Lê Anh Quân
1
NGHI THỨC

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
CHUYÊN ĐỀ
MỤC TIÊU
1
Hiểu rõ các nội dung được quy định trong
Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
2
Thực hiện thành thạo
Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
3
Biết cách hướng dẫn thực hành
Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
Lê Anh Quân
3
GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ
1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHI THỨC ĐỘI
2
CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỘI VIÊN
3
ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ
4
NGHI LỄ CỦA ĐỘI
Lê Anh Quân
4

PHẦN 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ

NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
Lê Anh Quân
5
HOẠT ĐỘNG 1
Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
- Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài.
- Ở giữa có hình huy hiệu Đội, đường kính huy hiệu bằng hai phần năm chiều rộng cờ.
I. CỜ ĐỘI
Lê Anh Quân
6
HOẠT ĐỘNG 1
Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
Huy hiệu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hình tròn, ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng, ở dưới có băng chữ: "Sẵn sàng".
II. HUY HIỆU ĐỘI
Lê Anh Quân
7
HOẠT ĐỘNG 1
Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
- Khăn quàng bằng vải màu đỏ (gọi là Khăn quàng đỏ), hình tam giác cân, có đường cao bằng một phần tư cạnh đáy.
- Khăn quàng đỏ có kích thước tối thiểu: Đường cao: 0,25 m, cạnh đáy: 1,00 m
III. KHĂN QUÀNG
Lê Anh Quân
8
HOẠT ĐỘNG 1
Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
Bài hát: “Cùng nhau ta đi lên”
Nhạc và lời: Phong Nhã
IV. ĐỘI CA
Yêu cầu tất cả đội viên và phụ trách hát trong các Lễ Chào cờ của Đội.
Lê Anh Quân
9
HOẠT ĐỘNG 1
Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại
Sẵn sàng!
V. KHẨU HiỆU ĐỘI
Lê Anh Quân
10
HOẠT ĐỘNG 1
Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
Cấp hiệu chỉ huy Đội hình chữ nhật đứng, khổ 5cm x 6cm, hai góc ở dưới tròn, nền màu trắng, ở trong có sao đỏ và vạch đỏ. Mỗi sao đỏ có đường kính 0,8cm, mỗi vạch đỏ có kích thước 0,5cm x 4cm.
VI. CẤP HiỆU CHỈ HUY ĐỘI
Lê Anh Quân
11
HOẠT ĐỘNG 1
Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
7.1. Đồng phục của đội viên:

- Áo sơ mi màu trắng.
- Quần âu hoặc váy (đối với đội viên nữ) màu sẫm.
- Đi giày hoặc dép có quai hậu.

Đội viên có thể mặc đồng phục học sinh theo quy định của nhà trường (đảm bảo áo có cổ để đeo khăn quàng đỏ).
VII. ĐỒNG PHỤC CỦA ĐỘI
Lê Anh Quân
12
HOẠT ĐỘNG 1
Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
7.2. Đồng phục của Đội Nghi lễ (Đội cờ, kèn, trống):
- Áo màu trắng, viền đỏ.
- Quần âu (hoặc váy đối với nữ) màu trắng, viền đỏ.
- Mũ ca lô màu trắng, viền đỏ.
- Giày ba-ta màu trắng.
- Băng danh dự dành cho hộ cờ (bằng vải màu đỏ, có thể có dòng chữ tên của liên đội).
VII. ĐỒNG PHỤC CỦA ĐỘI
Lê Anh Quân
13
HOẠT ĐỘNG 1
Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
7.3. Đồng phục của phụ trách:
- Áo màu xanh hòa bình theo mẫu thống nhất của Hội đồng Đội Trung ương.
- Quần âu màu sẫm.
- Giày hoặc dép có quai hậu.
VII. ĐỒNG PHỤC CỦA ĐỘI
Lê Anh Quân
14
HOẠT ĐỘNG 1
Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
Mỗi liên đội có ít nhất một bộ trống (gồm một trống cái và ít nhất 2 trống con), một kèn (nếu có điều kiện).
8.1. Trống:
- Trống Chào cờ.
- Trống Chào mừng.
Trống hành tiến.
8.2. Kèn: Những đơn vị có kèn thì sử dụng ba bài sau:
- Kèn hiệu Chào cờ.
- Kèn Chào mừng.
- Kèn Tập hợp.
VIII. TRỐNG, KÈN
Lê Anh Quân
15
HOẠT ĐỘNG 1
Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
Mỗi liên đội có phòng Đội là nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật truyền thống, thành tích của Đội và sinh hoạt Đội.
IX. PHÒNG ĐỘI
Lê Anh Quân
16
HOẠT ĐỘNG 1
Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
Đội viên phải thuộc và thực hiện đúng các yêu cầu sau:

- Hát Quốc ca, Đội ca.
- Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ.
- Chào kiểu đội viên.
- Các động tác cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ.
- Hô, đáp khẩu hiệu Đội.
- Các động tác cá nhân tại chỗ và di động.
- Biết 3 bài trống của Đội.
X. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỘI VIÊN
Lê Anh Quân
17
HOẠT ĐỘNG 1
Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
1. Đội hình:
- Hàng dọc
- Hàng ngang
- Chữ U
- Vòng tròn.

2. Đội ngũ:
- Tĩnh tại.
- vận động.
XI. ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ CỦA ĐỘI
Lê Anh Quân
18
HOẠT ĐỘNG 1
Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
1. Trang phục: Mặc đồng phục đội viên, đeo cấp hiệu chỉ huy Đội.
2. Tư thế: Nhanh nhẹn, nghiêm túc, chuẩn xác, dứt khoát.
3. Khẩu lệnh: Khi hô phải rõ dự lệnh và động lệnh, hô to, rõ để cả đơn vị đều nghe thấy.
4. Động tác, tư thế khi tập hợp: Chỉ huy đứng ở điểm chuẩn, tư thế nghiêm; dùng tay trái (trừ đội hình vòng tròn) để chỉ định đội hình tập hợp.
5. Lệnh tập hợp: Chỉ huy phát lệnh tập hợp bằng còi hoặc khẩu lệnh.
6. Các vị trí của chỉ huy trong đội hình, đội ngũ: Vị trí tập hợp, vị trí điều khiển đơn vị, vị trí tĩnh tại, vị trí hành tiến.
XII. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỈ HUY ĐỘI
Lê Anh Quân
19
HOẠT ĐỘNG 1
Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
- Lễ Chào cờ
- Diễu hành
- Duyệt Đội
- Kết nạp đội viên
- Công nhận liên đội, chi đội
- Trưởng thành đội viên
- Thành lập Liên đội tạm thời
- Đại hội Đội
- Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.
XIII. NGHI LỄ CỦA ĐỘI
Lê Anh Quân
20
HOẠT ĐỘNG 1
Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
- Đội viên, chi đội, liên đội, phụ trách Đội và Hội đồng Đội các cấp có trách nhiệm thực hiện đúng Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
- Nghi thức và hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 25-QĐ/HĐĐTW ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng Đội Trung ương. Các quy định trước đây trái với Nghi thức này đều bị bãi bỏ.
- Chỉ Hội đồng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh là cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ sung, sửa đổi, ban hành Nghi thức của Đội TNTPHồ Chí Minh.
XIV. VIỆC CHẤP HÀNH NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
Lê Anh Quân
21
Chúc các bạn thành công!
HỘI ĐỒNG HUẤN LUYỆN TRUNG ƯƠNG
Điện thoại: 04.22412031 - 04.22412032
Fax: 04.62631816
Email: hoidonghuanluyentw@gmail.com
Website: www.thieunhivietnam.vn
www.doithieunien.vn