Tuần 2. Cái Bống

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 2. Cái Bống - 1
  • Tuần 2. Cái Bống - 2
  • Tuần 2. Cái Bống - 3
  • Tuần 2. Cái Bống - 4
  • Tuần 2. Cái Bống - 5
Kiểm tra bài cũ
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
đồng dao
1.Bống đã làm gì giúp mẹ nấu cơm?
Bống đã sảy và sàng gạo giúp mẹ
2.Bống đã làm khi mẹ đi chợ về ?
Bống ra gánh đỡ mẹ khi mẹ đi chợ về
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Bống
Khéo
trơn
ròng
Cái Bống
chợ

nấu
Trường
Bài tập
Điền vần anh hay ach ?
hộp b.
anh
túi x. tay
ach
Điền chữ: ng hay ngh ?
..à voi
chú . é
ng
ngh
dặn dò
- Viết lại các chữ viết sai trong bài.
- Chuẩn bị bài sau: Nhà bà ngoại.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-03-17 09:40:30 | Thể loại: Chính tả 1 | Lần tải: 8 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 2.69 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 2. Cái Bống, Chính tả 1. Kiểm tra bài cũCái Bống Cái Bống là cái bống bang Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm. Mẹ Bống đi chợ đường trơn Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.đồng dao 1.Bống đã làm gì giúp mẹ nấu cơm?Bống đã sảy và sàng gạo giúp mẹ 2.Bống đã làm khi mẹ đi chợ về ? Bống ra gánh đỡ mẹ khi mẹ đi chợ về Cái Bống là cái bống bang Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm. Mẹ Bống đi chợ đường trơn Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng. Đồng daoBốngKhéotrơnròngCái BốngchợlànấuTrườngBài tậpĐiền vần anh hay ach ?hộp b.anhtúi

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-2-cai-bong.y3gj0q.html