Unit 19. What animal do you want to see?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Unit 19. What animal do you want to see? - 1
  • Unit 19. What animal do you want to see? - 2
  • Unit 19. What animal do you want to see? - 3
  • Unit 19. What animal do you want to see? - 4
  • Unit 19. What animal do you want to see? - 5
Welcome!
Unit 19. What animal do you want to see?
Animal: động vật
Bear: gấu
Beautiful: đẹp
Crocodile: cá sấu
Dangerous: nguy hiểm
Elephant: con voi
Enormous: to, lớn
Fast: nhanh
Friendly: thân thiện
Funny: buồn cười
Kangaroo: con chuột túi
Monkey: con khỉ
Scary: làm sợ hãi ( đáng sợ)
Want: muốn
zoo: vườn thú, sở thú, vườn bách thú
NEW WORDS
Lesson 1
*What animal do you want to see?
I like to see ________
Model sentences:
kangaroos
Lesson 2
big
fast
funny
scary
Lesson 3
Goodbye!
See you later
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 18:18:11 | Thể loại: CT Bộ GDĐT 4 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 21 | FileSize: 22.72 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Unit 19. What animal do you want to see?, CT Bộ GDĐT 4. Welcome!Unit 19. What animal do you want to see? Animal: động vậtBear: gấuBeautiful: đẹpCrocodile: cá sấuDangerous: nguy hiểmElephant: con voiEnormous: to, lớnFast: nhanhFriendly: thân thiệnFunny: buồ

https://tailieuhoctap.com/baigiangctbogddt4/unit-19-what-animal-do-you-want-to-see.hjb40q.html