Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 1
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 2
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 3
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 11/4/2015 8:46:44 PM | Thể loại: Công nghệ 8 | Lần tải: 24 | Lần xem: 1 | Page: 10 | FileSize: 2.33 M | File type: ppt
1 lần xem

bài giảng Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt, Công nghệ 8. . Chúng tôi giới thiệu tới đọc giả thư viện Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , bài giảng Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt thuộc chuyên mục Công nghệ 8 được giới thiệu bởi thành viên Hùng Trần Sỹ tới học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được giới thiệu vào chuyên mục Công nghệ 8 , có 10 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Công nghệ Công nghệ 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Chào mừng những thầy cô về dự giờ Môn công nghệ Tại lớp 8A Kiểm tra bài cũ ? Nêu lớp lang đọc bản vẽ chi tiết và những nội dung cần hiểu? TIẾT 10 –BÀI 10,12: BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ REN (T1) I, nói thêm

https://tailieuhoctap.com/baigiangcongnghe8/bai-10-bai-tap-thuc-hanh-doc-ban-ve-chi-tiet-don-gian-co-hinh-cat.c2ml0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


Chào mừng các thầy cô về dự giờ
Môn công nghệ
Tại lớp 8A
Kiểm tra bài cũ
? Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết và
các nội dung cần hiểu?
TIẾT 10 –BÀI 10,12:
BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT
BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ REN
(T1)I. Chuẩn bị: SGK (tr33)
II. Nội dung
- Đọc bản vẽ chi tiết vòng đai (Hình 10.1)
- Ghi nội dung cần hiểu vào mẫu bảng 9.1
TIẾT 10 –BÀI 10,12:
- BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT
BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ REN
(T1)
Hình 10.1 SGK(tr34)
Bảng 9.1
I. Chuẩn bị: SGK (tr33)
II.Nội dung.
III. Các bước tiến hành
Bước 1: Ôn lại trình tự đọc bản vẽ chi tiết
Bước 2: Kẻ bảng theo mẫu bảng 9.1
Bước 3: Đọc bản vẽ chi tiết vòng đai (hình 10.1)
Đọc đúng theo trình tự và ghi lại KQ vào bảng
TIẾT 10 –BÀI 10,12:
BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT
BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ REN
(T1)
Bản vẽ chi tiết vòng đai
Cách đọc bản vẽ chi tiết vòng đai