Chào mừng các em đến với hội thi đố vui để học Năm 2016
Trường PTDTBT-THCS Trà Dơn
VĂN NGHỆ
D? VUI D? H?C
1. Phần thi khởi động
2. Phần vượt chướng ngại vật
3. Phần thi tăng tốc
4. Phần thi dành cho khán giả
4. Phần thi về đích
Ph?n Kh?i D?ng
Phần khởi động
Mỗi đội thi sẽ có 01 gói câu hỏi bao gồm 10 câu hỏi (05 giây suy nghĩ cho mỗi câu hỏi). Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm.
Nhóm câu hỏi đội 1
Câu hỏi 1
Sinh học
Sinh học
Câu 1: Tế bào lớn nhất trong cơ thể con người là gì?
b. Tế bào trứng
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Hồng cầu
Tế bào trứng
Tế bào sinh trưởng
Câu hỏi 2
Tin học
Tin học
CPU
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 2: Bộ phận nào được xem như là não của máy tính?
Câu hỏi 3
Âm nhạc
Âm nhạc
Phạm Tuyên
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 3: Bài hát “Tiếng chuông và ngọn cờ” do ai sáng tác?
Câu hỏi 4
Anh văn
Anh văn
engineer
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
- He is an …..
Câu 4: Fill in the blank
with a suitable word
Câu hỏi 5
Toán học
Toán học
2,3,5,7
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 5: Kể tên các số nguyên tố có một chữ số?
Câu hỏi 6
Hóa học
Hóa học
Muối Nacl ( Natri clorua)
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 6: Tên hóa học của một loại muối có trong nước biển?
Câu hỏi 7
TDTT
TDTT
5 người
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 7: Trong bóng đá mini mỗi đội gồm bao nhiêu câu thủ?
Câu hỏi 8
Văn học
Văn học
Giặc ân
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 8: Trong truyền thuyết kể về nhân vật Thánh Gióng, Thánh Gióng đã đánh đuổi giặc gì?
Câu hỏi 9
Văn học
Văn học
Chụm lại nên hòn núi cao
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 9: Điền từ còn thiếu vào câu ca dao sau:
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây ……………”

Câu hỏi 10
Âm nhạc
A. Đức
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 10: Bet-tô -ven là nhạc sĩ thiên tài nước nào ?
A. Đức B. Anh
C . Pháp D. Nga . 
Âm nhạc
Nhóm câu hỏi đội 2
Câu hỏi 1
Địa lý
c. Châu Nam Cực
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 1: Châu lục nào lạnh nhất thế giới?
a. Châu Đại Dương
b. Châu Âu
c. Châu Nam Cực
d. Châu Mỹ
Câu hỏi 2
Lịch sử
Lê Thánh Tông
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 2: Ai là người căn dặn các quan trong triều : “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ”?
Câu hỏi 3
Toán
a. Bằng nhau
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 3: Hai góc đối đỉnh thì:

a. Bằng nhau c. Bù nhau
b. Phụ nhau d. Tất cả đều sai
Câu hỏi 4
Anh văn
cold.
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 4: How does she feel?
She feels_____
Câu hỏi 5
Địa lý
a. Nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 5: Gió là sự chuyển động của không khí từ:

a. Nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp
b. Nơi có áp suất thấp về nơi có áp suất cao
c. Từ biển vào đất liền
d. Cả 3 đều đúng
Câu hỏi 6
Vật lý
Nhiệt kế
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 6: Người ta dùng dụng cụ gì để đo nhiệt độ?
Câu hỏi 7
Văn học
d. Tất cả đều sai
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 7: Bài văn gồm có mấy phần?
a. 5 phần
b. 7 phần
c. 2 phần
d. Tất cả đều sai
Câu hỏi 8
Kiến thức đội
15/05/1941, mang tên Đội nhi đồng cứu quốc
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 8: Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập vào ngày tháng năm nào? Tên gọi lúc bấy giờ là gì?.
Câu hỏi 5
Sinh học
a. Ngô, hành, lúa, sả
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 9: Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào toàn là cây rễ chùm:

a. Ngô, hành, lúa, sả b. Cam, lúa, ngô, ớt

c. Dừa, cải, nhãn, hành d. Chuối, tỏi, sầu riêng
Câu hỏi 10
Âm nhạc
Mái trường mến yêu
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 10:
“…Mang tình yêu của thầy đến với chúng em, để dựng xây tương lai quê hương sáng ngời.” là lời của bài hát nào?
Nhóm câu hỏi đội 3
Câu hỏi 1
Văn học
d. 50
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 1: Theo truyền thuyết “Con rồng cháu tiên” Lạc Long Quân đã đưa bao nhiêu người con xuống biển?
a. 500 c. 130
b. 150 d. 50
Toán
0
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 2. Tổng của hai số đối nhau thì bằng bao nhiêu?
Câu hỏi 3
Tin học
d. Ctrl+ C
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 3. Để sao chép văn bản ta dùng nút lệnh gì?
Delete c. Ctrl+ E
Ctrl+D d. Ctrl+ C
Câu hỏi 4
Anh văn
Hospital
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 4. My father is a doctor. He works in a ________.

Kiến thức đội
Câu 5. Khi đang thực hiện đội hình đi đều, người chỉ huy muốn cho đội hình vòng 1800 sang bên trái và tiếp tục đi đều thì cần hô khẩu lệnh gì?
a. Vòng bên trái- bước
b. Bên trái vòng đằng sau- quay
c. Bên trái vòng đằng sau- bước
d. Tất cả đều sai
c. Bên trái vòng đằng sau- bước
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Ki?n th?c cu?c s?ng
Bệnh gãy tay
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 6: Bệnh gì Bác sĩ phải bó tay?
Thể dục
Câu 7: Trong môn bóng chuyền xoay vòng đổi vị trí theo chiều nào?
a. Theo chiều kim đồng hồ
b. Ngược chiều kim đồng hồ
c. Đổi lôn xộn
d. Đứng yên tại chỗ
b. Ngược chiều kim đồng hồ
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Van h?c
Câu 8: Xác định biện pháp tu từ trong câu sau.
“Thân em như hạt mưa sa
Hạ vào đài cát, hạt ra ruộng cày”
So sánh
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Địa lý
Câu 9. Nguyên nhân nào sinh ra sóng?
a. Do sức hút của mặt trăng và mặt trời
b. Các loại gió thổi thường xuyên trên trái đất
c . Do động đát ngầm dưới đáy biển
d. Chủ yếu là do gió sinh ra
d. Chủ yếu là do gió sinh ra
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
�m nh?c
Có 1 dây
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 10: Đàn bầu có mấy dây? 
Nhóm câu hỏi số 4
Tin h?c
Câu 1. Trong bảng tính Excel, hàm SUM dùng để làm gì?
Tính tổng của một dãy các số
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu hỏi 2
Lịch sử
Câu 2. Cách mạng tháng 8 thành công vào ngày tháng năm nào?
19/08/1945
Dáp án
D? VUI D? H?C
Lịch sử
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
ư
Toán học
Câu 3. X10 : X5 bằng

a. X20 b. X2 c. X5 d. X7
c. X5
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
GDCD
Câu 4. Việc làm sau có biểu hiện biết tự chăm sóc sức khỏe hay không?
“ Đã 4 ngày, Nam không tắm và thay quần áo vì trời lạnh”
Không
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu hỏi 2
Thể dục
Câu 5. Chiều dài sân bóng chuyền dài bao nhiêu mét?

a. 12m b. 16m c. 21m d. 18m
d. 18m
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Ki?n th?c cu?c s?ng
Con sông
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 6. Con gì mang được miếng gỗ lớn nhưng không mang được hòn sỏi?
Ki?n th?c d?i
a. 4
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Câu 7. Trong công tác đội có mấy loại đội hình?

a. 4 b. 6 c. 2 d. 3
Van h?c
Câu 8. Văn bản “Ếch ngồi đáy giếng” thuộc thể loại văn học dân gian nào?
Truyện ngụ ngôn
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Toán học
Câu 9. Hai con vịt đi trước 2 con vịt
Hai con vịt đi sau 2 con vịt
Hai con vịt đi giữa 2 con vịt
Hỏi có mấy con vịt?

a. 8 con b. 6 con C. 4 con d. Tất cả đều sai
C. 4 con
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
M? thu?t
Câu 10. Khối hình hộp có mấy mặt?

a. 3 c. 5
b. 4 d. 6
d. 6
Dáp án
D? VUI D? H?C
Bắt
đầu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Phần2
VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
Đôi bạn hiểu nhau
Đôi bạn hiểu nhau
Mỗi đội thi cử ra 02 bạn, 1 bạn gợi ý nội dung từ cần trả lời (dùng cử chỉ, điệu bộ gợi ý liên quan đến nội dung từ bốc thăm), bạn còn lại có nhiệm vụ dựa trên gợi ý bằng cử chỉ, điệu bộ của bạn để trả lời, nếu gặp từ khó không giải thích được thì bỏ qua và chọn từ ngữ khác. Thời gian 5 phút cho mỗi cặp.
- Phạm luật: Khi gợi ý không được thực hiện bất kì một lời nói nào, không nhắp môi để nói cho bạn. Nếu đội nào vi phạm sẽ yêu cầu dừng lại và chuyển từ ngữ khác.
ĐỘI 1
05:00
START
“Mình
hiểu
nhau
mà”
STOP
05:00
04:59
04:58
04:57
04:56
04:55
04:54
04:53
04:52
04:51
04:50
04:49
04:48
04:47
04:46
04:45
04:44
04:43
04:42
04:41
04:40
04:39
04:38
04:37
04:36
04:35
04:34
04:33
04:32
04:31
04:30
04:29
04:28
04:27
04:26
04:25
04:24
04:23
04:22
04:21
04:20
04:19
04:18
04:17
04:16
04:15
04:14
04:13
04:12
04:11
04:10
04:09
04:08
04:07
04:06
04:05
04:04
04:03
04:02
04:01
04:00
03:59
03:58
03:57
03:56
03:55
03:54
03:53
03:52
03:51
03:50
03:49
03:48
03:47
03:46
03:45
03:44
03:43
03:42
03:41
03:40
03:39
03:38
03:37
03:36
03:35
03:34
03:33
03:32
03:31
03:30
03:29
03:28
03:27
03:26
03:25
03:24
03:23
03:22
03:21
03:20
03:19
03:18
03:17
03:16
03:15
03:14
03:13
03:12
03:11
03:10
03:09
03:08
03:07
03:06
03:05
03:04
03:03
03:02
03:01
03:00
02:59
02:58
02:57
02:56
02:55
02:54
02:53
02:52
02:51
02:50
02:49
02:48
02:47
02:46
02:45
02:44
02:43
02:42
02:41
02:40
02:39
02:38
02:37
02:36
02:35
02:34
02:33
02:32
02:31
02:30
02:29
02:28
02:27
02:26
02:25
02:24
02:23
02:22
02:21
02:20
02:19
02:18
02:17
02:16
02:15
02:14
02:13
02:12
02:11
02:10
02:09
02:08
02:07
02:06
02:05
02:04
02:03
02:02
02:01
02:00
01:59
01:58
01:57
01:56
01:55
01:54
01:53
01:52
01:51
01:50
01:49
01:48
01:47
01:46
01:45
01:44
01:43
01:42
01:41
01:40
01:39
01:38
01:37
01:36
01:35
01:34
01:33
01:32
01:31
01:30
01:29
01:28
01:27
01:26
01:25
01:24
01:23
01:22
01:21
01:20
01:19
01:18
01:17
01:16
01:15
01:14
01:13
01:12
01:11
01:10
01:09
01:08
01:07
01:06
01:05
01:04
01:03
01:02
01:01
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
“Mình
hiểu
nhau
mà”
ĐỘI 2
05:00
START
“Mình
hiểu
nhau
mà”
STOP
05:00
04:59
04:58
04:57
04:56
04:55
04:54
04:53
04:52
04:51
04:50
04:49
04:48
04:47
04:46
04:45
04:44
04:43
04:42
04:41
04:40
04:39
04:38
04:37
04:36
04:35
04:34
04:33
04:32
04:31
04:30
04:29
04:28
04:27
04:26
04:25
04:24
04:23
04:22
04:21
04:20
04:19
04:18
04:17
04:16
04:15
04:14
04:13
04:12
04:11
04:10
04:09
04:08
04:07
04:06
04:05
04:04
04:03
04:02
04:01
04:00
03:59
03:58
03:57
03:56
03:55
03:54
03:53
03:52
03:51
03:50
03:49
03:48
03:47
03:46
03:45
03:44
03:43
03:42
03:41
03:40
03:39
03:38
03:37
03:36
03:35
03:34
03:33
03:32
03:31
03:30
03:29
03:28
03:27
03:26
03:25
03:24
03:23
03:22
03:21
03:20
03:19
03:18
03:17
03:16
03:15
03:14
03:13
03:12
03:11
03:10
03:09
03:08
03:07
03:06
03:05
03:04
03:03
03:02
03:01
03:00
02:59
02:58
02:57
02:56
02:55
02:54
02:53
02:52
02:51
02:50
02:49
02:48
02:47
02:46
02:45
02:44
02:43
02:42
02:41
02:40
02:39
02:38
02:37
02:36
02:35
02:34
02:33
02:32
02:31
02:30
02:29
02:28
02:27
02:26
02:25
02:24
02:23
02:22
02:21
02:20
02:19
02:18
02:17
02:16
02:15
02:14
02:13
02:12
02:11
02:10
02:09
02:08
02:07
02:06
02:05
02:04
02:03
02:02
02:01
02:00
01:59
01:58
01:57
01:56
01:55
01:54
01:53
01:52
01:51
01:50
01:49
01:48
01:47
01:46
01:45
01:44
01:43
01:42
01:41
01:40
01:39
01:38
01:37
01:36
01:35
01:34
01:33
01:32
01:31
01:30
01:29
01:28
01:27
01:26
01:25
01:24
01:23
01:22
01:21
01:20
01:19
01:18
01:17
01:16
01:15
01:14
01:13
01:12
01:11
01:10
01:09
01:08
01:07
01:06
01:05
01:04
01:03
01:02
01:01
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
“Mình
hiểu
nhau
mà”
ĐỘI 3
05:00
START
“Mình
hiểu
nhau
mà”
STOP
05:00
04:59
04:58
04:57
04:56
04:55
04:54
04:53
04:52
04:51
04:50
04:49
04:48
04:47
04:46
04:45
04:44
04:43
04:42
04:41
04:40
04:39
04:38
04:37
04:36
04:35
04:34
04:33
04:32
04:31
04:30
04:29
04:28
04:27
04:26
04:25
04:24
04:23
04:22
04:21
04:20
04:19
04:18
04:17
04:16
04:15
04:14
04:13
04:12
04:11
04:10
04:09
04:08
04:07
04:06
04:05
04:04
04:03
04:02
04:01
04:00
03:59
03:58
03:57
03:56
03:55
03:54
03:53
03:52
03:51
03:50
03:49
03:48
03:47
03:46
03:45
03:44
03:43
03:42
03:41
03:40
03:39
03:38
03:37
03:36
03:35
03:34
03:33
03:32
03:31
03:30
03:29
03:28
03:27
03:26
03:25
03:24
03:23
03:22
03:21
03:20
03:19
03:18
03:17
03:16
03:15
03:14
03:13
03:12
03:11
03:10
03:09
03:08
03:07
03:06
03:05
03:04
03:03
03:02
03:01
03:00
02:59
02:58
02:57
02:56
02:55
02:54
02:53
02:52
02:51
02:50
02:49
02:48
02:47
02:46
02:45
02:44
02:43
02:42
02:41
02:40
02:39
02:38
02:37
02:36
02:35
02:34
02:33
02:32
02:31
02:30
02:29
02:28
02:27
02:26
02:25
02:24
02:23
02:22
02:21
02:20
02:19
02:18
02:17
02:16
02:15
02:14
02:13
02:12
02:11
02:10
02:09
02:08
02:07
02:06
02:05
02:04
02:03
02:02
02:01
02:00
01:59
01:58
01:57
01:56
01:55
01:54
01:53
01:52
01:51
01:50
01:49
01:48
01:47
01:46
01:45
01:44
01:43
01:42
01:41
01:40
01:39
01:38
01:37
01:36
01:35
01:34
01:33
01:32
01:31
01:30
01:29
01:28
01:27
01:26
01:25
01:24
01:23
01:22
01:21
01:20
01:19
01:18
01:17
01:16
01:15
01:14
01:13
01:12
01:11
01:10
01:09
01:08
01:07
01:06
01:05
01:04
01:03
01:02
01:01
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
“Mình
hiểu
nhau
mà”
ĐỘI 4
05:00
START
“Ơ !
Mình với ai”
?
STOP
05:00
04:59
04:58
04:57
04:56
04:55
04:54
04:53
04:52
04:51
04:50
04:49
04:48
04:47
04:46
04:45
04:44
04:43
04:42
04:41
04:40
04:39
04:38
04:37
04:36
04:35
04:34
04:33
04:32
04:31
04:30
04:29
04:28
04:27
04:26
04:25
04:24
04:23
04:22
04:21
04:20
04:19
04:18
04:17
04:16
04:15
04:14
04:13
04:12
04:11
04:10
04:09
04:08
04:07
04:06
04:05
04:04
04:03
04:02
04:01
04:00
03:59
03:58
03:57
03:56
03:55
03:54
03:53
03:52
03:51
03:50
03:49
03:48
03:47
03:46
03:45
03:44
03:43
03:42
03:41
03:40
03:39
03:38
03:37
03:36
03:35
03:34
03:33
03:32
03:31
03:30
03:29
03:28
03:27
03:26
03:25
03:24
03:23
03:22
03:21
03:20
03:19
03:18
03:17
03:16
03:15
03:14
03:13
03:12
03:11
03:10
03:09
03:08
03:07
03:06
03:05
03:04
03:03
03:02
03:01
03:00
02:59
02:58
02:57
02:56
02:55
02:54
02:53
02:52
02:51
02:50
02:49
02:48
02:47
02:46
02:45
02:44
02:43
02:42
02:41
02:40
02:39
02:38
02:37
02:36
02:35
02:34
02:33
02:32
02:31
02:30
02:29
02:28
02:27
02:26
02:25
02:24
02:23
02:22
02:21
02:20
02:19
02:18
02:17
02:16
02:15
02:14
02:13
02:12
02:11
02:10
02:09
02:08
02:07
02:06
02:05
02:04
02:03
02:02
02:01
02:00
01:59
01:58
01:57
01:56
01:55
01:54
01:53
01:52
01:51
01:50
01:49
01:48
01:47
01:46
01:45
01:44
01:43
01:42
01:41
01:40
01:39
01:38
01:37
01:36
01:35
01:34
01:33
01:32
01:31
01:30
01:29
01:28
01:27
01:26
01:25
01:24
01:23
01:22
01:21
01:20
01:19
01:18
01:17
01:16
01:15
01:14
01:13
01:12
01:11
01:10
01:09
01:08
01:07
01:06
01:05
01:04
01:03
01:02
01:01
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
“Ơ Mình! Với chim ah!”
Ph?n3
TĂNG TỐC
Phần thi bao gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Sau khi ban tổ chức đọc câu hỏi, các đội thi có 15 giây suy nghĩ và ghi kết quả trả lời ra bảng con. Sau 15 giây, các đội giơ kết quả lên và kiểm tra đáp áp.
Câu 1: “ Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nổi cơ đồ đăm biển sâu”
4 câu thơ trên nói về vị vua nào thời đó?
Đáp án: Vua An Dương Vương.
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
Lịch sử
Câu 2: Bài hát Hành Quân Xa do nhạc sĩ nào sáng tác ?

A. Phong Nhã B. Đỗ Nhuận
C. Lưu Hữu Phước D. Hoàng Vân
Đáp án: B. Đỗ Nhuận
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
Âm nhạc
Câu 3: How many colours
are there in 4 rainbowns?
Đáp án: There are 7 colours.
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
Văn học
Câu 4: Loại gió nào thổi thường xuyên trên bề mặt trái đất?

a. Gió tín phong b. Gió tây ôn đới
c. Gió Đông cực d. Cả a và b đều đúng
Đáp án: Câu d
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
Địa lý
Câu 5: Một bệnh nhân vào viện với tình trạng mất máu trầm trọng. Bác sĩ trong ca cấp cứu đã lấy 1 bịch máu O trong kho máu của bệnh viện truyền cho bệnh nhân mà không cần xét nghiệm xem bệnh nhân đó thuộc nhóm máu nào. Việc làm của người bác sĩ đó đúng hay sai?
Đáp án: Đúng.
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
Sinh học
Câu 6: Tam giác ABC cân tại C có góc C= 40⁰. Tính góc B và góc A
Đáp án: A= B= 70⁰
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
Toán học
Câu 7: Em hãy cho biết đập thủy điện lớn nằm trên địa phận Bắc Trà My
Đáp án: Đập thủy điện sông Tranh
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
Địa lý
Câu 8: Luật giao thông đường bộ quy định người đủ 17 tuổi trở lên thì được phép sử dụng xe mô tô có dung tích từ 50 phân khối trở lên, đúng hay sai?
Đáp án: Sai. Đúng 18 tuổi trở lên
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
GDCD
Câu 9: Trường PTDTBT-THCS Trà Dơn năm 2015-2016 bộ môn thể dục đã dạy các em bộ môn võ nào?
a. Võ cổ truyền b. Võ karate
c. Vovinam d. Tekwondo
Đáp án: a. Võ cổ truyền
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
Thể dục
Câu 10: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” là câu nói của ai?
Đáp án: Hồ Chí Minh
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
Sử
PHẦN THI
DÀNH CHO KHÁN GIẢ
DÀNH CHO KHÁN GIẢ
Có 3 câu hỏi, mỗi câu
tương ứng với 1 phần quà, khán giả trả lời đứng sẽ nhận được phần quà của ban tổ chức.
Em hãy cho biết chủ điểm
tháng 3 là gì ?
Câu 1
TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
Em hãy cho biết đây là loại đàn gì ?
Câu 2
Đàn ghita
Khi tập hợp đội hình hàng dọc-hàng ngang,
chỉ huy sử dụng tay nào:
Câu 3
Đáp án:Tay trái
Ph?n4
VỀ ĐÍCH
Xử lí tình huống

Có 4 tình huống. Mỗi đội bốc thăm chọn 1 tình huống, sau 3 phút suy nghĩ mỗi đội cử 1 đại diện lên trình bày phần trả lời của đội mình.( lưu ý phần trả lời phải rút ra bài học cho bản thân). Mỗi tình huống đúng được 30 điểm.
Xử lí tình huống
Xử lí tình huống

Có 4 tình huống. Mỗi đội bốc thăm chọn 1 tình huống, sau 1 phút suy nghĩ mỗi đội cử 1 đại diện lên trình bày phần trả lời của đội mình.( lưu ý phần trả lời phải rút ra bài học cho bản thân). Mỗi tình huống đúng được 30 điểm.
1
2
3
4
Cứ đến giờ ra chơi là học sinh các lớp lại đua nhau ra cổng trường mua quà vặt, ăn xong không vứt rác vào đúng nơi quy định mà lại vứt ngay bất kể chỗ nào trong khuôn viên trường làm cho trường học bẩn và nhiều rác. Mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng nhiều bạn vẫn chưa ý thức được nên làm cho hình ảnh của trường không được văn minh và đẹp mắt chút nào. Theo em hành vi của các bạn là đúng hay sai? Em sẽ nói như thế nào để các bạn không tái phạm nữa?
TÌNH HUỐNG SỐ 4
Trong giờ giải lao, em thấy bạn Đoàn lấy tiền của bạn Nhi lớp 7/1 . Lúc đó em là người nhìn thấy bạn Đoàn lấy tiền, em sẽ giải quyết như thế nào?
TÌNH HUỐNG SỐ 2
Trên đường đi học về, ba bạn ( Lanh, Tuyền, Nhị), đi xe đạp vừa đi vừa nói chuyện và đùa giỡn, xô đẩy, lạng lách với nhau mà không để ý đến phương tiện giao thông đi ngược chiều, nên cùng lúc đó một chiếc xe máy đi ngược chiều đã lao vào ba bạn khiến Lanh, Tuyền ngả lăn ra một bên còn Nhị không tránh kịp nên bị xe máy đè lên khiến xương đùi bị gãy phải vào viện cấp cứu. Theo em việc tham gia giao thông đường bộ của ba bạn trên là đúng hay sai? Vì sao? Em sẽ khuyên các bạn điều gì khi tham gia giao thông để tranh những việc đáng tiếc như trên xảy ra.
TÌNH HUỐNG SỐ 1
Trong thời gian gần đây, Hải thấy bạn Bảo và bạn Đơn thường hay ra phía sau sân trường để hút thuốc. Nhưng bạn Hải không kể với ai về việc này. Theo em Hải làm như vậy là đúng hay sai? Nếu em là Hải, em sẽ xử lí như thế nào?
TÌNH HUỐNG SỐ 3
GOODBYE
THE END