Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều - 1
  • Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều - 2
  • Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều - 3
  • Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều - 4
  • Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều - 5
BàI 1: Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều
I/ Chỉnh lưu một nửa chu kỳ
2/ Chỉnh lưu cả 2 nửa chu kỳ
3/ Dòng điện trước và sau khi chỉnh lưuMạch chỉnh lưu một nửa chu kỳ
A
B
+
_
D
R
Trong Nửa chu kỳ đầu
A
B
_
+
D
R
Không có dòng điện chạy qua đi ốt D và tảI R
Trong Nửa chu kỳ sau
Trở về
A
B
M
P
N
Q
D1
D2
D3
D4
Mạch chiỉnh lưu cả hai nửa chu kỳ
A
B
+
_
M
P
N
Q
D1
D2
D3
D4
Trong nửa chu kỳ đầu
A
B
_
+
M
P
N
Q
D1
D2
D3
D4
Trong nửa chu kỳ sau
A
B
M
P
N
Q
D1
D2
D3
D4
Mạch chiỉnh lưu cả hai nửa chu kỳ
Dùng thêm bộ bù điện
Trở về
Dòng điện xoay chiều
trước khi chỉnh lưu
Dòng điện xoay chiều sau khi
chỉnh lưu 1 nửa chu kỳ
Dòng điện xoay chiều sau
khi chỉnh lưu cả 2 nửa chu kỳ
Dùng bộ bù điện để giảm
Bớt độ nhấp nháy
i
i
i
i
t
t
t
t
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-02-25 16:02:56 | Thể loại: Công nghệ 9 | Lần tải: 427 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 0.53 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều, Công nghệ 9. BàI 1: Chỉnh lưu dòng điện xoay chiềuI/ Chỉnh lưu một nửa chu kỳ2/ Chỉnh lưu cả 2 nửa chu kỳ3/ Dòng điện trước và sau khi chỉnh lưuMạch chỉnh lưu một nửa chu kỳAB+_DRTrong Nửa chu kỳ đầu AB_+DRKhôn

https://tailieuhoctap.com/baigiangcongnghe9/chinh-luu-dong-dien-xoay-chieu.hc3buq.html