toán lớp 2 tuần 10: 31 - 5

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • toán lớp 2 tuần 10:  31 - 5 - 1
  • toán lớp 2 tuần 10:  31 - 5 - 2
  • toán lớp 2 tuần 10:  31 - 5 - 3
  • toán lớp 2 tuần 10:  31 - 5 - 4
  • toán lớp 2 tuần 10:  31 - 5 - 5
a) 3
b) 4
d) 7
c) 5
1. Phép trừ 11 - 7 có kết quả là :
Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2012
Toán
KHỞI ĐỘNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
b) 4

2. Lan có 11 bông hoa, Lan cho Hồng 2 bông hoa. Hỏi Lan còn lại mấy bông hoa ?
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2012
Toán
KHỞI ĐỘNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
d) 9
Toán
Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2012
31 - 5
31 – 5 = ?
31 – 5 =
26
3 1
5
6
* 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6, nhớ 1.
2
Toán
* 3 trừ 1 bằng 2, viết 2
Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2012
31 - 5
Toán
Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2012
Tính:
4
3
5 4
2 2
7 9
3
8
Bài 1:
31 - 5
Toán
Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2012
a) 51 và 4
b) 21 và 6
Bài 2:
5 1
4
7
4
2 1
6
5
1
Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
31 - 5
Toán
Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2012
Bài 3:
Đàn gà đẻ được 51 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả trứng để làm món ăn. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?
Tóm tắt:
Đàn gà đẻ: 51 quả trứng.
Mẹ lấy : 6 quả trứng.
Còn lại : …quả trứng?
Bài giải
Số quả trứng còn lại là:
51 – 6 = 45 (quả)
Đáp số: 45 quả trứng.
31 - 5
Toán
Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2012
Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm nào?
A
B
C
D
O
Bài 4:
31 - 5
Toán
Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2012
Về đúng nhà.
Sai rồi !
Sai rồi !
Đúng rồi!
1
1
2
3
31 - 5
Toán
Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2012
Toán
31 - 5
Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2012
Làm lại bài tập.
Dặn dò:
Kính chúc các thầy cô giáo dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!

Chúc các em học giỏi!

Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2012-11-07 12:07:55 | Thể loại: BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ | Lần tải: 381 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 4.11 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng toán lớp 2 tuần 10: 31 - 5, BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ. a) 3b) 4d) 7c) 5 1. Phép trừ 11 - 7 có kết quả là : Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2012 Toán KHỞI ĐỘNG109876543210b) 4 2. Lan có 11 bông hoa, Lan cho Hồng 2 bông hoa. Hỏi Lan còn lại mấy bông hoa ?a) 6b)

https://tailieuhoctap.com/baigiangbaigiangdientu/toan-lop-2-tuan-10-31-5.468myq.html


bài giảng liên quan