Tuần 2. Cái Bống

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 2. Cái Bống - 1
  • Tuần 2. Cái Bống - 2
  • Tuần 2. Cái Bống - 3
  • Tuần 2. Cái Bống - 4
  • Tuần 2. Cái Bống - 5
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN DẦU TIẾNG
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN DẦU TIẾNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN
MÔN: CHÍNH TẢ
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan
Kiểm tra bài cũ :
hằng ngày
Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019

Chính tả
nấu cơm
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019

Chính tả
Bống đã làm gì giúp mẹ nấu cơm?
Bống sảy và sàng gạo
Cái Bống
Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019

Chính tả
Bống đã làm gì khi mẹ đi chợ về?
Bống gánh đỡ mẹ
Cái Bống
Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019

Chính tả
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019

Chính tả
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019

Chính tả
Hộp b.....
Điền vần anh hay ach ?
Túi x….. tay
anh
ach
Cái Bống
Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019

Chính tả
….à voi
Điền chữ: ng hay ngh ?
Chú ..….é
ng
ngh
Cái Bống
Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019

Chính tả
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-21 08:06:00 | Thể loại: Chính tả 1 | Lần tải: 8 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 2.06 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 2. Cái Bống, Chính tả 1. PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN DẦU TIẾNGPHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN DẦU TIẾNGTRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN MÔN: CHÍNH TẢGiáo viên: Nguyễn Thị LanKiểm tra bài cũ : hằng ngày Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019 Chính tảnấu cơmCái BốngCái Bống là cái bống bangKhéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.Mẹ Bống đi chợ đường trơnBống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng. Đồng dao Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019 Chính tảBống đã làm gì giúp mẹ nấu cơm?Bống sảy và sàng gạoCái Bống Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019 Chính tảBống

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-2-cai-bong.irg40q.html