Toan: Ôn tập về giải toán

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toan:  Ôn tập về giải toán - 1
  • Toan:  Ôn tập về giải toán - 2
  • Toan:  Ôn tập về giải toán - 3
  • Toan:  Ôn tập về giải toán - 4
  • Toan:  Ôn tập về giải toán - 5
PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG HOÀNH
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
MÔN: TOÁN
LỚP: 2C
GV: Nguyễn Thị Xuân Trinh
Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2015
Toán:
Kiểm tra bài cũ:
Các bạn chào cờ lúc mấy giờ?
Các bạn tập thể dục lúc mấy giờ?
Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2015
Toán:
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
Bài1: Một cửa hàng buổi sáng bán được 48 l dầu, buổi chiều bán được 37 l dầu. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu ?
Tóm tắt:
Buổi sáng : 48 l dầu
Buổi chiều: 37 l dầu
Cả hai buổi: …l dầu?
Bài giải:
Số lít dầu cả hai buổi bán được là:
48 + 37 = 85 ( l dầu)
Đáp số: 85 lít dầu
Toán:
Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2015
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
Bài 2: Bình cân nặng 32 kg, An nhẹ hơn Bình 6 kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam ?
Tóm tắt:
Bình:
An :
…kg?
32 kg
Bài giải:
An cân nặng là:
32 – 6 = 26 (kg)
Đáp số: 26 kg
6 kg
Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2015
Toán:
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
Bài 3: Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Hỏi Liên hái được bao nhiêu bông hoa ?
Tóm tắt:
Lan:
Liên:
24 bông hoa
16 bông hoa
…bông hoa ?
Bài giải:
Số bông hoa Liên hái được là:
24 +16 = 40 ( bông hoa)
Đáp số: 40 bông hoa
Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2015
Toán:
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
Bài 4: Viết số thích hợp vào các ô màu xanh:
1
2
3
4
8
5
14
11
6
7
9
10
12
13
Kính chào tạm biệt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-12-27 15:52:31 | Thể loại: Bài giảng | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 7 | FileSize: 3.62 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Toan: Ôn tập về giải toán, Bài giảng. PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO ĐẠI LỘCTRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG HOÀNHKÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ MÔN: TOÁN LỚP: 2C GV: Nguyễn Thị Xuân TrinhThứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2015Toán:Kiểm tra bài cũ:Các bạn chào cờ lúc mấy giờ?Các bạn tập thể dục lúc mấy giờ?Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2015Toán:ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁNBài1: Một cửa hàng buổi sáng bán được 48 l dầu, buổi chiều bán được 37 l dầu. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu ? Tóm tắt:Buổi sáng : 48 l dầuBuổi chiều: 37 l dầuCả hai buổi: …l dầu? B

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/toan-on-tap-ve-giai-toan.tg9g0q.html