Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 1
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 2
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 3
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 4
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 5
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH.
Trường THCS Lương Thế Vinh
MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ 8
L?P: 8A2
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Em hãy nêu nội dung của bản vẽ chi tiết ?
- Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ?
- Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết ?

Bài 10: Bài tập thực hành
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT

1. Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt.
2. Có tác phong làm việc theo quy trình.
Bài 10: Bài tập thực hành
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT

I- Chuẩn bị: SGK/Tr33.
II- Nội dung
- Đọc bản vẽ chi tiết vòng đai
(Hình 10.1)
Hình 10.1 Bản vẽ chi tiết vòng đai
Bộ vòng đai
II- Nội dung
- Ghi các nội dung cần hiểu vào mẫu như bảng 9.1 (ở bài 9)
III- Các bước tiến hành.

- Ôn lại trình tự đọc bản vẽ chi tiết.
III- Các bước tiến hành.
Ví dụ: Đọc bản vẽ ống lót (hình 9.1)
1. Khung tên
Tên gọi chi tiết.
Vật liệu.
Tỉ lệ.
Ống lót
Thép
1:1
2. Hình biểu diễn
3. Kích thước
4. Yêu cầu kĩ thuật
5. Tổng hợp
Tên gọi hình chiếu.
Vị trí hình cắt
Kích thước chung của chi tiết
Kích thước các phần của chi tiết
Gia công
Xử lí bề mặt
Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết
Công dụng của chi tiết.
Hình chiếu cạnh.
Hình cắt ở hình chiếu đứng
- 30, 28.
- Đường kính ngoài 28.
- Đường kính lỗ 16
- Chiều dài 30
Làm tù cạnh.
Mạ kẽm.
Ống hình trụ tròn.
Dùng để lót giữa các chi tiết.
III- Các bước tiến hành
- Đọc bản vẽ vòng đai (Hình 10.1/34) theo trình tự như ví dụ trong bài 9.
- Kẻ bảng theo mẫu 9.1 vào bài làm và ghi phần trả lời vào bảng.

Kẻ bảng 10.1 giống như bảng 9.1 và ghi phần trả lời vào bảng.
Hình 10.1. Bản vẽ chi tiết vòng đai
KQ đọc bản vẽ Hình 10.1
Tên gọi chi tiết
Vật liệu
- Tỉ lệ
Tên gọi hình chiếu
Vị trí hình cắt
KT chung của CT.
KT các phần của
chi tiết
Gia công
Xử lí bề mặt
Mô tả hình dạng
và CT của chi tiết.
- Công dụng của
chi tiết
Vòng đai
Thép
- 1:2
Hình chiếu bằng
Hình cắt ở hc đứng
140, 50, R39
-ĐK trong 50
Chiều dày 10, ĐK lỗ 12
Kho?ng cỏch 2 l? 110
Làm tù cạnh
Mạ kẽm
Phần giữa là nửa hình trụ, hai bên là hình HCN có lỗ ở giũa

Dùng để ghép nối giữa chi tiếtt hình trụ với chi tiết khác.
IV- Nhận xét và đánh giá
- Qua tiết học hôm nay các em đã làm được:
- Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt ( Bản vẽ chi tiết vòng đai ).
Rốn luy?n ý th?c c?n th?n, l�m vi?c theo quy trỡnh.
Cú liờn h? v?i th?c t?
Hướng dẫn về nhà
Tìm hiểu trước bài 11 để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
cám ơn quý thầy, cô và các em đã lắng nghe
Bài học đã kết thúc
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-09-18 19:41:21 | Thể loại: Công nghệ 8 | Lần tải: 45 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: 1.48 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt, Công nghệ 8. KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH.Trường THCS Lương Thế Vinh MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ 8L?P: 8A2KIỂM TRA BÀI CŨ- Em hãy nêu nội dung của bản vẽ chi tiết ?- Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ?- Em hãy nêu

https://tailieuhoctap.com/baigiangcongnghe8/bai-10-bai-tap-thuc-hanh-doc-ban-ve-chi-tiet-don-gian-co-hinh-cat.qww10q.html