luyen tu va cau tuan 10 lop 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • luyen tu va cau tuan 10 lop 2 - 1
  • luyen tu va cau tuan 10 lop 2 - 2
  • luyen tu va cau tuan 10 lop 2 - 3
  • luyen tu va cau tuan 10 lop 2 - 4
  • luyen tu va cau tuan 10 lop 2 - 5
TUẦN 10
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HIỆP
LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Luyện từ và câu
Lớp 2/1
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
GIÁO VIÊN: Hoàng Thị Lan Anh

Thứ tu ngày 24 tháng 10 năm 2012.
Luyện từ và câu.
1. Em hãy tìm 1 từ chỉ hoạt động.
2. Em hãy đặt câu với từ chỉ hoạt động vừa tìm được.
Bài cũ
Em hãy đặt một câu theo mẫu Ai ( con gi, cái gi ) là gì?

Thứ tu, ngày 24 tháng 10 năm 2012.
Luyện từ và câu.
Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.


Luyện tập:
1.Tìm những từ chỉ người trong gia đình, họ hàng ở câu chuyện Sáng kiến của bé Hà.
Thöù tư, ngaøy 24 thaùng 10 naêm 2012.
Luyeän töø vaø caâu.
Töø ngöõ veà hoï haøng. Daáu chaám, daáu chaám hoûi.


1. Ở lớp cũng như ở nhà ,bé Hà được coi là một cây sáng kiến .
Một hôm ,Hà hỏi bố:
- Bố ơi,sao không có ngày của ông bà, bố nhỉ?
Thấy bố ngạc nhiên ,Hà bèn giải thích:
- Con đã có ngày 1 tháng 6. Bố là công nhân,có ngày 1 tháng 5. Mẹ có ngày
8 tháng 3. Còn ông bà thì chưa có ngày lễ nào cả.
Hai bố con bàn nhau lấy ngày lập đông hàng năm làm “ngày ông bà” ,
vì khi trời bắt đầu rét ,mọi người cần chăm lo sức khoẻ cho các cụ già.
2. Ngày lập đông đến gần. Hà suy nghĩ mãi mà chưa biết nên chuẩn bị quà
gì biếu ông bà.
Bố khẽ nói vào tai Hà điều gì đó .Hà ngả đầu vào vai bố:
- Con sẽ cố gắng, bố ạ.
3. Đến ngày lập đông ,các cô ,các chú đều về chúc thọ ông bà . Ông bà
cảm động lắm.Bà bảo:
- Con cháu đông vui ,hiếu thảo thế này, ông bà sẽ sống trăm tuổi.
Ông thì ôm lấy bé Hà, nói:
- Món quà ông thích nhất hôm nay là chùm điểm mười của cháu đấy .
Theo Hồ Phương.
Sáng kiến của bé Hà


Luyeän taäp:
1.Tìm nhöõng töø chæ ngöôøi trong gia ñình, hoï haøng ôû caâu chuyeän Saùng kieán cuûa beù Haø.
Coù caùc töø laø: boá, con, oâng, baø, meï, coâ, chuù, cuï giaø, con chaùu, chaùu, beù Haø.
Thöù tư, ngaøy 24 thaùng 10 naêm 2012.
Luyeän töø vaø caâu.
Töø ngöõ veà hoï haøng. Daáu chaám, daáu chaám hoûi.


Thứ tu, ngày 24 tháng 10 năm 2012.
Luyện từ và câu.
Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
Luyện tập:
2. Kể thêm các từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết.
Có các từ là: bố, con, ông, bà, mẹ, cô, chú, cụ già, con cháu, cháu, thím, cậu, bác, dì, mợ, con dâu, con rể, chắt chút, chít..


3. Xếp vào mỗi nhóm sau một từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết.
a) Họ nội:
b) Họ ngoại:
Thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2012.
Luyện từ và câu.
Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
Luyện tập:

HOÏ NOÄI
OÂâng noäi, baø noäi, baùc, chuù, thieám, coâ, döôïng,…
HỌ NGOẠI
Ô�ng ngoại, bà ngoại, dì, dượng, cậu, mợ, .
Thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2012.
Luyện từ và câu.
Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
Luyện tập:
3. Xếp vào mỗi nhóm sau một từ chỉ
người trong gia đình, họ hàng mà em biết.
a) Họ nội:
b) Họ ngoại:
4. Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống ?
Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em mới vừa vào lớp 1, chưa biết viết Viết xong thư, chị hỏi:
Em còn muốn nói thêm gì nữa không
Cậu bé đáp:
- Dạ có Chị viết hộ em vào cuối thư: "Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả."
Thứ tu, ngày 24 tháng 10 năm 2012.
Luyện từ và câu.
Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
.
.
?


Thứ tư, ngày 24 tháng 10 năm 2012.
Luyện từ và câu.
Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.


Chuẩn bị bài: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà.
Thứ tu, ngày 24 tháng 10 năm 2012.
Luyện từ và câu.
Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
Chúc các em chăm ngoan học giỏi
Chúc Thầy Cô hạnh phúc, thành đạt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2014-02-25 22:03:35 | Thể loại: Bài giảng | Lần tải: 9 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 25.70 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng luyen tu va cau tuan 10 lop 2, Bài giảng. TUẦN 10TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HIỆPLUYỆN TỪ VÀ CÂU Luyện từ và câuLớp 2/1KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH GIÁO VIÊN: Hoàng Thị Lan Anh Thứ tu ngày 24 tháng 10 năm 2012.Luyện từ và câu.1. Em hãy

https://tailieuhoctap.com/baigiangbaigiang/luyen-tu-va-cau-tuan-10-lop-2.gi3ozq.html