LUYÊN TỪ VÀ CÂU - TUẦN 15 - LỚP 3

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • LUYÊN TỪ VÀ CÂU - TUẦN 15 - LỚP 3 - 1
  • LUYÊN TỪ VÀ CÂU - TUẦN 15 - LỚP 3 - 2
  • LUYÊN TỪ VÀ CÂU - TUẦN 15 - LỚP 3 - 3
  • LUYÊN TỪ VÀ CÂU - TUẦN 15 - LỚP 3 - 4
  • LUYÊN TỪ VÀ CÂU - TUẦN 15 - LỚP 3 - 5
Giáo viên dạy: TÔN THỊ NGỌC LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA AN 1
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
Thứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu
Em chọn hoa nào?
T: 4
T:3
T:5
T: 6
Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
trong
(Hồ Chí Minh)
Thứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu
T: 2
Ông hiền như hạt gạo
Bà hiền như suối trong.
hiền
hiền
(Trúc Thông)
Thứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu
T: 2
Cam Xã Đoài mọng nước
Giọt vàng như mật ong.
vàng
(Phạm Tiến Duật)
Thứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu
T: 2
- Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Hmông,
Tà-ôi, …
- Vân Kiều, Cơ-ho, Khơ-mú, Ê-đê, Ba-na,
Gia-rai, Xơ-đăng, Chăm…
- Khơ-me, Hoa, Xtiêng…
1. Kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta:
Thứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu -
Tiết: 15
Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh
Hà Nội
Huế
TP Hồ Chí Minh
Dân tộc Tày
Dân tộc Nùng
Dân tộc Hmông
Dân tộc Mường
Dân tộc Cơ-ho
Dân tộc Ba-na
Dân tộc Chăm
Dân tộc Ê-đê
Dân tộc Xơ-đăng
Dân tộc Khơ-mú
Dân tộc Gia-rai
Dân tộc Khơ-me
Thứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu -
Tiết: 15
Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh
2.Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:
a/ Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng …………
b/ Những ngày lễ hội đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên ……… … để múa hát.
c/ Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm ………… để ở.
d/ Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc …………
( nhà rông,
bậc thang )
nhà sàn,
Chăm,
nhà rông
nhà sàn,
bậc thang
Chăm
Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh
Thứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu – Tiết: 15
Bài 3: Quan sát từng cặp sự vật vẽ dưới đây , nói được câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh.
1
2
3
4
Thứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu – Tiết: 15
Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh
1
Thứ năm ngày 04 tháng 11 năm 2014
Luyện từ và câu – Tiết: 15
Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh
2
Thứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu – Tiết: 15
Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh
3
Thứ năm ngày 04 tháng 11 năm 2014
Luyện từ và câu – Tiết: 15
Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh
4
Thứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu – Tiết: 15
Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh
Bài 4. Viết từ ngữ thích hợp vào mỗi chỗ trống:
a/ Công cha nghĩa mẹ được so sánh như……………… như……………………
b/ Trời mưa, đường đất sét trơn như ……..
c/ Ở thành phố có nhiều tòa cao như …..
núi Thái Sơn
nước trong nguồn.
bôi mỡ
núi
Dòng nào sau đây ghi đúng tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta ?
a.Tày, Nùng, Khơ-me, Kinh, Chăm
b.Xơ-đăng, Ê-đê, Gia-rai, Thái, Dao
c.Cả a và b
Thứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu – Tiết: 15
Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh
Củng cố:
Thứ năm ngày 04 tháng 11 năm 2014
Luyện từ và câu – Tiết: 15
Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh
Vào những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung múa hát ở:
a.Nhà sàn
b.Chợ
c.Nhà rông
Thứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu – Tiết: 15
Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh
b.Cánh buồm lắc lư như cánh diều.
c. Cánh buồm lượn sóng với cánh diều.
Để so sánh cánh buồm và cánh diều câu nào sau đây là đúng:
a.Cánh buồm và cánh diều.
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VUI, KHỎE.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2014-12-03 21:16:15 | Thể loại: Bài giảng PowerPoint | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 27 | FileSize: 16.52 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng LUYÊN TỪ VÀ CÂU - TUẦN 15 - LỚP 3, Bài giảng PowerPoint. Giáo viên dạy: TÔN THỊ NGỌC LINHTRƯỜNG TIỂU HỌC GIA AN 1KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁOThứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2014 Luyện từ và câuEm chọn hoa nào?T: 4T:3T:5T: 6Tiếng suối trong như tiếng hát xaTrăng

https://tailieuhoctap.com/baigiangbaigiangpowerpoint/luyen-tu-va-cau-tuan-15-lop-3.p542zq.html