Trường Đại học Đồng Tháp
Khoa Hóa- Sinh- Kỹ thuật nông nghiệp

Lớp học phần: Rèn luện nghiệp vụ sư phạm
Giảng viên: Đặng Thị Thu Liễu


Nhóm 4
Đồng Thị Huyền Như
Trần Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị Hồng Nhi
Lê Thị Hồng Thu
Hồ Thanh Huy

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT
Giáo viên cần phải tiếp cận với cá nhân và xây dựng quan hệ tin cậy, tôn trọng,
thân thiện với học sinh cá biệt
1
Giúp học sinh nhận biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân
2
Giúp học sinh nhận biết được hậu quả của những hành vi tiêu cực
và tất yếu phảithay đổi thói quen, hành vi cũ
Giáo viên phải quan tâm giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn và
đáp ứng nhu cầu chính đáng của học sinh cá biệt
4
Động viên, khích lệ, tạo động lực cho học sinh cá biệt, tạo động
lực học tập và hoàn thiện nhân cách cho học sinh
5
3
Tránh sử dụng củng cố tiêu cực
6
Sử dụng hệ quả tự nhiên và hệ quả logic
7
Phương pháp ứng xử đối với một số loại hành vi có mục đích điển hình
Áp dụng biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực đối với tập thể lớp và học sinh cá biệt
Thiết lập mối quan hệ gần gũi, chặt chẽ giữa giáo viên với cha mẹ học sinh
8
Áp dụng mô hình thay đổi nhận thức- hành vi để cải thiện niềm tin,
suy nghĩ hợp lí của học sinh cá biệt

Lập kế hoạch phát triển cá nhân, khơi dậy hoài bão
và ý thức tự giáo dục học sinh
10
9
11
12
1. Giáo viên cần phải tiếp cận với cá nhân và xây dựng quan hệ tin cậy, tôn trọng, thân thiện với học sinh cá biệt

Giáo viên phải hiểu đầy đủ từng học sinh và những đặc điểm cơ bản cũng như những đặc điểm riêng của từng học sinh cá biệt và ứng xử theo quan điểm tích cực

Tiếp cận tích cực với học sinh có hành vi không mong đợi

Thể hiện sự hiểu biết, thông cảm và chấp nhận trẻ
Tập trung vào điểm mạnh của trẻ
Tìm điểm tích cực và nhận nhận tình huống theo cách khác tích cực hơn
Tập trung vào những điểm cố gắng, và tiến bộ của trẻ
Thực hiện trước khi một hành động xảy ra không chỉ khi thành công và ngay cả khi khó khăn hoặc thất bại
2. Giúp học sinh nhận biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân

Nhận thức được những giá trị của bản thân
Tự tin về những giá trị và những điểm mạnh của mình để làm điểm tựa cho những hành vi và ứng xử một cách tích cực

3. Giúp học sinh nhận biết được hậu quả của những hành vi tiêu cực và tất yếu phải thay đổi thói quen, hành vi cũ

Giáo viên kết hợp với tập thể lớp giúp học sinh dần dần nhận thức được nếu cứ hành động, ứng xử theo cách làm mọi người khó chịu, tổn thương, cản trở sự phát triển chung.

Những hành vi, thói quen tiêu cực thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai

Hỗ trợ các em trong quá trình thay đổi hành vi.
01
03
04
02
05
Nhận ra hành vi có hại
Quan tâm đến hành vi mới
Đặt mục đích thay đổi
Thử nghiệm hành vi mới
Đánh giá kết quả
Qúa trình này gồm 5 bước
4. Giáo viên phải quan tâm giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn và đáp ứng nhu cầu chính đáng của học sinh cá biệt

Để học sinh thấy được, hiểu, thông cảm
Lắng nghe học sinh
Tạo điều kiện đểdiễn đạt ý nghĩ và bộc lộ cảm xúc

Để học sinh cảm thấy an toàn
Khoang dung, coi lỗi lầm là cơ hội
Thông hiểu trong quá trình thảo luận
Kiên định cư xử
Công bằng trong mọi tình huống
Để học sinh cảm thấy Yêu thương
Tạo ra môi trường thân thiện ở trường
Cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần,...
Động viên, giúp đỡ, khích lệ, khoang dung,...Không phân biệt đối xử
Để học sinh thấy được tôn trọng
Để học sinh thấy Có giá trị
5. Động viên, khích lệ, tạo động lực cho học sinh cá biệt, tạo động lực học tập và hoàn thiện nhân cách cho học sinh
Người giáo viên cần chăm sóc về mặc giáo dục cho học sinh, đánh thức, khơi dậy hứng thú cho học sinh, chống các tiêu cực, rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề cho cho học sinh
Phối hợp cùng giáo viên bộ môn, để học sinh thấy giá trị của tri thức và của việc học
Bên cạnh đó, cần làm cho học sinh hiểu trách nhiệm của mình trong học tập.
Học tập vừa là quyền, vừa là trách nhiệm của người học sinh đổi với gia đình và xã hội.
Đặc biệt cần để học sinh thấy còn bao nhiêu bạn cùng trang lứa không có cơ hội đuợc đi học để các em thấu hiểu hạnh phúc đuợc đi học và đuợc tạo điều kiện học tập, từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình với nhiệm vụ học tập.
Đặc biệt các em phải thể hiện bổn phận, trách nhiệm đó thành những hành động học tập thực sự, tích cực hàng ngày.
Biểu hiện trách nhiệm học tập không chỉ dừng ở việc đi học chuyên cần, học và làm bài đầy đủ mà còn phải tự tìm tòi để mở rộng và đào sâu kiến thúc, củng cố kĩ năng.
Giáo dục mục đích học tập đúng đắn
Động viên các em ngoài việc tích cực học trên lớp, còn phải tự học nghiêm túc, có như vậy mới hiểu thấu đáo vấn đề
Giáo viên cần tôn trọng các em làm cho các em thấy rằng mình có nhiều điểm mạnh, có giá trị cần phải nổ lực khai thác, phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu.Xây dựng môi trường lớp học thân thiện, chứa đựng sự cảm thông chia sẻ, hợp tác, yêu thương, tôn trọng, được thừa nhận không phân biệt đối xử.
Giúp học sinh nhận thấy mình có giá trị, mình có khả năng, mọi người yêu quý tôn trọng và tin tưởng mình sẽ thay đổi
Sử dụng tối đa sự khích lệ nâng cao lòng tự trọng, tự tin cho HS
Củng cố tích cực
Một số kỹ năng khen thưởng, khích lệ:
+ Kỹ năng thể hiện sự hiểu biết, thông cảm và chấp nhận học sinh
+ Kỹ năng tập trung vào điểm mạnh của học sinh
+ Kỹ năng tìm điểm tích cực, nhìn nhận tình huống theo hướng khác
+ Kỹ năng tập trung vào những điểm cố gắng, tiến bộ của học sinh.
6.Tránh sử dụng củng cố tiêu cực
Hầu hết mọi người thường nhìn nhận đang có vấn đề về hành vi, hoặc cảm xúc một cách tiêu cực hơn thực tế, khi đó làm cho các em cảm thấy chán nản, giận dữ, bất lực, và có khi trầm cảm, các em dần mất sự cố gắng.
Giáo viên cũng cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi.
Nhưng nếu trách phạt học sinh thì sẽ làm cho học sinh có xu hướng chống đối, vì vậy cần nghĩ ra những biện pháp giúp các em tự nguyện thay đổi. Vì như thế mới đạt hiệu quả cao
Có thể lúc này các em cần khích lệ để tự tin hoạt động
7.Sử dụng hệ quả tự nhiên và hệ quả logic

Hệ quả tự nhiên: là những gì xảy ra một cách tự nhiên không có sự can thiệp của người lớn. Ví dụ như: chơi game, không hài hòa giữa học tập, lao động, giải trí, sẽ dẫn đến căng thẳng (stress).
Hệ quả logic: là có sự can thiệp của giáo viên. Ví dụ như: nếu không làm bài tập ở nhà sẽ bị điểm kém
Hai nguyên tắc sử dụng hệ quả tự nhiên
Không nguy hiểm cho học sinh
Không ảnh hưởng đến người khác
Ba nguyên tắc sử dụng hiệu quả logic
1.Liên quan
2. Tôn trọng
3. Hợp lí
8. Phương pháp ứng xử đối với một số loại hành vi có mục đích điển hình
Cách ứng xử đối với hành vi không mong đợi của học sinh
Với loại hành vi thu hút sự chú ý của giáo viên chủ nhiệm nên:
Giảm thiểu, không để ý đến
Nhắc nhở
Dùng hệ quả logic
Với hành vi nhằm thể hiện quyền lực giáo viên chủ nhiệm nên:
Bình tĩnh, không đôi co với học sinh
Khuyến khích học sinh hợp tác để bài tỏ cảm xúc
Với loại hành vi nhằm trả đũa, giáo viên cần
Kiên nhẫn, tránh trừng phạt học sinh
Duy trì tâm lí bình thường
Tâm sự riêng để giải quyết khó khăn
Sử dụng kĩ năng khích lệ cho học sinh cãm thấy được yêu thương, tôn trọng
Với loại hành vi không thích hợp, giáo viên chủ nhiệm nên:
Không phê phán, chê bai
Dành thời gian rèn luyện, phụ đạo cho họ sinh
Chia nhỏ nhiệm vụ bắt đầu từ việc dễ để học sinh đạt thành công
Sử dụng khả năng kích lệ, tập trung vào điểm mạnh
Không thương hại
Thường xuyên giúp học sinh
9. Lập kế hoạch phát triển cá nhân, khơi dậy hoài bão và ý thức tự giáo dục học sinh
Ý nghĩa:
Là cơ sở tiến hành giáo dục học sinh có mục đích, có kế họach
Nhằm đạt được sự phát triển tối đa tiềm năng học sinh và hoàn thiện nhân cách
Kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giáo dục của giáo viên, hướng đến mục tiêu cần phải đạt
Là cơ sở để huy động tham gia của cộng đồng trong quátrình hỗ trợ học sinh và nhà trường
Là cơ sở đánh giá hiệu quả giáo dục
Quy trình xây dựng bản kế hoạch giáo dục cá nhân
Bước 1: Xác định khả năng, nhu cầu, sở thích, những niềm tin, suy nghĩ sai lệch, thói quen hành vi thói quen chưa tốt và môi trường giáo dục của học sinh
( Nhu cầu, sở thích, tính cách, sức khỏe, năng khiếu...)
Bước 2: Xây dựng mục tiêu giáo dục gồm:
Mục tiêu dài hạn, ngắn hạn
Mục tiêu cho từng nội dung giáo dục....
Bước 3:Xây dựng kế hoạch giáo dục
Về các mặt: Thể chất, cảm xúc, nhận thức, xã hội...
Bước 4: Thực hiện kế hoạch
(Tổ chức thực hiện, đề xuất giải pháp, tự đánh giá, khơi dậy hoài bão cho học sinh
Bước 5: Đánh giá
Phải rõ ràng, cụ thể, thường xuyên, co ke61hoa5ch, hiệu quả, khắc phục hạn chế
10. Áp dụng mô hình thay đổi nhận thức- hành vi để cải thiện niềm tin, suy nghĩ hợp lí của học sinh cá biệt

Những suy nghĩ thiên lệch, méo mó, không có ích

1. Suy nghĩ trắng, đen
2. Khái quát hóa quá mức
3. Định kiến
4. Hạ thấp điểm tích cực
5. Kết luận vội vã
6. Phóng đại hoặc đánh giá thấp
7. Suy đoán cảm tính
8. Suy nghĩ phải thê này hay thế kia
9. Chụp mũ
10. Cá nhân hóa hay đổ lỗi
11. Áp dụng biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực đối với tập thể lớp và học sinh cá biệt
Triết lí của giáo dục kỷ luật tích cực là dựa trên điều chỉnh bên trong hơn là kiểm soát bên ngoài, dựa trên nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất cho học sinh, mang tính phòng ngừa, tôn trọng trẻ, không làm tổn thương đến thể xác & tinh thần của các em.

Phạt, chỉ trích học sinh
Đưa ra quyết định, lựa chọn thay học sinh
Giải tỏa bực tức của bản thân khi học sinh không nghe lời
Phát triển những hành vi mong muốn
Khuyến khích khả năng tư duy, sáng tạo
Giúp học sinh thay đổi
Về định hướng, mục tiêu
Kĩ luật tiêu cực (Trách phạt)
Kĩ luật tích cực
Về tính cất của giáo dục kĩ luật tích cực
Tự giác
Không mang tính bạo lực
Phù hợp năng lực, nhu cầu phát triển của học sinh
Tích cực, tôn trọng học sinh
Thường xuyên, nhất quán, kiên quyết,mang tính hướng dẫn,....
Thụ động vì cho rằng vi phạm sẽ bị phạt
Bạo lực
Không tính đến năng lực, nhu cầu phát triển của học sinh
Tiêu cực, thiếu tôn trọng
Khi học sinh mắc lỗi. Làm xấu hổ, mất mặt
Không chấp nhận lỗi lầm, chỉ phạt và răng đe
Buộc học sinh phải nghe theo
Yêu cầu học sinh tuân phục, nghe lời
Cấm đoán, chỉ noi hành vi không nên làm mà không giải thích


Đặc điểm, yêu cầu
Coi lỗi lầm là bài học, sửa sai, tiến bộ
Tập cho học sinh kiểm soát hành vi
Lắng nghe học sinh
Nhấn mạnh cho học sinh hững điều nên làm
12. Thiết lập mối quan hệ gần gũi, chặt chẽ giữa giáo viên với cha mẹ học sinh
.
Tạo niềm tin cho gia đình để cùng quản lí, giáo dục các em
Làm tốt công tác tư vấn kịp thời, đúng lúc
Vận động cha, mẹ học sinh cùng tham gia các hoạt động,phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình
BÀI THUYẾT TRÌNH
CỦA NHÓM EM ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT
CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE !!!