Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 1
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 2
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 3
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 4
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 5
Công nghệ 8
Tiết 10: Thực hành
Bài 10
Giáo viên thực hiện :Nguyen Tien Dat
phòng Giáo Dục - Dào Tạo TP Ha Loi
Trường THCS A Du
=====
B�I GI?NG
MễN
Công nghệ 8
GV TH?C HI?N: Nguyen Tien Dat

Kiểm tra bài cũ:
?1: Em hãy nêu nội dung của bản vẽ chi tiết ?
?2: Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết và các nội dung cần hiểu khi đọc bản vẽ chi tiết ?
Tiết 10: Thực hành
- Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt ( Bản vẽ chi tiết vòng đai ).
Bài 10
Tiết 10: Thực hành
I./Chuẩn bị: SGK/33 và 39
Bài 10
II./Nội dung

Đọc nội dung mục II SGK/33/ và cho biết nội dung thực hành của bài 10 ?
1./ Đọc bản vẽ chi tiết vòng đai (Hình 10.1)
và ghi nội dung cần hiểu vào mẫu bảng 9.1
Hình 10.1 SGK/34
Bảng 9.1
Tiết 10: Thực hành
I./Chuẩn bị: SGK/33 và 39
Bài 10
II./Nội dung
III./ Các bước tiến hành
B1: Ôn lại trình tự đọc bản vẽ chi tiết
B2: Kẻ bảng theo mẫu bảng 9.1
B3: a) Đọc bản vẽ vòng đai (hình 10.1/34)
Đúng theo trình tự và ghi lại KQ vào bảng
IV. Thực hành đọc bản vẽ
Báo cáo thực hành tiết 10
Họ và tên: ………… lớp ….
KQ đọc bản vẽ Hình 10.1
Tên gọi chi tiết
Vật liệu
- Tỉ lệ
Tên gọi hình chiếu
Vị trí hình cắt
KT chung của CT.
KT các phần của
chi tiết
Gia công
Xử lí bề mặt
Mô tả hình dạng
và CT của chi tiết.
- Công dụng của
chi tiết
Vòng đai
Thép
- 1:2
Hình chiếu bằng
Hình cắt ở hc đứng
140, 50, R39
-ĐK trong 50
Chiều dày 10, ĐK lỗ 12
Kho?ng cỏch 2 l? 110
Làm tù cạnh
Mạ kẽm
Phần giữa là nửa hình trụ, hai bên là hình HCN có lỗ ở giũa

Dùng để ghép nối giữa chi tiếtt hình trụ với chi tiết khác.
Qua tiết học hôm nay các em đã làm được:
- Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt ( Bản vẽ chi tiết vòng đai ).
Rốn luy?n ý th?c c?n th?n, l�m vi?c theo quy trỡnh.
Cú liờn h? v?i th?c t?
Hướng dẫn về nhà
Đọc trước bài 11.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-09-27 09:48:30 | Thể loại: Công nghệ 8 | Lần tải: 43 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 2.09 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt, Công nghệ 8. Công nghệ 8Tiết 10: Thực hànhBài 10Giáo viên thực hiện :Nguyen Tien Datphòng Giáo Dục - Dào Tạo TP Ha Loi Trường THCS A Du=====B�I GI?NGMễN Công nghệ 8GV TH?C HI?N: Nguyen Tien Dat Kiểm tra bài cũ:?1:

https://tailieuhoctap.com/baigiangcongnghe8/bai-10-bai-tap-thuc-hanh-doc-ban-ve-chi-tiet-don-gian-co-hinh-cat.i6pv0q.html