Chương VI. §1. Cung và góc lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương VI. §1. Cung và góc lượng giác - 1
  • Chương VI. §1. Cung và góc lượng giác - 2
  • Chương VI. §1. Cung và góc lượng giác - 3
  • Chương VI. §1. Cung và góc lượng giác - 4
  • Chương VI. §1. Cung và góc lượng giác - 5
Công Thức Lượng Giác
CHƯƠNG VI
Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác

Tiết: 55 - 56
Bài Tập
Giáo Viên: Mai Ngọc Thắm
Môn: Đại Số 10
I. Ôn Tập Lý Thuyết:
1. Công Thức lượng giác cơ bản:
2. Công Thức cộng:
3. Công Thức nhân đôi:
4. Công Thức biến đổi tổng thành tích:
5. Công Thức biến đổi tích thành tổng :
II. Bài Tập Ứng Dụng:
1. Sử dụng công thức lượng giác để tính giá trị biểu thức lượng giác: (Bài 1, 2, 5, 6-SGK)
a.Bài toán 1:
Tính giá trị các biểu thức sau (không dùng máy tính):
Những cung lượng giác trong đề bài không phải cung đặc biệt.để tính được ta phảichuyển chúng thành tổng hiệu của các cung đặc biệt sau đó sử dụng những công thức đã học để tính.
Giải:
b.Bài toán 2:
Cho a.Tính
b.Tính
Giải:
Lưu ý: Nếu cho thì sau đó thực hiện tương tự ta tìm được: .Khi đó là nghiệm của phương trình:
c.Bài toán 3:
Tính
Giải:
Khi đó: là nghiệm của phương trình:
Ta có:
Và:
(Loại)
(T/m)
2.Sử dụng công thức lượng giác để chứng minh các đẳng thức lượng giác hoặc rút gọn các biểu thức
(Bài 3, 4, 7, 8 – SGK)
Bài toán: a) Rút gọn
(A, B, C là các góc trong ∆ABC)
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-03-16 16:21:58 | Thể loại: Đại số 10 | Lần tải: 66 | Lần xem: | Page: 6 | FileSize: 0.58 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương VI. §1. Cung và góc lượng giác, Đại số 10. Công Thức Lượng Giác CHƯƠNG VI Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác Tiết: 55 - 56 Bài TậpGiáo Viên: Mai Ngọc ThắmMôn: Đại Số 10I. Ôn Tập Lý Thuyết:1. Công Thức lượng giác cơ bản:2. Công Thức c

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-vi-1-cung-va-goc-luong-giac.5qms0q.html