Bài 4: làm gì để xương và cơ phát triển tốt

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xvl
Nguyễn Thị Tường Vi - Trường Đại học Sư phạm Huế
Câu 2: Bãi: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt
Thể dục buổi sáng Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng một, hai,ba,bốn hít thở, hít thở. Một- Tay đưa cao lên trời. Hai- Tay giang ngang bờ vai. Ba- Tay song song trước mặt. Bốn- Buông thả hai tay. Câu hỏi: 1. Bạn trong bài hát tập thể dục vào lúc nào? 2. Tập thể dục có ích lợi gì cho xương và cơ không? HOẠT ĐỘNG 1
Câu 1: Bài 4: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt.
Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào giúp xương và cơ phát triển tốt Em hãy chọn hoạt động đúng trong các hình trên.
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Hình 5
Hình 6
Hình 5 Hình 6 HOẠT ĐỘNG 2
Câu 2: Bài 4: Làm gì để xương và cơ phát triển.
Thể dục buổi sáng Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng một, hai,ba,bốn hít thở, hít thở. Một- Tay đưa cao lên trời. Hai- Tay giang ngang bờ vai. Ba- Tay song song trước mặt. Bốn- Buông thả hai tay. Câu hỏi: 1. Bạn trong bài hát tập thể dục vào lúc nào? 2. Tập thể dục có ích lợi gì cho xương và cơ? HOẠT ĐỘNG 3
Câu 3: Bài 4: Là gì để xương và cơ phát triển
Em hãy quan sát cách nhấc một vật hợp lí ở hình bên để thực hành đúng. -Khi nhấc lưng phải thẳng, dùng sức ở hai chân để co đầu gối và đứng thẳng dậy để nhấc vật. -Không đứng thẳng chân và không dùng sức ở lưng vì sẽ bị đau và ảnh hưởng đến cột sống
Có thể download miễn phí file .xvl bên dưới
Đăng ngày 2011-06-18 21:29:39 | Thể loại: Bài giảng khác | Lần tải: 8 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 6.40 M | File type: xvl
lần xem

bài giảng Bài 4: làm gì để xương và cơ phát triển tốt, Bài giảng khác. Nguyễn Thị Tường Vi - Trường Đại học Sư phạm Huế Câu 2: Bãi: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt Thể dục buổi sáng Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng một, hai,ba,bốn hít thở, hít thở. Một- Tay đưa cao

https://tailieuhoctap.com/baigiangbaigiangkhac/bai-4-lam-gi-de-xuong-va-co-phat-trien-tot.8o5rxq.html