Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 1
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 2
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 3
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 4
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 5
Chào mừng các thầy cô về dự giờ
Môn công nghệ
Tại lớp 8A
Kiểm tra bài cũ
? Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết và
các nội dung cần hiểu?
TIẾT 10 –BÀI 10,12:
BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT
BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ REN
(T1)I. Chuẩn bị: SGK (tr33)
II. Nội dung
- Đọc bản vẽ chi tiết vòng đai (Hình 10.1)
- Ghi nội dung cần hiểu vào mẫu bảng 9.1
TIẾT 10 –BÀI 10,12:
- BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT
BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ REN
(T1)
Hình 10.1 SGK(tr34)
Bảng 9.1
I. Chuẩn bị: SGK (tr33)
II.Nội dung.
III. Các bước tiến hành
Bước 1: Ôn lại trình tự đọc bản vẽ chi tiết
Bước 2: Kẻ bảng theo mẫu bảng 9.1
Bước 3: Đọc bản vẽ chi tiết vòng đai (hình 10.1)
Đọc đúng theo trình tự và ghi lại KQ vào bảng
TIẾT 10 –BÀI 10,12:
BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT
BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ REN
(T1)
Bản vẽ chi tiết vòng đai
Cách đọc bản vẽ chi tiết vòng đai
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-11-04 20:46:44 | Thể loại: Công nghệ 8 | Lần tải: 24 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 2.33 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt, Công nghệ 8. Chào mừng các thầy cô về dự giờ Môn công nghệ Tại lớp 8AKiểm tra bài cũ? Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết và các nội dung cần hiểu? TIẾT 10 –BÀI 10,12: BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮTBÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ REN(T1)I. Chuẩn bị: SGK (tr33)II. Nội dung - Đọc bản vẽ chi tiết vòng đai (Hình 10.1) - Ghi nội dung cần hiểu vào mẫu bảng 9.1TIẾT 10 –BÀI 10,12: - BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮTBÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ C

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-10-bai-tap-thuc-hanh-doc-ban-ve-chi-tiet-don-gian-co-hinh-cat.l28e0q.html