KỸ NĂNG SINH TỒN
KHI GẶP HỎA HOẠN
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS TRUNG BÌNH
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG
CHÁY LÀ MỘT TRONG NHỮNG THẢM HỌA ĐỂ LẠI HẬU QUẢ VÔ CÙNG THẢM KHÓC, NHẤT LÀ CÁC VỤ HỎA HOẠN XẢY RA Ở KHU DÂN CƯ HAY NHỮNG NƠI CÔNG CỘNG, TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI THÌ HẬU QUẢ CÀNG THẢM KHÓC HƠN.
THEO THỐNG KÊ, PHẦN LỚN CÁC VỤ HỎA HOẠN XẢY RA THƯỜNG DO ĐIỆN VÀ DO SỰ BẤT CẨN CỦA CON NGƯỜI.
KỸ NĂNG SINH TỒN KHI GẶP HỎA HOẠN
CÁC VỤ HỎA HOẠN THƯỜNG DẪN ĐẾN CHẾT NGƯỜI. TUY NHIÊN 90% SỐ NGƯỜI CHẾT TRONG CÁC VỤ HỎA HOẠN KHÔNG PHẢI VÌ LỬA MÀ DO NGẠT KHÓI.
TRONG MỘT ĐÁM CHÁY SẼ THẢI RA LƯỢNG KHÍ CO (CACBON MONOXIT) CỰC LỚN, CHÍNH LOẠI KHÍ NÀY KHI KẾT HỢP VỚI HỒNG CẦU TRONG MÁU NGƯỜI GÂY NGĂN CẢNG QUÁ TRÌNH LẤY OXI CỦA CƠ THỂ LÀM CHO CƠ THỂ CHẾT NGẠT.
KỸ NĂNG SINH TỒN KHI GẶP HỎA HOẠN
1. BÌNH TĨNH VÀ QUAN SÁT
2. BÁO ĐỘNG VÀ DẬP LỬA NẾU ĐỦ ĐIỀU KIỆN
3. THOÁT HIỂM VỀ NƠI AN TOÀN
4. GỌI CỨU HỎA THEO SỐ 114
5. THAM GIA CỨU NGƯỜI AN TOÀN
NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM KHI GẶP HỎA HOẠN
1. THEO BIỂN CHỈ DẪN TÌM LỐI THOÁT HIỂM NGẮN NHẤT
2. DÙNG KHĂN THẤM NƯỚC BỊT MŨI KHI CÓ KHÓI
3. KHOM THẤP NGƯỜI SÁT SÀN NHÀ, ĐI MEN THEO BỜ TƯỜNG
4. DÙNG MU BÀN TAY KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ TRƯỚC CHẠM ĐỒ VẬT HAY KHI MỞ CỬA
THOÁT HIỂM VỀ NƠI AN TOÀN
5. NẾU CƠ THỂ BỊ BẮT LỬA PHẢI NẰM XUỐNG VÀ LĂN TRÒN
6. BÁO HIỆU CHO NGƯỜI CỨU HỘ BIẾT VỊ TRÍ CỦA MÌNH
7. DÙNG BẤT CỨ THỨ GÌ CÓ THỂ ĐỂ LÀM DÂY, SÀO THOÁT THÂN
8. MANG THEO NƯỚC KHI THOÁT THÂN.
THOÁT HIỂM VỀ NƠI AN TOÀN
1. KHÔNG TỰ Ý CHẠM VÀO VẬT
2. KHÔNG ĐI THANG MÁY
3. KHÔNG TRỐN VÀO NHÀ VỆ SINH, HAY BẤT KỲ HỒ NƯỚC NÀO
4. KHÔNG CHẦN CHỪ, TIẾC CỦA
5. KHÔNG ĐƯỢC MẤT BÌNH TĨNH
NHỮNG ĐIỀU TUYỆT ĐỐI KHÔNG
NÊN LÀM KHI GẶP HỎA HOẠN