Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 1
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 2
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 3
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 4
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 5
Chào mừng các thầy cô về dự giờ
Môn công nghệ
Tại lớp 8A
Kiểm tra bài cũ
? Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết và
các nội dung cần hiểu?
Tiết 10 -Bài 10 Bài tập thực hành
đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt
I.Chuẩn bị: SGK (tr33)
II.Nội dung
- Đọc bản vẽ chi tiết vòng đai (Hình 10.1)
- Ghi nội dung cần hiểu vào mẫu bảng 9.1
Tiết 10 -Bài 10 Bài tập thực hành
đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt
Hình 10.1 SGK(tr34)
Bảng 9.1
I.Chuẩn bị: SGK (tr33)
II.Nội dung.
Tiết 10 -Bài 10 Bài tập thực hành
đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt
III. Các bước tiến hành
Bước 1: Ôn lại trình tự đọc bản vẽ chi tiết
Bước 2: Kẻ bảng theo mẫu bảng 9.1
Bước 3: Đọc bản vẽ chi tiết vòng đai (hình 10.1)
Đọc đúng theo trình tự và ghi lại KQ vào bảng
Bản vẽ chi tiết vòng đai
Cách đọc bản vẽ chi tiết vòng đai
Đọc đưu?c bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt ( Bản vẽ chi tiết vòng đai ).
Rốn luy?n ý th?c c?n th?n, l�m vi?c theo quy trỡnh.
Cú liờn h? v?i th?c t?
CỦNG CỐ
Hướng dẫn về nhà
Vẽ ba hình chiếu của chi tiết vòng đai lên giấy A4.
§äc trước bµi 11 “ Biểu diễn ren”.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-10-04 14:44:33 | Thể loại: Công nghệ 8 | Lần tải: 87 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 1.93 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt, Công nghệ 8. Chào mừng các thầy cô về dự giờ Môn công nghệ Tại lớp 8AKiểm tra bài cũ? Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết và các nội dung cần hiểu?Tiết 10 -Bài 10 Bài tập thực hànhđọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình

https://tailieuhoctap.com/baigiangcongnghe8/bai-10-bai-tap-thuc-hanh-doc-ban-ve-chi-tiet-don-gian-co-hinh-cat.l9uv0q.html