bài 24: Biển và Đại dương

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • bài 24: Biển và Đại dương - 1
  • bài 24: Biển và Đại dương - 2
  • bài 24: Biển và Đại dương - 3
  • bài 24: Biển và Đại dương - 4
  • bài 24: Biển và Đại dương - 5
Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ môn Địa lý lớp 6
Giáo viên: Ngô Thị Tố Nga
Lớp 6 B
Phụ lưu
Chi lưu
Sông chính
Kiểm tra bài cũ
Bài 1: Hãy điền tên các bộ phận của hệ thống sông vào ô trống trong sơ đồ dưới đây?
1
2
3
Bài 2: Em hãy chọn đáp án đúng nhất :
+ Đặc điểm của sông:
A . Là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa
B. Là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền
C. Là dòng nước chảy tạm thời trên bề mặt lục địa
D. Tất cả các ý trên đều đúng
Em hãy kể tên các đại dương trên bản đồ?
THÁI BÌNH DƯƠNG
ẤN ĐỘ DƯƠNG
ĐẠI TÂY DƯƠNG
Băc Băng Dương
Tiết 30- Bài 24
BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
Tham kh?o SGK cho bi?t nu?c bi?n v� d?i duong cú d? mu?i trung bỡnh l� bao nhiờu?
1. Độ muối của nước biển và đại dương
MUỐI
35 g (27.3g muối NaCl)
Nước biển có độ muối 35‰
Vì sao nước biển và đại dương lại có độ muối ?
Qua bảng số liệu hãy nhận xét độ muối của các biển trên thế giới ?
Biển Ban – tích 32‰
Biển Đông 33 ‰
Biển Đỏ (Hồng Hải) 41 ‰
Biển Chết (Tử Hải) ` 290‰
Các đại dương 35 ‰
Tại sao các biển và đại dương thông nhau nhưng độ muối lại khác nhau?
Bắc Băng Dương
Thái Bình Dương
Đại Tây Dương
ấn Độ Dương
Biển Chết (Tử Hải)
Nằm đọc báo trên mặt biển
Mặt biển phủ đầy váng muối
Vì sao độ mặn của vùng biển nước ta chỉ có 33 ??
Vì sao nước biển đại dương ở vùng chí tuyến lại mặn hơn các vùng khác ?
36,8 ‰ Ven chÝ tuyÕn
34,5 ‰ ven xÝch ®¹o
34 ‰ GÇn cùc
Biển Ban Tích
Biển Hồng Hải
Giải thích vì sao nước biển Hồng Hải có độ mặn lớn hơn nước biển Ban Tích ?
2. Sự vận động của nước biển và đại dương
Nước biển và đại dương có những hình thức vận động nào ?
a. Sóng
Quan sát đoạn phim sau em hãy mô tả hiện tượng sóng ?
Clip
Qua đó cho biết sóng là gì ?
Nguyên nhân sinh ra sóng ?
Clip
Quan sát đoạn phim mô tả hiện tượng sóng thần và tác hại của nó ?
Vùng va chạm của 2 địa mảng
Cho biết nguyên nhân gây nên sóng thần ?
b. Thuỷ triều:
Quan sát tranh nhận xét sự thay đổi của ngấn nước ven bờ biển ?
Thuỷ triều xuống ở bãi biển
Thuỷ triều lên ở bãi biển
Vậy thuỷ triều là gì ?
Tham khảo SGK cho biết thuỷ triêù có mấy loại ?
Nhật triều: Là một ngày lên xuống 1lần
Bán nhật triều : là một ngày lên xuống 2 lần( Đúng quy luật )
Nhật triều không đều: Một ngày lên xuống 1 hoặc 2 lần ( Không đúng quy luật )
Thời gian nào có triều cường, triều kém ?
Triều cường: Lúc trăng tròn( Giữa tháng ),lúc không trăng ( đầu tháng )
Triều kém: Lúc trăng lưỡi liềm ( đầu và cuối tháng )
Hiện tượng thuỷ triều có thuận lợi và khó khăn gì ?
Nguyên nhân nào sinh ra thuỷ triều ?
Dẫn nước vào ru�ng mu�i
Sản xuất muối
Đánh bắt cá
Hàng hải
Nhà máy điện thuỷ triều trên sông Răng – xơ (nước Pháp)
Trận đánh trên sông Bạch Đằng
Sông Bạch Đằng
Bãi cọc trên sông Bạch Đằng
Tác hại của triều cường ở Thành phố Hồ Chí Minh
c. Dòng biển:
Vậy dòng biển là gì ?
Nguyên nhân sinh ra dòng biển ?
Quan sát bản đồ, em hãy cho biết có mấy loại dòng biển?
PªRu
Califoocnia
BenghêLa
Đông úc
Cưrôsiô
Grơnlen
Gơnxtrim
Braxin
Quan sát bản đồ em hãy đọc tên các dòng biển nóng, dòng biển lạnh? Nhận xét nơi xuất phát và hướng chảy của chúng ?
Dựa vào đâu người ta gọi dòng biển nóng, dòng biển lạnh ?
Địa điểm A
-80C
Địa điểm B
30C
Xahara
Namip
Các dòng biển có vai trò gì ?
Bài tập 1: Nối các ý ở cột A và B cho phù hợp
A
Sãng
Thuû triÒu
Dßng biÓn
B
A. Lµ sù chuyÓn ®éng tõ ngoa× vµo bê cña n­íc biÓn.
B. Lµ sù chuyÓn ®éng thµnh dßng cña n­íc biÓn
C. Lµ sù d©ng lªn, h¹ xuèng cã chu kú cña n­íc biÓn .
D. Lµ sù chuyÓn ®éng t¹i châ cña líp n­íc trªn mÆt biÓn
Bài tập 2:
Độ muối của nước biển và đại dương thay đổi tuỳ theo:
a. Lượng mưa nhiều hay ít
b. Độ bốc hơi lớn hay nhỏ
c. Nguồn nước sông chảy ra nhiều hay ít. d. Tất cả các ý trên
d.
Chúc các em học tốt
Thân ái chào các em
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-03-04 22:34:10 | Thể loại: Bài giảng | Lần tải: 88 | Lần xem: | Page: 31 | FileSize: 4.16 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng bài 24: Biển và Đại dương, Bài giảng. Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ môn Địa lý lớp 6 Giáo viên: Ngô Thị Tố Nga Lớp 6 B Phụ lưu Chi lưu Sông chính Kiểm tra bài cũ Bài 1: Hãy điền tên các bộ phận của hệ thống sông vào ô trống trong s

https://tailieuhoctap.com/baigiangbaigiang/bai-24-bien-va-dai-duong.wczgvq.html