tap doc tuan 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • tap doc tuan 12 - 1
  • tap doc tuan 12 - 2
  • tap doc tuan 12 - 3
  • tap doc tuan 12 - 4
  • tap doc tuan 12 - 5
về dự giờ lớp 2B
Môn: TẬP ĐỌC
chào mừng quý thầy cô giáo
Thứ ba, ngày 25 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Hai em đọc nối tiếp bài: “Sự tích cây vú sữa”.
Kiểm tra bài cũ
Em hãy nêu nội dung chính của bài?
Thứ ba, ngày 25 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Mẹ
Trần Quốc Minh
Thứ ba, ngày 25 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Mẹ
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Trần Quốc Minh
Nắng oi: Nắng nóng, không có gió, rất khó chịu.
Giấc tròn: giấc ngủ ngon lành, đầy đặn.
Thứ ba, ngày 25 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Mẹ
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Trần Quốc Minh
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Thứ ba, ngày 25 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Mẹ
Trần Quốc Minh
- kẽo cà
- quạt
- Suốt đời
- võng
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Thứ ba, ngày 25 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Mẹ
Trần Quốc Minh
- kẽo cà
- quạt
- Suốt đời
- võng
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Mẹ
Trần Quốc Minh
- kẽo cà
- quạt
- Suốt đời
- võng
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
1. Hình ảnh nào cho biết đêm hè rất oi bức?
Tiếng ve lặng đi vì ve cũng mệt trong đêm hè oi bức.
2. Mẹ làm gì để con ngủ ngon giấc?
- Đêm hè rất oi bức.
- Nỗi vất vả và tình thương bao la của mẹ.
- Mẹ vừa đưa võng hát ru, vừa quạt mát cho con.
3. Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào?
Thứ ba, ngày 25 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Mẹ
Trần Quốc Minh
A: Những ngôi sao thức trên bầu trời đêm.
B: Ngọn gió mát lành.
C: Cả hai ý trên.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Thứ ba, ngày 25 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Mẹ
Trần Quốc Minh
- kẽo cà
- quạt
- Suốt đời
- võng
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
- Đêm hè rất oi bức.
- Nỗi vất vả và tình thương bao la của mẹ.

Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Thứ ba, ngày 25 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Mẹ
Trần Quốc Minh
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo

Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2013-11-22 16:21:39 | Thể loại: Bài giảng lớp 2 | Lần tải: 24 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 3.92 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng tap doc tuan 12, Bài giảng lớp 2. về dự giờ lớp 2BMôn: TẬP ĐỌCchào mừng quý thầy cô giáoThứ ba, ngày 25 tháng 11 năm 2013Tập đọcHai em đọc nối tiếp bài: “Sự tích cây vú sữa”.Kiểm tra bài cũEm hãy nêu nội dung chính của bài?Thứ ba, ngà

https://tailieuhoctap.com/baigiangbaigianglop2/tap-doc-tuan-12.c0djzq.html