BÀI 25

HỆ THỐNG BÔI TRƠN


Khi động cơ làm việc, trong động cơ có rất nhiều chi tiết chuyển động tương đối với nhau gây ma sát làm các chi tiết bị mài mòn, nhanh hỏng nên phải có hệ thống bôi trơn
I – Nhiệm vụ và phân loại

Nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn là gì?
Đưa dầu bôi trơn đến các bề mặt ma sát của các chi tiết để đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của các động cơ và tăng tuổi thọ các chi tiết


Tác dụng của dầu bôi trơn
- Làm giảm ma sát khi các chi tiết máy vận hành.
Làm mát các chi tiết máy khi vận hành.
Làm sạch các chi tiết máy.
Làm kín các kẽ hở đi qua
Bảo đảm máy móc đỡ bị han gỉ ( dầu nhờn đọng trên mặt các chi tiết của máy không cho oxy, hơi nước và các chất ăn mòn khác tiếp xúc với kim loại).
Dựa vào đâu để phân loại hệ thống bôi trơn? Hệ thống bôi trơn gồm những loại gì?
Hệ thống bôi trơn được phân chia theo phương pháp bôi trơn
Hệ thống bôi trơn
Bôi trơn bằng vùng té
Bôi trơn cưỡng bức
Bôi trơn bằng pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu
II – HỆ THỐNG BÔI TRƠN CƯỠNG BỨC
1. Cấu tạo
1. Cacte dầu
2. Lưới lọc dầu
3. Bơm dầu
4. Van an toàn bơm dầu
5. Bầu lọc dầu
6. Van khống chế lượng dầu qua két
7. Két làm mát dầu
8. Đồng hồ báo áp suất dầu
9. Đường dầu chính
10. Đường dầu bôi trơn trục khuỷu
11. Đường dầu bôi trơn trục cam
12. Đường dầu bôi trơn các bộ phần khác

Cacte chứa dầu bôi trơn
 Cacte dầu: Có nhiệm vụ chứa dầu bôi trơn cung cấp cho hệ thống làm việc và lắng đọng mạt kim loại
Bơm dầu
Có nhiệm vụ vận chuyển dầu bôi trơn từ cacte lên các bề mặt ma sát
Van an toàn bơm dầu
Tránh không cho áp suất dầu phía sau quá lớn
Van khống chế lượng dầu qua két
Nếu nhớt lạnh, van mở cho nhớt đi tắt đến đường dầu chính
Bầu lọc dầu
Có nhiệm vụ lọc dầu (có khả năng tinh lọc cao)
Két làm mát dầu
Có nhiệm vụ làm mát dầu khi nhiệt độ dầu vượt quá giới hạn cho phép
2. Nguyên lí làm việc của hệ thống
bôi trơn cưỡng bức
Trường hợp
Hệ thống làm việc bình thường
Bơm dầu (3) hút Đến các đường dầu
Dầu nhờn từ Cacte (1) chứa dầu Qua ván (6)
Bơm dầu (2) lọc sạch

Về Cácte Bôi trơn các bề mặt ma sát của động cơ

Trường hợp khác
Nếu áp suất dầu trên các đường dẫn dầu tăng  Van (4) mở, dầu về Cacte.
Khi nhiệt độ của dầu cao quá giới hạn cho phép, van (6) đóng, dầu đi qua két làm mát (7), sau khi được làm mát nhiệt độ của dầu giảm tiếp tục vào đường dẫn dầu (9) đi bôi trơn.
CỦNG CỐ
Câu 1: Hệ thống bôi trơn có nhiệm vụ đưa dầu bôi trơn đến các ..................... của chi thiết máy để .......................... làm việc bình thường của động cơ và tăng ....................... các chi tiết.

A. Tuổi thọ - bề mặt ma sát – đảm bảo điều kiện

B. Bề mặt ma sát – tuổi thọ - đảm bảo điều kiện

C. Bề mặt ma sát – đảm bảo điều kiện – tuổi thọ

D. Đảm bảo điều kiện – bề mặt ma sát – tuổi thọ
Câu 2: Một số hệ thống bôi trơn thường gặp là:

Bôi trơn vùng té

Bôi trơn bằng cách pha dầu nhờn và nguyên liệu

Bôi trơn cưỡng bức

Cả 3 đều đúng
Câu 3: Bộ phận nào có niệm vụ hút dầu bôi trơn từ Cacte lên các bề mặt ma sát?
Cacte

Bầu lọc dầu

Bơm dầu

Tất cả đều sai
Câu 4: Két làm mát có nhiệm vụ gì?

Hút dầu bôi trơn từ Cacte lên các bề mặt ma sát

Bơm dầu hút từ Cacte và được lọc sạch ở bầu lọc tinh

Làm mát dầu khi nhiệt độ dầu vượt quá giới hạn cho phép

Tất cả đề sai