Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại - 1
  • Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại - 2
  • Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại - 3
  • Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại - 4
  • Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại - 5
Năm học : 2011 - 2012
GV Thực hiện: Võ Thị Thảo
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH ĐA
CHÍNH TẢ LỚP 3
Chính tả:
Kiểm tra bài cũ
Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011
Viết bảng : khó khăn, mưa rào, dạy bảo, giao việc.
Chính tả:
Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011
Nghe viết : Ông ngoại
Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống . Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường. Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này.
Theo NGUYỄN VIỆT BẮC
Chính tả:
Nghe - viết : Ông ngoại
Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011
Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống . Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường. Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này.
Theo NGUYỄN VIỆT BẮC
Nghe- viết : Ông ngoại
Chính t?:
Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011
Trong cái
vắng lặng
của ngôi trường cuối hè,
ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống.
Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào
mặt da
loang lỗ
của chiếc trống trường.
trống buổi sáng
trong trẻo
ấy là tiếng trống
trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học
của tôi sau này.
Theo NGUYÊN VIỆT BẮC
Tiếng
Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011
Chính tả:
Nghe-viết : Ông ngoại
vắng lặng
loang lỗ
trong trẻo
vắng lặng

loang lỗ

trong trẻo
Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011
Chính t?:
Nghe- viết : Ông ngoại

rong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống . Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường. Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này.
Theo NGUYỄN VIỆT BẮC
T
Ô
T
Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm2011
Chính t?:
Nghe- viết : Ông ngoại
Trong cái vắng lặng của ngôi trường
cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các
căn lớp trống. Ông còn nhấc bổng tôi trên
tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của
chiếc trống trường đầu tiên, âm vang mãi
trong đời đi học của tôi sau này.
Theo Nguyễn Việt Bắc
Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011
Chính t?:
Nghe- viết : Ông ngoại
Trong cái
vắng lặng
của ngôi trường cuối hè,
ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống.
Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào
mặt da
loang lỗ
của chiếc trống trường.
Tiếng
trống buổi sáng
trong trẻo
ấy là tiếng trống
trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học
của tôi sau này.
Theo NGUYÊN VIỆT BẮC
Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011
Chính tả:
Nghe-viết : Ông ngoại
Bài tập chính tả
Bài 2: Tìm 3 tiếng có vần oay:
Mẫu: xoay.
Ngoáy tai, loay hoay, nước xoáy,ngoáy trầu
ngúng ngoảy, hí hoáy, ngó ngoáy…
- Làm cho ai việc gì đó là:…
- Trái nghĩa với hiền lành là:…
- Trái nghĩa với vào là:…
Bài tập chính tả
Bài 3: Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng d; gi hoặc r, có nghĩa như sau:
giúp
dữ
ra
chúc các em học giỏi !
Chào tạm biệt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-09-18 20:28:44 | Thể loại: Chính tả 3 | Lần tải: 18 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 1.17 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại, Chính tả 3. Năm học : 2011 - 2012GV Thực hiện: Võ Thị Thảo TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH ĐA CHÍNH TẢ LỚP 3Chính tả: Kiểm tra bài cũ Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011Viết bảng : khó khăn, mưa rào, dạy bảo, giao việc. Chính

https://tailieuhoctap.com/baigiangchinhta3/tuan-4-nghe-viet-ong-ngoai.dxw10q.html