Tuần 2. Cái Bống

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 2. Cái Bống - 1
  • Tuần 2. Cái Bống - 2
  • Tuần 2. Cái Bống - 3
  • Tuần 2. Cái Bống - 4
  • Tuần 2. Cái Bống - 5
Chính tả lớp 1
GVHD : Đinh Thị Thái Hiền
GIÁO SINH : Hồng Ái Phương
Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2016
Chính tả
I. Kiểm tra bài cũ :
nhà ga
cái ghế
con gà
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Chính tả
Chính tả
Cái Bống
Bống đã làm gì giúp mẹ nấu cơm?
Bống sảy và sàng gạo
Cái Bống
Bống đã làm gì khi mẹ đi chợ về?
Bống gánh đỡ mẹ
Chính tả
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Chính tả
Khéo sảy
mưa ròng.
đường trơn
Cái Bống
Chính tả

Cái
Khéo
Mẹ
Bống
Đồng dao
Cái Bống
Chính tả
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Cái Bống
Chính tả
Hộp b.....
Túi x….. tay
Cái Bống
Điền vần anh hay ach ?
Hộp banh
Túi xach tay
Chính tả
….à voi
Chú ..….é
Cái Bống
Điền chữ : ng hay ngh ?
ngà voi
Chú ngé
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Chính tả
Chân thành cảm ơn
Cô và các em
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-03-04 13:40:18 | Thể loại: Chính tả 1 | Lần tải: 76 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 6.71 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 2. Cái Bống, Chính tả 1. Chính tả lớp 1GVHD : Đinh Thị Thái HiềnGIÁO SINH : Hồng Ái Phương Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2016 Chính tảI. Kiểm tra bài cũ : nhà gacái ghếcon gàCái BốngCái Bống là cái bống bangKhéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.Mẹ Bống đi chợ đường trơnBống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng. Đồng daoChính tảChính tả Cái BốngBống đã làm gì giúp mẹ nấu cơm?Bống sảy và sàng gạo Cái BốngBống đã làm gì khi mẹ đi chợ về? Bống gánh đỡ mẹ Chính tảCái Bống là cái bống bangKhéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.Mẹ Bống đi chợ đ

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-2-cai-bong.8g2i0q.html