tăng cường tiếng việt mầm non

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • tăng cường tiếng việt mầm non - 1
  • tăng cường tiếng việt mầm non - 2
  • tăng cường tiếng việt mầm non - 3
  • tăng cường tiếng việt mầm non - 4
  • tăng cường tiếng việt mầm non - 5
Tăng cường Tiếng Việt
Giáo viên: Khuất Thị Ánh Hiê
Lớp : MG Bé TT
Thứ 2
Trường MN Hương Xoài
ĐÈN TÍN HIỆU
ĐÈN XANH ĐI
ĐÈN ĐỎ DỪNG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ!
Tăng cường Tiếng Việt
Giáo viên: Khuất Thị Ánh Hiê
Lớp : MG Bé TT
Thứ 3
Trường MN Hương Xoài
Dải phân cách
Mũ bảo hiểm
Thắt dây

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ!
Tăng cường Tiếng Việt
Giáo viên: Khuất Thị Ánh Hiê
Lớp : MG Bé TT
Thứ 4 (ôn)
Trường MN Hương Xoài
Đèn màu xanh
Đèn màu đỏ
Đèn màu vàng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ!
Tăng cường Tiếng Việt
Giáo viên: Khuất Thị Ánh Hiê
Lớp : MG Bé TT
Thứ 4 (chính)
Trường MN Hương Xoài
Vỉa hè
Lòng đường
Bên tay phải
Các bạn đi trên vỉa hè, phía bên tay phải

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ!
Tăng cường Tiếng Việt
Giáo viên: Khuất Thị Ánh Hiê
Lớp : MG Bé TT
Thứ 4 (chính)
Trường MN Hương Xoài
Rẽ trái
Các xe chỉ được rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).  Biển này được đặt ở trước nơi đường giao nhau, có tác dụng tại nơi giao nhau đằng sau mặt biển.
Rẽ phải
Các xe chỉ được rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở trước nơi đường giao nhau, có tác dụng tại nơi giao nhau đằng sau mặt biển.
Đi thẳng
Các xe chỉ được đi thẳng (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ!
Tăng cường Tiếng Việt
Giáo viên: Khuất Thị Ánh Hiên
Lớp : MG Bé TT
Thứ 5
Trường MN Hương Xoài
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-12 21:11:56 | Thể loại: Bài giảng khác | Lần tải: 14 | Lần xem: | Page: 37 | FileSize: 5.23 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng tăng cường tiếng việt mầm non, Bài giảng khác. Tăng cường Tiếng ViệtGiáo viên: Khuất Thị Ánh HiêLớp : MG Bé TTThứ 2Trường MN Hương XoàiĐÈN TÍN HIỆUĐÈN XANH ĐIĐÈN ĐỎ DỪNG123456789101112131415Hết giờ!123456789101112131415Hết giờ!12345678910111213141

https://tailieuhoctap.com/baigiangbaigiangkhac/tang-cuong-tieng-viet-mam-non.10r40q.html