PHòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  • 23/07/2019 03:33:30
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 3.52 M, số trang : 52

Chi tiết

CHUYÊN ĐỀ
TẢO HÔN - HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG

I. TẢO HÔN
Khái niệm
Thực trạng
Nguyên nhân
Hậu quả
5. Quy định xử phạt
1. Khái niệm
Những trường hợp kết hôn hoặc chung sống với nhau như vợ chồng mà nam chưa đủ 20 tuổi, nữ chưa đủ 18 tuổi là trường hợp tảo hôn.
Luật Hôn nhân và gia đình qui định: Tuổi được phép kết hôn đối với nam phải đủ 20 tuổi, đối với nữ phải đủ 18 tuổi trở lên (điều 9).
Vậy, nếu kết hôn trong trường hợp mà cả hai bên hoặc một trong hai bên chưa đủ tuổi kết hôn thì cả hai bên đều vi phạm pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.


2. Thực trạng
Số liệu tảo hôn trên địa bàn tỉnh kon tum năm 2017
Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là nguyên nhân làm suy giảm giống nòi, ảnh hưởng đến chất lượng dân số.
Năm 2018 tình trạng tảo hôn huyện Sa Thầy 13 cặp, (dân tộc Gia Rai: 8 cặp chiếm tỷ lệ 61,54%; dân tộc Mường: 01 cặp chiếm 7,69%; dân tộc Hà Lăng: 4 cặp chiếm tỷ lệ 30,77%), so 2017 tình trạng tảo hôn không tăng, không giảm.
3. Nguyên nhân tảo hôn
Có 9 nhóm nguyên nhân chính dẫn tới việc tảo hôn
a) Nguyên nhân từ pháp luật
1- Các chính sách, pháp luật về vấn đề hôn nhân và gia đình chưa được triển khai thực hiện hiệu quả ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa
b) Nguyên nhân từ tuyên truyền
2- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương còn hạn chế do nhiều yếu tố: nhiều người dân không biết nói tiếng Kinh, trình độ dân trí thấp, gây khó khăn cho việc tuyên truyền
c) Nguyên nhân từ sự can thiệp
của chính quyền địa phương
3- Sự can thiệp từ phía chính quyền địa phương đối với các trường hợp tảo hôn còn chưa mạnh mẽ, thiếu kiên quyết
d) Nguyên nhân từ chính sách
đầu tư cho miền núi
4- Chính sách đầu tư cho miền núi, nông thôn và vùng khó khăn còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ vì vậy đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn
e) Nguyên nhân
từ phong tục tập quán
5- Do ảnh hưởng phong tục tập quán lạc hậu: Tâm lý sớm có con đàn cháu đống, kết hôn sớm để gia đình có người làm nương rẫy. Bên cạnh do quan hệ tình dục và mang thai trước hôn nhân đang có chiều hướng gia tăng.
f) Nguyên nhân từ
trình độ học vấn thấp
6- Người có học vấn càng cao thì xác suất kết hôn sớm càng thấp và ngược lại (nhất là đối với nữ).

Sự thiếu hiểu biết do trình độ học vấn thấp kết hợp với phong tục tập quán và nhiều yếu tố khác đã làm gia tăng tình trạng tảo hôn
g) Nguyên nhân
từ yếu tố lao động và việc làm
7- Không có việc làm hoặc cần người để làm việc cũng là yếu tố góp phần làm tỷ lệ kết hôn sớm tăng. Đặc biệt đối với đồng bào dân tộc miền núi thì kết hôn sớm do nhu cầu về lao động là động cơ quan trọng.
h) Nguyên nhân
từ phản ứng của cộng đồng
8- Những phản ứng từ phía cộng đồng còn rất yếu ớt, hầu hết đều coi đây là chuyện riêng của từng gia đình.
Thậm chí cộng đồng không những không phản đối mà còn đồng tình/ ủng hộ.
Nguyên nhân khác
9. Do tác động, ảnh hưởng của những mặt trái của cơ chế thị trường: con người dễ dàng thiết lập các mối quan hệ với nhau. Một trong những hệ lụy đó là việc chung sống như vợ chồng giữa nam và nữ trở nên hết sức bình thường và làm gia tăng tỉ lệ mang thai sớm. Mặt khác, CNTT, internet phát triển, trẻ vị thành niên tò mò, vào những trang mạng xấu. Dẫn đến tăng tỉ suất sinh con vị thành niên (từ 99% năm 2011 lên 116% năm 2013 ở nhóm 15 - 18 tuổi của phụ nữ dân tộc thiểu số. Đây cũng là nguyên nhân khách quan làm gia tăng tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng dân tộc thiểu số.
4. Hậu quả của Tảo hôn
Hậu quả với cá nhân, gia đình

Hậu quả với xã hội
a) Hậu quả với cá nhân, gia đình
Gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
Ảnh hưởng lớn tới sự phát triển bình thường của thai nhi
Làm gia tăng tỷ lệ tử vong chu sinh và sơ sinh trẻ, gia tăng tình trạng trẻ đẻ ra có cân nặng dưới 2.500 gram, hoặc dị dạng, dị tật.
Làm gia tăng nguy cơ mâu thuẫn và đổ vỡ gia đình
Làm mất cơ hội học tập và có việc làm.
Tảo hôn là hành vi vi phạm pháp luật
b) Hậu quả với xã hội
Là nguyên nhân làm gia tăng nhanh số lượng dân số.
Ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số.
Gây mất tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật.
Ảnh hưởng đến chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng chế độ gia đình bình đẳng, tiến bộ, no ấm, hạnh phúc.

5. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
VỀ XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH
VI TẢO HÔN
  Về hành chính: Nghị định 67/2015/NĐ-CP, ngày 14/8/2015 quy định xử phạt tảo hôn:
  + Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.
  + Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án nhân dân buộc chấm dứt quan hệ đó.
Về hình sự:

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người có hành vi tảo hôn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “ Hiếp dâm trẻ em”, nếu nạn nhân là người dưới 13 tuổi hoặc tội “ Giao cấu với trẻ em” nếu nạn nhân là trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
II. HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG
Khái niệm
Thực trạng
Nguyên nhân
Hậu quả
Xử phạt hành vi HNCHT
1. Khái niệm
Là tình trạng kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ và/hoặc giữa những người có quan hệ huyết thống (bên nội và/hoặc bên ngoại) trong phạm vi ba đời
Cùng dòng máu trực hệ trong phạm vi ba đời
Cha+Mẹ
Chị gái Em gái

   
Con chị gái Không được kết hôn Con em gái
2. Thực trạng
Theo Bộ Y tế: một số dân tộc như Lô Lô, Hà Nhì, Phù Lá, Ê đê, Chu Ru, Chứt… và đặc biệt là các dân tộc Si La (Điện Biên, Lai Châu), Lô Lô, Pu Péo (Hà Giang), Mông Xanh (Lào Cai), Rơ Mâm, Brâu (Kon Tum) thì cứ 100 trường hợp kết hôn có tới 10 trường hợp là hôn nhân cận huyết thống.Tại tỉnh Kon Tum, theo số liệu thống kê trong năm 2017 có 02 cặp kết hôn cận huyết thống
Hôn nhân cận huyết thống chủ yếu là các trường hợp sau:
Hôn nhân anh chị em họ chéo (tức hôn nhân con cô con cậu trong họ)
Hôn nhân anh chị em họ song song tức hôn nhân con chú – con bác
Hôn nhân giữa con cô con cậu ruột: là hình thức hôn nhân giữa con của anh hoặc em trai với con của chị hoặc em gái trong cùng một nhà. Đây là biểu hiện rõ nét của hôn nhân cận huyết thống ở Tây Nguyên.
3. Nguyên nhân hôn nhân cận huyết
Phong tục, tập quán lâu đời… quan niệm người trong dòng họ lấy nhau càng thêm gắn kết và không bị chia sẻ của cải cho người ngoài.
Người dân thiếu thông tin, kiến thức và nhận thức về hậu quả đối với sức khỏe, duy trì nòi giống, Luật Hôn nhân và Gia đình.
Công tác truyền thông chưa đáp ứng
Sự can thiệp từ phía chính quyền địa phương còn chưa mạnh mẽ, thiếu kiên quyết.
Thiếu chế tài xử lý
Chính sách đầu tư cho miền núi
4. Hậu quả hôn nhân cận huyết
Hậu quả với gia đình

Hậu quả với xã hội
a) Hậu quả với gia đình
Trẻ sinh ra dễ có nguy cơ mắc các bệnh hiểm nghèo do sự kết hợp giữa những gen lặn bệnh lý ở những ông bố, bà mẹ cùng dòng họ
Nguy cơ tử vong cao đối với những đứa trẻ mới sinh hoặc phải chịu một cuộc sống tàn phế suốt đời…
Là nguyên nhân gây suy thoái chất lượng giống nòi.
b) Hậu quả với xã hội
Nhiều dân tộc ít người đứng trước nguy cơ dân số suy giảm
Làm suy giảm chất lượng dân số, chất lượng nòi giống Việt.
Làm băng hoại thuần phong mỹ tục của xã hội.
Làm gia tăng tỷ lệ nghèo đói do con thường xuyên bị ốm

5. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
VỀ XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH
VI HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG
Theo khoản 35, Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/08/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. “ Sửa đổi tên Điều 48, Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 1, Điểm a Khoản 2 và bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 48 như sau:
“Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng”
+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;
+Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người có cùng dòng máu về trực hệ.”

Trách nhiệm hình sự: Bộ luật Hình sự năm 1999:
“Điều 150. Tội loạn luân: Người nào giao cấu với người cùng dòng máu về trực hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.”

III. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM
CỦA HỘI LHPN CÁC CẤP
TRONG CÔNG TÁC GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ
HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG
1 . ĐỐI VỚI HUYỆN/THÀNH PHỐ VÀ CƠ SỞ
- Phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể triển khai tuyên truyền, vận động nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn
Phối hợp các ban ngành liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ các cấp về chương trình giáo dục tiền hôn nhân...
Xây dựng, đưa cam kết không tảo hôn, thực hiện đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh theo đúng quy định và bảo đảm thực hiện các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em…
- Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, phản ánh các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.
- Kết hợp tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết với tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành pháp luật.
- Đưa nội dung giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào công tác Hội và phong trào phụ nữ hằng năm
ĐỐI VỚI NAM, NỮ THANH NIÊN
Cần nắm vững pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống bằng cách thường xuyên dự tập huấn và các buổi phổ biến tuyên truyền pháp luật do các cấp, các ngành tổ chức
- Tham gia tuyên truyền, vận động và thực hiện việc xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
- Vận động gia đình, dòng tộc chung tay vào việc tuyền truyền để tạo ra được sự đồng thuận trong cộng đồng thôn, làng, dòng họ đối với công tác phòng chống kết hôn sớm.
Do hiện nay, tại những địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc kết hôn sớm vẫn được cha mẹ và họ tộc cho phép, chính quyền rất khó khăn trong việc can thiệp khi xảy ra các vụ việc vi phạm.
- Thực hiện các quy ước chung dành cho cộng đồng thôn, bản tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số căn cứ trên quy định của pháp luật đóng vai trò vô cùng quan trọng. 
Tóm lại: Vì một tương lai tươi sáng cho các em, để cho các em có được sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cũng như tâm sinh lý, được tham gia học tập, giao tiếp với với cộng đồng và xã hội... mỗi chúng ta cần phải có những hành động thiết thực như tuyên truyền, vận động cùng với các biện pháp xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật mới có tác dụng vừa giáo dục, vừa răn đe đối với những trường hợp vi phạm. Có như vậy mới hạn chế thấp nhất tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đang diễn ra hiện nay.
    
 
               
Câu 1. Tảo hôn là gì?
a. Tảo hôn là lấy vợ, lấy chồng cùng tuổi.
b. Tảo hôn là lấy vợ, lấy chồng mà một bên chưa đủ tuổi.
c. Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đó là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật.
d. Tảo hôn là lấy vợ, lấy chồng mà cả hai bên chưa đủ tuổi.
Câu 2. Hôn nhân cận huyết thống là gì?
a. Hôn nhân cận huyết thống là hôn nhân giữa các con, cháu của anh, chị em ruột với nhau.
b. Hôn nhân cận huyết thống là hôn nhân nội tộc, chỉ những cặp kết hôn trong cùng một nhóm thân tộc có mối quan hệ huyết thống với nhau theo chế độ mẫu hệ hoặc phụ hệ.
c. Hôn nhân cận huyết thống là hôn nhân giữa những người có cùng dòng máu trong phạm vi 3 đời.
d. Tất cả a,b,c đều đúng.
Câu 4. Nguyên nhân xảy ra tảo hôn là?
a. Phong tục tập quán lạc hậu, điều kiện kinh tế khó khăn, dân trí thấp.
b. Sống riêng lẽ, biệt lập của các dân tộc, quan hệ tình dục sớm và mang thai ngoài ý muốn.
c. Thiếu sự quan tâm của tổ chức Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể.
d. Cả a,b,c đều đúng.
Câu 5. Hậu quả do tảo hôn gây ra?
a. Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các cặp vợ chồng, đặc biệt là người phụ nữ, dễ dẫn đến đẻ sớm, đẻ dày...
b. Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con cái, con sinh ra có nguy cơ dị tật bẩm sinh, hay ốm đau, suy dinh dưỡng...
c. Gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế gia đình, hay xảy ra mâu thuẩn do thiểu kinh nghiệm sống, thiếu điều kiện học hành, chăm sóc sức khỏe gia đình, ít có cơ hội tham gia hoạt động vui chơi, giải trí.
d. Cả a,b,c đều đúng.
PHòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum slide 1
PHòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum slide 2
PHòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum slide 3
PHòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum slide 4
PHòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum slide 5

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ