Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha - 1
  • Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha - 2
  • Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha - 3
  • Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha - 4
  • Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha - 5
Rô to
Stato
Vỏ động cơ
Vòng bi
Trục quay
Lõi thép
Dây quấn
Cánh khuấy
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2014-12-10 12:50:47 | Thể loại: Công nghệ 12 | Lần tải: 152 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 10.24 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha, Công nghệ 12. Rô toStatoVỏ động cơVòng biTrục quayLõi thépDây quấnCánh khuấy

https://tailieuhoctap.com/baigiangcongnghe12/bai-26-dong-co-khong-dong-bo-ba-pha.ommd0q.html