Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xvl
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
TIẾT 68: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Giới hạn của hàm sinx/x
Hoạt động 1:
1. Giới hạn của latex((sinx)/x) * Hoạt động 1 Tính latex((sin0,01)/(0,01), (sin0,001)/(0,001), (sin0,0001)/(0,0001)) bằng máy tính bỏ túi Giải latex((sin0,01)/(0,01)~~0,9999833334 latex((sin0,001)/(0,001)~~0,9999998333 latex((sin0,0001)/(0,0001)~~0,9999999983 Định lí 1:
1. Giới hạn của latex((sinx)/x) Ta thừa nhận định lý: a. Định lí 1 * Định lí 1 * Mở rộng Khi x latex(rarr) 0 thì u(x) latex(rarr)0 Ví dụ:
1. Giới hạn của latex((sinx)/x) b. Ví dụ * Ví dụ 1 Tính lim latex((tanx)/(x)) latex(x->0) Giải Ta có: * Ví dụ 2 Tính lim latex((sin2x)/(x)) latex(x->0) Giải Ta có: Đạo hàm hàm số y = sinx
Định lí 2:
2. Đạo hàm của hàm số y = sinx a. Định lí 2 - Hàm số y = sinx có đạo hàm tại mọi latex(x in R) và - Nếu y = sinu và u = u(x) thì: Ví dụ:
2. Đạo hàm của hàm số y = sinx b. Ví dụ Tìm đạo hàm của các hàm số: a. y = latex(sin(3x pi/5)) b. y = latex(2sin(3x^2) Giải Đặt u = latex(3x pi/5) thì y = sinu latex({) latex(u`_x=3 latex(y`_u=cosu Ta có: latex(y`_x=y`_u.u`_x=3cosx(3x pi/5)) b. y = latex(2sin(3x^2) y`=latex(2[sin(3x^2)]`=2.(3x^2)`.cos(3x^2) = latex(12x.cos(3x^2)) Đạo hàm của hàm số y = cosx
Định lí 3:
3. Đạo hàm của hàm số y = cosx a. Định lí 3 - Hàm số y = cosx có đạo hàm tại mọi latex(x in R) và - Nếu y = cosu và u = u(x) thì Ví dụ:
3. Đạo hàm của hàm số y = cosx b. Ví dụ Tìm đạo hàm của các hàm số: a. y = 2sinx - 3cosx b. y = latex(cos(x^2 6) Giải a. y = 2sinx - 3cosx y`=2(sinx)` - 3(cosx)` = 2cosx 3sinx b. y = latex(cos(x^2 6) y`= latex(-(x^2 6)`sin(x^2 6) = latex(-2xsin(x^2 6)) Củng cố
Bài 1:
* Bài 1 Tính đạo hàm của các hàm số sau: y=latex(sinsqrtx)
A. latex((1)/(2sqrt(x)).cossqrtx)
B. latex((1)/(2).cossqrtx)
C. cosx
D. latex(sin(x))
Bài 2:
* Bài 2 Tính đạo hàm của các hàm số sau: y=cos3x
A. -sin3x
B. -3sin3x
C. -3cos3x
D. 3sin3x
Dặn dò và kết thúc
Dặn dò:
DẶN DÒ - Đọc kỹ lại bài đã học. - Làm bài tập 3a, 3b, 3c, 6, 7 trong sgk trang 169. - Chuẩn bị trước bài mới. Kết thúc:
Có thể download miễn phí file .xvl bên dưới
Đăng ngày 2015-08-06 11:46:11 | Thể loại: Đại số | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.57 M | File type: xvl
lần xem

bài giảng Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác, Đại số. Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội Trang bìa Trang bìa: TIẾT 68: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Giới hạn của hàm sinx/x Hoạt động 1: 1. Giới hạn của latex((si

https://tailieuhoctap.com/baigiangdaiso/chuong-v-3-dao-ham-cua-ham-so-luong-giac.66ob0q.html