Tuần 25. Nghe-viết: Khuất phục tên cướp biển

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 25. Nghe-viết: Khuất phục tên cướp biển - 1
  • Tuần 25. Nghe-viết: Khuất phục tên cướp biển - 2
  • Tuần 25. Nghe-viết: Khuất phục tên cướp biển - 3
  • Tuần 25. Nghe-viết: Khuất phục tên cướp biển - 4
  • Tuần 25. Nghe-viết: Khuất phục tên cướp biển - 5
Chào mừng quý thầy cô
đến dự giờ lớp 4/3
Kiểm tra bài cũ
Chính tả
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2016
Chính tả
Nghe - viết : Khuất phục tên cướp biển
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2016
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2016
Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết :
- Nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới.
Trông bác sĩ lúc này với gã kia thật khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức độ, hiền từ mà nghiêm nghị. Một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng.
ăt
s
oat
ưc
ông
Chính tả
Nghe - viết : Khuất phục tên cướp biển
ưc
ưc
Luyện viết đúng
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2016
Chính tả
Nghe - viết : Khuất phục tên cướp biển
tức giận
đứng phắt
soạt
trông
ưc
ăt
s
ông
oat
ưc ≠ ưt
ăt ≠ ăc
s ≠ x ;
ông ≠ ong
oat ≠ oac
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2016
Chính tả
Nghe - viết : Khuất phục tên cướp biển
Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết :
- Nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới.
Trông bác sĩ lúc này với gã kia thật khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức độ, hiền từ mà nghiêm nghị. Một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng.
Chính tả
Nghe – viết : Khuất phục tên cướp biển
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2016
2. b) Điền vào chỗ trống ên hay ênh ?
Mẹ rằng : Quê mẹ, Bảo Ninh
Mênh mông sóng biển, lênh đênh mạn thuyền.
Sớm chiều, nước xuống triều lên
Cực thân từ thuở mới lên chín mười.
TỐ HỮU
Cái gì cao lớn lênh khênh
Đứng mà không tựa ngã kềnh ngay ra ?
ênh
ênh
ênh
ênh
ênh
ênh
ên
ên
(Là cái gì ?)
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2016
Chính tả
Nghe - viết : Khuất phục tên cướp biển
Nghe – viết : Khuất phục tên cướp biển
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2016
Chính tả
Luyện viết lại
Trò chơi
Chọn ên hay ênh ?
Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Chậm như sên
ênh

ên

Nghe – viết : Khuất phục tên cướp biển
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2016
Chính tả
KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ VUI ,KHOẺ , HẠNH PHÚC
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN ,HỌC GIỎI
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-03-21 16:43:01 | Thể loại: Chính tả 4 | Lần tải: 8 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 2.29 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 25. Nghe-viết: Khuất phục tên cướp biển, Chính tả 4. Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ lớp 4/3Kiểm tra bài cũ Chính tả Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2016Chính tả Nghe - viết : Khuất phục tên cướp biểnThứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2016Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2016 Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết : - Nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới. Trông bác sĩ lúc này với gã kia thật khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức đ

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-25-nghe-viet-khuat-phuc-ten-cuop-bien.x9lj0q.html