Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 1
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 2
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 3
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 4
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - 5
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2014
“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ.
Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”
(Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, tr.684).
CÔNG NGHỆ 8. TIẾT THỨ 9 PPCT
Bài tập thực hành:
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT CÓ HÌNH CẮT
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt.
Có tác phong làm việc theo quy trình.
II/ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP:
Nghiên cứu bản hợp đồng.
Thực hiện nội dung cam kết bản hợp đồng.
Hoàn thành bài học ở phiếu học tập theo quy trình khoa học. (Được sử dụng phiếu hỗ trợ)
Làm việc theo cá nhân hoặc hợp tác nhóm nhỏ 2 hoặc 4 học sinh cùng bàn.
III/ Tiến hành bài học GV phát bản hợp đồng.
** NỘI DUNG CỤ THỂ:
Đọc bản vẽ chi tiết vòng đai (hình 10.1) và ghi các nội dung cần hiểu vào mẫu như bảng 9.1 (ở bài 9).
Nội dung trên thực hiện ở phiếu học tập mặt sau bản hợp đồng.

Bài tập thực hành:
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT CÓ HÌNH CẮT
I./Câu hỏi pháp vấn:
Nêu nội dung bản vẽ chi tiết.
Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết
II./Trả lời:
Nội dung bản vẽ chi tiết gồm:
. Hình biểu diễn
. Kích thước
. Yêu cầu kỹ thuật
. Khung tên
Bài tập thực hành:
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT CÓ HÌNH CẮT
Trình tự đọc bản vẽ chi tiết:
. Khung tên
. Hình biểu diễn
. Kích thước
. Yêu cầu kỹ thuật
. Tổng hợp
Bài tập thực hành:
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT CÓ HÌNH CẮT
Bảng 9.1
Bài tập thực hành:
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT CÓ HÌNH CẮT
Tên chi tiết
Vật liệu
Tỉ lệ
THANH LÝ HỢP ĐỒNG
ĐỌC BẢN VẼ VÒNG ĐAI (hình 10.1 SGK)
Hình 10.1 SGK/34
Bài tập thực hành:
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT CÓ HÌNH CẮT
Tên gọi hình chiếu
Vị trí hình cắt
Hình 10.1 SGK/34
Bài tập thực hành:
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT CÓ HÌNH CẮT
Kích thước chung của chi tiết
-140, 50, R39
Kích thước các phần của chi tiết
R 25,
10
ф 12,
110
Hình 10.1 SGK/34
Bài tập thực hành:
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT CÓ HÌNH CẮT
Yêu cầu kỹ thuật
Xử lý bề mặt
Làm sạch
Hình 10.1 SGK/34
Bài tập thực hành:
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT CÓ HÌNH CẮT
5- Tổng hợp
- Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết
Công dụng của chi tiết
Phần giữa chi tiết là
nữa ống hình trụ,
hai bên hình hộp chữ nhật
có lỗ tròn
Dùng để ghép nối
chi tiết hình trụ
với các chi tiết khác.
HOÀN THÀNH BẢNG 9.1 SGK
THANH LÝ HỢP ĐỒNG
- Vòng đai.
- Thép.
- 1:2
- Hình chiếu bằng.
- Hình cắt ở hình chiếu đứng
140, 50, R39.
Đường kính trong P 25.
Chiều dày 10.
Đường kính lỗ P12.
Khoảng cáh 2 lỗ 110
* Kích thước chung của chi tiết - 140, 50, R39.
* Kích thước các phần của chi tiết
Đường kính trong ф 25.
Chiều dày 10.
Đường kính lỗ ф 12.
Khoảng cáh 2 lỗ 110
Làm tù cạnh.
Mạ kẽm
Phần giữa chi tiết là nửa ống hình trụ, hai bên hình hộp chữ nhật có lỗ tròn.
Dùng để ghép nối chi tiết hình trụ với chi tiết khác
TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Nhận xét về tinh thần thái độ học tập cá nhân.
Nhận xét đánh giá về kỹ năng sống, kỹ năng làm việc hợp tác nhóm.
Nhận xét kiến thức kỹ năng thực hành đọc bản vẽ vòng đai và ý thức hoàn thành bản cam kết hợp đồng.
NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
TRẢ BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT KẾT THÚC CHƯƠNG I
Thống kê chất lượng bài kiểm tra.
Biểu dương cá nhân làm bài tốt, nhắc nhở rút kinh nghiệm bài làm chưa tốt.
Phát bài. Học sinh lưu bài kiểm tra.
Nhắc nhở về bảo vệ môi trường giữ vệ sinh sau tiết thực hành, sau tiết kiểm tra
Hướng dẫn về nhà
Tự đánh giá thực hiện cam kết bản hợp đồng.
Hoàn thành phiếu học tập tiết sau nộp lại chấm điểm.
Khuyến khích làm mô hình các vật thể đã học hoặc vòng đai chấm điểm thưởng bổ sung.
Học bài 9 và đọc trước bài 11 SGK.
SỐNG CHIẾN ĐẤU LAO ĐỘNG HỌCTẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI CHĂM NGOAN
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-11-04 07:31:13 | Thể loại: Công nghệ 8 | Lần tải: 11 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: 1.53 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt, Công nghệ 8. Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2014“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, tr.684). CÔNG NGHỆ 8. TIẾT THỨ 9 PPCTBài tập thực hành: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT CÓ HÌNH CẮTI/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt.Có tác phong làm việc theo quy trình.II/ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP:Nghiên cứu bản hợp đồng.Thực hiện nội dung cam kết bản hợp đồng.Hoàn thành bài học ở phiếu học tập theo quy trình

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-10-bai-tap-thuc-hanh-doc-ban-ve-chi-tiet-don-gian-co-hinh-cat.7u6e0q.html