Chương VI. §1. Góc và cung lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương VI. §1. Góc và cung lượng giác - 1
  • Chương VI. §1. Góc và cung lượng giác - 2
  • Chương VI. §1. Góc và cung lượng giác - 3
  • Chương VI. §1. Góc và cung lượng giác - 4
  • Chương VI. §1. Góc và cung lượng giác - 5
Chương IV

CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
1.Đơn vị đo gúc và cung tròn, đ? dài của cung tròn
a) Đ?:
Du?ng trũn bỏn kớnh R cú d? d�i 2?R v� cú s? do b?ng 3600.
Chia đường tròn thành 360 phần thì mỗi cung
tròn cú đ? dài
và cú s? đo 10
Câu hỏi
1.Số đo của cung tròn là bao nhiêu độ ?

Trả lời
Cung tròn có số đo

2.Cung tròn bán kính R có số đo 1080 có độ dài bằng bao nhiêu ?
Trả lời


Đường tròn bán kính R có số đo bằng 3600.

Ví dụ: Một hải lí là đ? dài cung tròn xích

đạo cú s? đo = 1`. Biết đ? dài xích đạo

là 40.000 km, hỏi một hải lí dài bao nhiêu kilômét?
1 rad
b) Rađian
D?nh nghia Cung trũn cú d? d�i b?ng bỏn kớnh g?i l� cung cú s? do 1 radianỏ g?i t?t l� cung 1 radian.Gúc ? tõm ch?n cung 1 radian g?i l� gúc cú s? do 1 radian g?i t?t l� gúc 1 radian.
1 radian cũn vi?t l� 1 rad
Câu hỏi 1: Cho đường tròn bán kính R .
1)Toàn bộ đường tròn thì có số đo bằng bao nhiều rađian?
2)Cung có độ dài là l thì có số đo bằng bao nhiêu rađian?
Trả lời
1)Toàn bộ đường tròn thì có số đo bằng 2 rađian.
2)Cung có độ dài là l thì có số đo bằng rađian.
? Cung tròn bán kính R có số đo  thì có độ dài:
Đặc biệt: Nếu R=1 thì l=  hay độ dài cung tròn bằng số đo rađian của nó.
c)Mối quan hệ giữa số đo rađian và số đo độ của cùng một cung tròn.
Giả sử cung tròn có độ dài l.Gọi  là số đo rađian và a là số đo độ của cung đó.
?T? dú hóy tớnh
1 rad = ?0

10 = ? rad
Bảng chuyển đổi s? đo đ? và s? đo rad của một s? cung tròn:
+
_
0
0
2) Gúc và cung lượng giác:
Khái niệm gúc lượng giác và s? đo của chúng
b) Mở rộng gúc:
Thông thường, ta chọn chiều ngược chiều quay của kim đồng hồ là chiều dương, chiều ngược lại là chiều âm.
ao
ao
Cho 2 tia 0u,0v. N?u tia 0m quay ch? theo chi?u duong
(hay ch? theo chi?u õm) xu?t phỏt t? tia 0u d?n trựng tia 0v thỡ ta núi: Tia 0m quột m?t gúc lu?ng giỏc tia d?u 0uỏ tia cu?i l� 0v. Kớ hi?u (0uỏ0v).
Khi tia 0m quay gúc ao (hay ? rad) thỡ ta núi gúc lu?ng giỏc m� tia dú quột nờn cú s? do ao (hay ? rad).
c) Khái niệm gúc lượng giác
b)Cung lượng giác:
Có bao nhiêu cung có điểm đầu là A và điểm cuối là B???
=>Có vô số cung có điểm đầu là A và điểm cuối là B.
Câu hỏi trắc nghiệm
Tìm đáp án sai:
A. Góc lượng giác (0u,0v)
là góc hình học u0v.
B. Góc lượng giác (0u,0v)
khác góc lượng giác (0v,0u)
C.Kí hiệu (0u,0v) chỉ một góc lượng giác tuỳ ý có tia đầu là tia 0u, tia cuối là tia 0v.
D.Có vô số góc lượng giác tia đầu là tia 0u, tia cuối là tia 0v.
A
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi sau:
Câu hỏi 1. Đổi sang rađian góc có số đo 180 là:
A. B. C. D.

Câu hỏi 2.Đổi sang độ đo góc có số đo

A.2400 B.1350 C.720 D.2700
Chân thành cảm ơn thầy giáo và các bạn!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-03-06 22:48:40 | Thể loại: Đại số 10 Nâng cao | Lần tải: 61 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 1.17 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương VI. §1. Góc và cung lượng giác, Đại số 10 Nâng cao. Chương IV CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁCCÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC1.Đơn vị đo gúc và cung tròn, đ? dài của cung tròna) Đ?: Du?ng trũn bỏn kớnh R cú d? d�i 2?R v� cú s? do b?ng 3600. Chia đường tròn thành 360 phần t

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-vi-1-goc-va-cung-luong-giac.nmes0q.html