Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi). - 1
  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi). - 2
  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi). - 3
  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi). - 4
  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi). - 5

Trường mầm non Hòa Nghĩa
Lớp: Chồi 2
Lĩnh vực phát triển thẫm mỹ
Đề tài: Họa sĩ tài ba
Giáo viên: Phạm Thị Thúy Vi
Hoạt động 1: Bé vui xem tranh
Hoạt động 2: Cùng nhau thực hiện
Hoạt động 3: Sản phẩm từ tay bé
Kết thúc hoạt động
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2018-05-21 17:55:42 | Thể loại: Bài giảng khác | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 6 | FileSize: 0.09 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi)., Bài giảng khác. Trường mầm non Hòa NghĩaLớp: Chồi 2Lĩnh vực phát triển thẫm mỹĐề tài: Họa sĩ tài baGiáo viên: Phạm Thị Thúy ViHoạt động 1: Bé vui xem tranhHoạt động 2: Cùng nhau thực hiệnHoạt động 3: Sản phẩm từ tay

https://tailieuhoctap.com/baigiangbaigiangkhac/phat-trien-tinh-cam-tham-mi-4-tuoi.42q00q.html