bài 35 khái quát châu mĩ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • bài 35 khái quát châu mĩ - 1
  • bài 35 khái quát châu mĩ - 2
  • bài 35 khái quát châu mĩ - 3
  • bài 35 khái quát châu mĩ - 4
  • bài 35 khái quát châu mĩ - 5
Trường THCS Tân Hiệp
Giáo án Địa 7
Gv: Trương Thị Thu Trang
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một lãnh thổ rộng lớn
a. Vị trí, giới hạn
- Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây
H: Quan sát trên BĐTNTG, em hãy cho biết vị trí châu Mĩ nằm ở bán cầu nào?
Câu hỏi thảo luận
H: Dựa vào bản đồ tự nhiên châu Mĩ kết hợp với hình 35.1 và nội dung SGK, em hãy cho biết:
- Lãnh thổ châu Mĩ được giới hạn trong phạm vi từ vĩ độ nào đến vĩ độ nào?
- Vị trí tiếp giáp?
- Diện tích?
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một châu lục rộng lớn
a. Vị trí, giới hạn
- Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây
- Lãnh thổ châu Mĩ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam, trong khoảng từ 71059’B đến 53054’N( không kể đảo)( nếu tính đảo thì điểm cực Bắc khoảng 83039’ B
- Phía tây giáp Thái Bình Dương
- Phía đông giáp Đại Tây Dương
- Phía bắc giáp Bắc Băng Dương
b.Tiếp giáp:
c. Diện tích:
- Châu Mĩ rộng 42 triệu km2
đứng thứ 2 trên thế giới sau châu Á
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một châu lục rộng lớn
a. Vị trí, giới hạn
b.Tiếp giáp:
c. Diện tích:
* Ý nghĩa kênh đào Panama: Nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, là hệ thống giao thông đường thủy quan trọng về kinh tế, góp phần tăng cường giao lưu mậu dịch quốc tế.
Kênh Panama, kênh đào lớn nhất ở châu Mĩ, có chiều dài khoảng 50 km, là con đường giao thông ngắn nhất từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương.
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một châu lục rộng lớn
Một số hình ảnh về kênh đào Panama
a. Vị trí, giới hạn
b.Tiếp giáp:
c. Diện tích:
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một châu lục rộng lớn
a. Vị trí, giới hạn
b.Tiếp giáp:
c. Diện tích:
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một châu lục rộng lớn
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng
H: Trước khi Cri-xtốp Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ ( trước thế kỉ XVI), châu Mĩ có thành phần dân cư nào sinh sống, thuộc chủng tộc nào, nguồn gốc của thành phần dân cư đó?
a. Vùng đất của dân nhập cư
- Trước thế kỉ XVI: Chủ nhân của Châu Mĩ là người Anh- điêng và người E-xki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít di cư từ Châu Á đến trong thời kì xa xưa.
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một châu lục rộng lớn
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng
a. Vùng đất của dân nhập cư
- Trước thế kỉ XVI: Chủ nhân của Châu Mĩ là người Anh- điêng và người E-xki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít di cư từ Châu Á đến trong thời kì xa xưa.
Hình 35.2 -Lược đồ các luồng nhập cư vào Châu Mĩ
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một châu lục rộng lớn
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng
a. Vùng đất của dân nhập cư
- Trước thế kỉ XVI: Chủ nhân của Châu Mĩ là người Anh- điêng và người E-xki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít di cư từ Châu Á đến trong thời kì xa xưa.
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một châu lục rộng lớn
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng
a. Vùng đất của dân nhập cư
H: Dựa vào nội dung SGK kết hợp với hiểu biết, em hãy nêu những nét cơ bản của người Anh- điêng và người E-xki-mô:
- Địa bàn phân bố
- Hoạt động kinh tế
- Trước thế kỉ XVI: Chủ nhân của Châu Mĩ là người Anh- điêng và người E-xki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít di cư từ Châu Á đến trong thời kì xa xưa.
Hình 35.2 -Lược đồ các luồng nhập cư vào Châu Mĩ
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một châu lục rộng lớn
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng
a. Vùng đất của dân nhập cư
- Trước thế kỉ XVI: Chủ nhân của Châu Mĩ là người Anh- điêng và người E-xki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít di cư từ Châu Á đến trong thời kì xa xưa.
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một châu lục rộng lớn
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng
a. Vùng đất của dân nhập cư
- Trước thế kỉ XVI:
Một số công trình kiến trúc của người Mai-a
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một châu lục rộng lớn
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng
a. Vùng đất của dân nhập cư
- Trước thế kỉ XVI: Chủ nhân của Châu Mĩ là người Anh- điêng và người E-xki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít di cư từ Châu Á đến trong thời kì xa xưa.
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một châu lục rộng lớn
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng
a. Vùng đất của dân nhập cư
- Trước thế kỉ XVI:
- Từ TK XVI trở đi có thêm:
+ Người gốc Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít (Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha)
+ Người da đen thuộc chủng tộc Nê-grô-it bị cưỡng bức từ châu phi sang làm nô lệ…
=> Quá trình nhập cư từ các châu lục khác đến đã làm cho châu Mĩ trở thành vùng đất của dân nhập cư.
H: Sau khi Cri-xtốp Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ( từ thế kỉ XVI trở đi), thành phần dân cư ở đây thay đổi như thế nào?
Hình 35.2 -Lược đồ các luồng nhập cư vào Châu Mĩ
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một châu lục rộng lớn
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng
a. Vùng đất của dân nhập cư
H: Quá trình nhập cư lâu dài từ các châu lục khác đến châu Mĩ, tạo nên thành phần chủng tộc ở đây như thế nào?
b.Thành phần chủng tộc đa dạng và phức tạp:
Hình 35.2 -Lược đồ các luồng nhập cư vào Châu Mĩ
Có đủ các chủng tộc chính trên thế giới: Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-it, Nê-grô-it
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một châu lục rộng lớn
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng
Hình 35.2 -Lược đồ các luồng nhập cư vào Châu Mĩ
a. Vùng đất của dân nhập cư
b.Thành phần chủng tộc đa dạng và phức tạp: có đủ các chủng tộc chính trên thế giới: Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-it, Nê-grô-it và người lai
H: Giải thích tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư khu vực Bắc Mĩ với dân cư khu vực Trung và Nam Mĩ?
Trong qúa trình chung sống, các chủng tộc này đã hoà huyết tạo nên các thế hệ người lai.
H: Trong quá trình chung sống các chủng tộc này có mối quan hệ với nhau như thế nào?
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một châu lục rộng lớn
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng
a. Vùng đất của dân nhập cư
b.Thành phần chủng tộc đa dạng và phức tạp: có đủ các chủng tộc chính trên thế giới: Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-it, Nê-grô-it và người lai
Châu Mĩ
Ăng-lô-xăc-xông
Châu Mĩ La-tinh
Trong qúa trình chung sống, các chủng tộc này đã hoà huyết tạo nên các thế hệ người lai.
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một châu lục rộng lớn
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng
Hình 35.2 -Lược đồ các luồng nhập cư vào Châu Mĩ
a. Vùng đất của dân nhập cư
b.Thành phần chủng tộc đa dạng và phức tạp:
HƯỚNG DẨN HỌC TẬP
- Làm bài tập ở tập bản đồ
- Trả lời câu hỏi SGK
- Tìm hiểu ở khu vực Bắc Mĩ có những dạng địa hình nào? Khí hậu phân hóa ra sao?
Cảm ơn thầy, cô đã đến dự
buổi học hôm nay
chúc các em học tập thật tốt đạt nhiều hoa điểm mười
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2013-01-03 09:49:06 | Thể loại: Bài giảng | Lần tải: 11 | Lần xem: | Page: 20 | FileSize: 1.63 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng bài 35 khái quát châu mĩ, Bài giảng. Trường THCS Tân HiệpGiáo án Địa 7Gv: Trương Thị Thu TrangBÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ1. Một lãnh thổ rộng lớna. Vị trí, giới hạn- Nằm hoàn toàn ở bán cầu TâyH: Quan sát trên BĐTNTG, em hãy cho biết vị trí châu Mĩ nằm ở bán cầu nào?Câu hỏi thảo luậnH: Dựa vào bản đồ tự nhiên châu Mĩ kết hợp với hình 35.1 và nội dung SGK, em hãy cho biết:- Lãnh thổ châu Mĩ được giới hạn trong phạm vi từ vĩ độ nào đến vĩ độ nào?- Vị trí tiếp giáp?- Diện tích?BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ1. Một châu lục rộng lớna. Vị trí,

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-35-khai-quat-chau-mi.irbuyq.html