉ ra đâu là biểu thức a) 5+7.10 b) 30+(-7):7c) 15:3 – 5 d) 6+ a.5Chương IV: Biểu thức đại sốTrong chương “ Biểu thức đại số” Ta sẽ nghiên cứu các nội dung sau:Khái niệm về biểu thức đại số.Giá trị của một biểu thức đại sốĐơn thức.Đa thức.Các phép tính cộng trừ đơn thức, nhân đơn thức.Nghiệm của đa thức.Biểu thức số biểu thị chu vi hình chữ nhật là:(7+5).2 (cm)Chương I

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-1-khai-niem-ve-bieu-thuc-dai-so.hriwwq.html