TOÁN 5- LUYỆN TẬP -TUẦN 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • TOÁN 5- LUYỆN TẬP -TUẦN 12 - 1
  • TOÁN 5- LUYỆN TẬP -TUẦN 12 - 2
  • TOÁN 5- LUYỆN TẬP -TUẦN 12 - 3
  • TOÁN 5- LUYỆN TẬP -TUẦN 12 - 4
  • TOÁN 5- LUYỆN TẬP -TUẦN 12 - 5
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỊNH THỊ LiỀN
Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Vân
Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp!
Môn : Toán - Lớp 5A
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Toán
2.Đặt tính rồi tính:
25,8 x 1,5
a)
O,24 x 4,7
b)
Kiểm tra bài cũ
1.Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như thế nào?
Toán: LUYỆN TẬP
Ví dụ1 : 142,57 × 0,1 = ?

Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
14,257
× 0,1
142,57× 0,1 =14,257
142,57
Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 142,57sang bên trái một chữ số ta cũng được 14,257.
Nhận xét thừa số thứ nhất
và tích tìm được ?
Khi nhân một số thập phân
với 0,1 ta có thể tìm ngay
kết quả bằng cách nào ?
Khi nhân một số thập phân
với 0,1 ta chỉ việc chuyển
dấu phẩy của số đó sang bên trái một chữ số .
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Toán: LUYỆN TẬP
24,56 × 0,1 =
2,456
48,5 × 0,1 =
4,85
Nhân nhẩm
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Toán: LUYỆN TẬP
Ví dụ2: 531,75 × 0,01 = ?
531,75
×0,01

531,75 × 0,01 = 5,3175
5,3175

Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 531,75 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 5,3175.
Khi nhân một số thập phân với 0,01ta có thể tìm ngay kết quả bằng cách nào ?
Nhận xét thừa số thứ nhất
và tích tìm được ?
Khi nhân một số thập phân
với 0,01 ta chỉ việc chuyển
dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số .
35,678 × 0,01 =
5748, 6 × 0,001 =
0,35678
5,7486
Nhân nhẩm
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Toán: LUYỆN TẬP
Muốn nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,…chữ số .
Luyện tập :
1
Tính nhẩm :
Trò chơi đố bạn
a/579,8 x 0,1 =
805,13 x 0,01 =
362,5 x 0,001 =
57,98
8,0513
0,3625
b / 38,7 x 0,1 =
67,19 x 0,01 =
20,25 x 0,001 =
3,87
0,6719
0,02025
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Toán: LUYỆN TẬP
Thứ năm ngày 13 tháng 11năm 2014
Toán: LUYỆN TẬP
Bài 2 : Viết số đo dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông
1000ha =
125ha =
12,5ha =
3,2ha =
10km2
1,25km2
0,125km2
0,032km2
Bài 3:
Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000000,quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được 19,8cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu ki lô mét ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Chọn Đ vào ô trống có đáp án đúng, S vào ô trống có đáp án sai
a. 77 x 0,01 = 0,77
Đ
Trò chơi : Ai nhanh, ai đúng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Chọn Đ vào ô trống có đáp án đúng, S vào ô trống có đáp án sai
b. 190 x 0,1 = 1900
S
Trò chơi : Ai nhanh, ai đúng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Chọn Đ vào ô trống có đáp án đúng, S vào ô trống có đáp án sai
c. 52,3 x 0,001 = 0,0523
Đ
Trò chơi : Ai nhanh, ai đúng
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-01-06 21:50:57 | Thể loại: Bài giảng | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 1.74 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng TOÁN 5- LUYỆN TẬP -TUẦN 12, Bài giảng. PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỊNH THỊ LiỀNGiáo viên: Nguyễn Thị Thúy VânNhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp!Môn : Toán - Lớp 5A Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014Toá

https://tailieuhoctap.com/baigiangbaigiang/toan-5-luyen-tap-tuan-12.isk4zq.html