Đuổi hình bắt chữ
Slide
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
TIỀN TỆ
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
BÁO CÁO
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
KẾ SÁCH
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
RỬA TIỀN
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
YẾU ỚT
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
THẢM HỌA
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
CUNG CẦU
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
ĐẮT ĐỎ
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
CAO KIẾN
Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
DOANH NGHIỆP NHỎ
KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
I/ KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
2
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
3
II/ DOANH NGHIỆP NHỎ
NHỮNG LĨNH VỰC KINH DOANH PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ
THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ
ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ
1
2
3
I- KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
1. Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình :
Kinh doanh hộ gia đình là một loại hình kinh doanh nhỏ , thuộc sở hữu tư nhân .
Có những loại lĩnh vực kinh doanh nào ?
Kinh doanh hộ gia đình
Sản xuất
Thương mại
Tổ chức các hoạt động dịch vụ
Sản xuất
 Là hoạt động trao đổi của cải , hàng hóa , kiến thức , tiền tệ.. v.v giữa hai hay nhiều đối tác, và có thể nhận lại một giá trị nào đó (bằng tiền thông qua giá cả)
Là quá trình làm ra sản phẩm để sử dụng, hay để trao đổi trong thương mại
Là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng là phi vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình hay thiên hẳn về sản phẩm dịch vụ, đa số là những sản phẩm nằm trong khoảng giữa sản phẩm hàng hóa-dịch vụ.
Thương mại
Dịch vụ
I- KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
1. Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình :
Kinh doanh hộ gia đình là một loại hình kinh doanh nhỏ , thuộc sở hữu tư nhân .
Có những đặc điểm gì ?
Đặc điểm
Quy mô nhỏ
Công nghệ đơn giản
Lao động thường là người thân trong gia đình
Hãy gọi tên các hình ảnh sao cho phù hợp với các lĩnh vực kinh doanh (sản xuất, thương mại, dịch vụ)?
1
3
2
6
5
4
THƯƠNG MẠI
SẢN XUẤT
DỊCH VỤ
SẢN XUẤT
DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI
2. Tổ chức hoạt động kinh doanh gia đình:
Tổ chức vốn kinh doanh
Các loại vốn :
Vốn cố định
I- KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
Là vốn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được diễn ra thường xuyên, liên tục . Ví dụ như : nhà xưởng , máy móc , trang thiết bị , nguyên vật liệu...
Vốn lưu động
Là vốn đảm bảo cho hàng hóa, sản phẩm được lưu thông trên thị trường .
2. Tổ chức hoạt động kinh doanh gia đình:
Tổ chức vốn kinh doanh
Nguồn vốn :
I- KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
Chủ yếu là tự có của gia đình, phần khác là vay mượn
Nguồn vốn khác ( vay ngân hàng , vay hỗ trợ... )
2. Tổ chức hoạt động kinh doanh gia đình:
b) Tổ chức sử dụng lao động
I- KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
Lao động chủ yếu là người thân trong gia đình
Lao động được sử dụng linh hoạt , một người có thể tham gia nhiều công đoạn khác nhau của hoạt động kinh doanh.
Đặc điểm :
Một người có thể làm được nhiều việc
Một việc có thể huy động nhiều người
I- KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh hộ gia đình :
a) Kế hoạch bán sản phẩm do gia đình sản xuất ra
Ví dụ: Gia đình anh A trồng 500 cây xoài. Năng suất trung bình 100 quả/cây. Số lượng gia đình anh tự tiêu thụ là 1000 quả. Hỏi mức bán sản phẩm ra thị trường là bao nhiêu quả ?
SẢN PHẨM BÁN RA THỊ TRƯỜNG
=
TỔNG SẢN PHẨM XUẤT RA
_
SỐ SẢN PHẨM GIA ĐÌNH TỰ TIÊU THỤ
I- KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh hộ gia đình :
a) Kế hoạch bán sản phẩm do gia đình sản xuất ra
Ví dụ: Gia đình anh A trồng 500 cây xoài. Năng suất trung bình 100 quả/cây. Số lượng gia đình anh tự tiêu thụ là 1000 quả. Hỏi mức bán sản phẩm ra thị trường là bao nhiêu quả ?
Tổng số xoài thu hoạch: 500 x 100 = 50000 quả.
Số xoài bán ra: 50000 – 1000 = 49000 quả
I- KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh hộ gia đình :
a) Kế hoạch bán sản phẩm do gia đình sản xuất ra
* Tổng sản phẩm sản xuất ra phụ thuộc vào:
- Nhu cầu của thị trường
- Điều kiện của doanh nghiệp (hộ gia đình)
Theo bạn người kinh doanh phải căn cứ vào điều gì
để xác định số lượng sản xuất ?
I- KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh hộ gia đình :
a) Kế hoạch bán sản phẩm do gia đình sản xuất ra
Nhu cầu thị trường là yếu tố quyết định
Nhu cầu thị trường được tạo thành bởi 5 yếu tố :
Thu nhập của người tiêu dùng.
Giá của hàng hóa liên quan.
Dân số
Sở thích, thói quen người tiêu dùng.
Mức độ kỳ vọng của người tiêu dùng.
I- KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh hộ gia đình :
b) Kế hoạch mua gom sản phẩm để bán
LƯỢNG SẢN PHẨM MUA VÀO
=
LƯỢNG SẢN PHẨM BÁN RA
_
NHU CẦU DỰ TRỮ
VD: Gia đình bác Dung mỗi ngày bán được 20 con vịt, bình quân một tháng bán được 400 con. Như vậy kế hoạch mua gom vịt để có đủ 400 con bán ra thị trường phụ thuộc yếu tố nào ?
Phụ thuộc vào khả năng và nhu cầu bán ra.
Doanh thu là khoản tiền thu được sau 1 khoảng thời gian nhất định tiến hành hoạt động kinh doanh
Doanh thu là gì?
Doanh thu không lớn
Số lượng lao động không nhiều
Vốn kinh doanh ít
II- DOANH NGHIỆP NHỎ
1. Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ
II- DOANH NGHIỆP NHỎ
2. Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp nhỏ
Các bạn hãy tìm ra điểm sai ở thuận lợi và khó khăn 
SAI
SAI
Hãy sửa lại lỗi sai 
II- DOANH NGHIỆP NHỎ
2. Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp nhỏ
II- DOANH NGHIỆP NHỎ
3. Các lĩnh vực kinh doanh thích hợp với doanh nghiệp nhỏ
Quan sát hình và hoàn thành bảng trên
Sản xuất lương thực, thực phẩm
Sản xuất công nghiệp tiêu dùng
Đại lí bán hàng
Bán lẻ hàng hóa tiêu dùng
DV sửa chữa
Dịch vụ Internet
Dịch vụ cho thuê
DV chuyển phát nhanh
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1:Hình thức kinh doanh hộ gia đình tổ chức sử dụng lao động có tính chất gì?
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
2 : Lao động sử dụng trong kinh doanh hộ gia đình thường là?
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
3: Dạng hình thức sở hữu của kinh doanh hộ gia đình là ?
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
4 : Là việc thực hiện các công đoạn của quá trình đầu tư
để sinh lợi nhuận?
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
5 : Biểu hiện bằng tiền của những tài sản được đưa vào kinh doanh gọi là gì?
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
6 : Số lao động tối đa đối với hình thức kinh doanh hộ gia đình ?
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7 :Nguồn vốn đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh thường xuyên như : nhà đất, cửa hàng…
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7