Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 1
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 2
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 3
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 4
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 5
Kiểm tra bài cũ
Bước 1: Giả sử là số gia của đối số tại , tính
Bước 2: Lập tỉ số
Bước 3: Tìm
Lời giải
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Định lí 1:
Kết quả:
Tính
Giải
2. Đạo hàm của hàm số y = sin x
Định lí 2:
Chứng minh SGK/164
Để chứng minh Định lí 2,
ta áp dụng quy tắc tính đạo hàm bằng định nghĩa
và sử dụng công thức
Chú ý:
Giải. Ta có:
Ta được:
(cos x)’=
= - sin x
3. Đạo hàm của hàm số y = cos x
Định lí 3:
Chú ý:
Giải: Ta có:
HD:
4. Đạo hàm của hàm số y = tan x
Định lí 4:
Với y = tan u và u = u(x)
Giải: Ta có:
Giải: Ta có:
5. Đạo hàm của hàm số y = cot x
Định lí 5:
Với y = cot u và u = u(x)
với u=3x-1
với u = cot(3x-1)
Bài tập:
Tìm đạo hàm của các hàm số sau:
BẢNG ĐẠO HÀM
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-03-29 17:01:20 | Thể loại: Đại số 11 | Lần tải: 61 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 0.78 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác, Đại số 11. Kiểm tra bài cũBước 1: Giả sử là số gia của đối số tại , tính Bước 2: Lập tỉ sốBước 3: Tìm Lời giảiĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Định lí 1: Kết quả:TínhGiải2. Đạo hàm của hàm số y = sin xĐịnh lí 2:Chứ

https://tailieuhoctap.com/baigiangdaiso11/chuong-v-3-dao-ham-cua-ham-so-luong-giac.8k7e0q.html