Năm học: 2019 - 2020
Nhóm 8:
- TRƯỜNG THPT Cần Đăng
PGD & ĐT CHÂU THÀNH TỈNH AN GIANG
Tuần 1
Tiết 1
CHào Mừng Các Bạn VÀ Quý Thầy Cô Đã Đến Với BÀi Thuyết Trình Của NHóm Em
Bài 22
QUY LUẬT SINH TRƯỞNG, PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI
Quan sát 3 con ngan, các bạn có nhận xét gì về khối lượng, hình dạng, kích thước cơ thể?
I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC
Định nghĩa
* Sinh trưởng: là sự tăng lên về kích thươc và khối lượng các bộ phận cơ thể.
Ví dụ:
* Phát dục: Phân hóa để tạo ra các cơ quan, bộ phận cơ thể hoàn thiện, thực hiện các chức năng sinh lý.
Ví dụ: sự phát dục về buồng trứng ở dê cái.

Ví dụ:

Lợn con mới đẻ:
Khối lượng:1.5 kg
Chiều dài: 20cm
Lơn cai sữa:
Khối lượng: 15 kg
Chiều dài: 40cm
Lợn trưởng thành:
Khối lượng: 80 kg
Chiều dài: 90 cm
Khối lượng, kích thước
cơ thể ?
Cơ quan, bộ phận,
chức năng sinh lý ?

Sự phát triển
của cơ thể
vật nuôi

Sinh trưởng:
Tăng lên về
khối lượng,
kích thước cơ thể

Phát dục:
Phân hóa để tạo ra các
cơ quan, bộ phận cơ thể
Hoàn thiện, thực hiện
các chức năng sinh lý
Cơ thể vật nuôi:
Lớn lên
Hoàn chỉnh:
+ Về cấu tạo
+ Về chức
năng sinh lý
Sơ đồ về vai trò của sinh trưởng, phát dục ở vật nuôi.
2. Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát dục
- Sinh trưởng và phát dục là 2 mặt của quá trình phát triển cơ thể vật nuôi. Hai quá trình này xảy ra liên tục, song song và hỗ trợ nhau làm cho cơ thể phát triển ngày một hoàn chỉnh.

II. QUY LUẬT SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC
Theo giai đoạn
Theo chu kì
Không đồng đều
CÁC QUY LUẬT VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI
Vòng đời của cá
Thời kì phôi
Cá trưởng thành
Cá bột
Cá hương
Cá giống
Quy luật sinh trưởng và phát dục theo giai đoạn
- Trong qu� trình ph�t tri?n, m?i c� th? d?u ph?i tr?i qua nh?ng giai do?n kh�c nhau, m?i giai do?n c?n cĩ ch? d? dinh du?ng v� cham sĩc
h?p lí thì v?t nuơi m?i cĩ th? sinh tru?ng, ph�t d?c t?t, cho nhi?u s?n ph?m.
Quy luật sinh trưởng và phát dục theo giai đoạn
1.Quy luật sinh trưởng và phát dục theo giai đoạn
Ví dụ:


Lợn con theo mẹï
Lợn tách bầy
Lợn thành thục
2. Quy luật sinh trưởng, phát dục không đồng đều
- Trong quá trình phát triển của vật nuôi, sự sinh trưởng và phát dục diễn ra đồng thời nhưng không đều. Tùy từng thời kì, có lúc sinh trưởng nhanh phát dục chậm và ngược lại.
2. Quy luật sinh trưởng, phát dục không đồng đều
Ví dụ : Ở động vật trong giai đoạn bào thai, xương đầu phát triển nhanh, sau đó phần lưng phát triển nhanh.
Quá trình phát triển cơ thể giai đoạn đầu xương phát triển mạnh, giai đoạn tiếp theo cơ phát triển mạnh và lúc trưởng thành tích lũy mỡ.
3. Quy luật sinh trưởng, phát dục theo chu kì
- Trong quá trình phát triển của vật nuôi, các hoạt động sinh lí, các quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra lúc tăng lúc giảm có tính chu kì.
3. Quy luật sinh trưởng, phát dục theo chu kì
Ví dụ 1: Chu kỳ động dục của trâu là 25 ngày, bò 21 ngày, dê 20-21 ngày, lợn 21 ngày…
Ví dụ 2: Người thở 18 lần/phút, tim đập 75 lần/phút, ban ngày thì chuyển hóa chất mạnh hơn ban đêm,…


- Đặc tính di truyền
của giống
- Tính biệt, tuổi
- Đặc điểm của cá thể
- Trạng thái sức khỏe
Sự sinh trưởng
phát, dục
của vật nuôi
Thức ăn
Chăm sóc
Quản lý
Môi trường
sống của
vật nuôi
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.
III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT DỤC
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục của cá
Chăm sóc
Quản lí
- Đặc tính di truyền
của giống
- Tính biệt, tuổi
- Đặc điểm của cá thể
- Trạng thái sức khỏe
Môi tương
Nuôi cá
Sự sinh trưởng
Phát dục của cá
Thức ăn tự nhiên
Thức ăn nhân tạo
1.Yếu tố bên trong
- Đặc điểm di truyền của giống
- Tính biệt.
- Tuổi.
- Đặc điểm sinh lí của cơ thể.

2. Yếu tố bên ngoài
- Chế độ dinh dưỡng.
- Điều kiện chăm sóc quản lí.
TIẾT HỌC ĐÃ KẾT THÚC
Cảm Ơn Cô VÀ Các Bạn Đã Theo Dõi BÀi Thuyết Trình Nhóm Em