toan thuc hanh tiet 2 tuan 11

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • toan thuc hanh tiet 2 tuan 11 lop 3 - 1
  • toan thuc hanh tiet 2 tuan 11 lop 3 - 2
  • toan thuc hanh tiet 2 tuan 11 lop 3 - 3
  • toan thuc hanh tiet 2 tuan 11 lop 3 - 4
  • toan thuc hanh tiet 2 tuan 11 lop 3 - 5
Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2012
Luyện toán
Tiết 2
1.Đặt tính rồi tính:
324
X
2
213
X
4
101
X
7
120
X
6
8
4
5
8
7
0
0
2
6
2
324 X 2
213 X 4
101 X 7
102 X 6
7
7
Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2012
Luyện toán
Tiết 2
2. Tính:
8 x 6 - 8 =
48 - 8
= 40
8 x 5 : 4 =
40 : 4
= 10
8 x 7 + 8 =
56 + 8
= 64
42 : 6 x 8 =
7 x 8
= 56
Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2012
Luyện toán
Tiết 2
3. Tìm X:
a, x : 7 = 120
x
b, x : 6 = 108
X = 120 x 7
X = 840
X = 108 x 6
X = 648
Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2012
Luyện toán
Tiết 2
4. Nhà An nuôi 24 con gà, đã bán đi số gà đó. Hỏi nhà An còn lại bao nhiêu con gà?
Tóm tắt
I I
24 con gà
? con gà
I I I I I I I I I
đã bán
Bài giải:
Số gà đã bán là:
24 : 8 = 3 (con)
Đáp số: 21 con gà
Số gà còn lại là:
24 -3 = 21 (con)
Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2012
Luyện toán
Tiết 2
Đố vui:
Dựa vào quy luật các số đã cho như hình bên, hãy viết tiếp các số còn thiếu vào ô trống:
4
8
12
16
12
20
32
48
28
80
TiẾT HỌC KẾT THÚC
Kính chúc các cô giáo sức khỏe!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2014-11-03 10:02:51 | Thể loại: Bài giảng | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 6 | FileSize: 2.20 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng toan thuc hanh tiet 2 tuan 11, Bài giảng. Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2012Luyện toánTiết 21.Đặt tính rồi tính: 324 X 2 213 X 4 101 X 7 120 X 68458700262 324 X 2 213 X 4 101 X 7 102 X 677Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2012Luyện toánTiết 22. Tính:

https://tailieuhoctap.com/baigiangbaigiang/toan-thuc-hanh-tiet-2-tuan-11.0umnyq.html


bài giảng liên quan