MC queen

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xvl
Chủ đề 1
Mục 1 (Daisy School)
Bài kiểm tra tổng hợp
What is she wearing? - The queen is wearing a crown. - false - She is wearing a robe - true - She looks beautiful. - false - false - false - false
Who is wearing a crown? - She looks beautiful. - false - She has got a diamond ring. - false - The queen is wearing a crown. - true - false - false - false
How does she look? - She looks beautiful. - true - She is wearing a robe - false - She has got a diamond ring. - false - false - false - false
"Cô ấy đang mặc gì?" in English? - Who is wearing a crown? - false - What are she wearing? - false - What is she wearing? - true - false - false - false
"Cô ấy đang mặc một chiếc áo choàng" in English? - The queen is wearing a crown. - false - She is wearing a robe - true - The queen are wearing a crown. - false - false - false - false
"Ai đang đeo một chiếc vương miện?" in English? - Who is wearing a crown? - true - What is she wearing? - false - How does she look? - false - false - false - false
"Nữ hoàng đang đeo một chiếc vương miện." in English? - The queen are wearing a crown. - false - The queen is wear a crown. - false - The queen is wearing a crown. - true - false - false - false
"Cô ấy trông như thế nào?" in English? - How does she look? - true - How do she look? - false - How does she looking? - false - false - false - false
"Cô ấy trông xinh đẹp." in English? - She looks beautifull. - false - She looks beautiful. - true - She is looks beautiful. - false - false - false - false
"Cô ấy có một chiếc nhẫn kim cương." in English? - She has got a diamond ring. - true - She has got a ring diamond. - false - She have got a diamond ring. - false - false - false - false
Daisy School
Có thể download miễn phí file .xvl bên dưới
Đăng ngày 2019-01-06 13:27:37 | Thể loại: Bài giảng khác | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 0 | FileSize: 0.57 M | File type: xvl
lần xem

bài giảng MC queen, Bài giảng khác. Chủ đề 1 Mục 1 (Daisy School) Bài kiểm tra tổng hợp What is she wearing? - The queen is wearing a crown. - false - She is wearing a robe - true - She looks beautiful. - false - false - false - false W

https://tailieuhoctap.com/baigiangbaigiangkhac/mc-queen.lr030q.html