Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh - 1
  • Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh - 2
  • Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh - 3
  • Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh - 4
  • Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh - 5
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: Trùng kíêt lị và trùng sốt rét có hại như thế nào đối với đời sống con người?
Trả lời: Cả hai đều gây bệnh
nguy hiểm
cho con người
Trùng kiết lị gây bệnh kiết lị
trùng sốt rét gây bệnh sốt rét.
Bài 7:
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH
Đặc điểm chung.phần 1

II.Vai trò thực tiễn.
I.Đặc điểm chung.

Qua các đại diện đã học như trùng kiết lị ,trùng roi, trùng biến hình, trùng giày.
Hãy điền các thông tin vào bảng 1 SGK?

Động vật nguyên sinh sống tự do có đặc điểm gì?
Động vật nguyên sinh kí sinh có đặc diểm gì?
Trả lời cơ quan di chuyển tiêu
giảm hay kém phát triển ,
dinh dưỡng kiểu hoại sinh
Động vật nguyên sinh sống tự
do cơ quan di chuyển phát triển,
dinh dữơng kiểu động vật
Vậy động vật nguyên sinh có những
đặc điểm chung gì?
Trả lời: đều có cấu tạo một tế bào nhưng về chức năng là một cơ thể sống độc lập
II.Vai trò thực tiễn.
Hiện có khoảng 40 nghìn loài động vật nguyên sinh phân bố ở khắp nơi
như nước ngọt, nước mặn, nước lợ, trong đất ẩm và trong cơ thể nhiêù động vật và người.
Có rất nhiều động vật nguyên sinh trong một giọt nước.
Trùng lỗ sống ở biển với hàng trăm chân giả hình sợi thò ra ngoài qua lỗ vỏ
Chân giả hình sợi
Vỏ đá vôi cuả các trùng lỗ khác nhau
Hãy cho biết vai trò cuả trùng lỗ?
D,A
Bảng 2: Vai trò của động vật nguyên sinh.
D.A
Trùng lỗ tuy có kích thước nhỏ
nhưng khi lắng xuống đáy biển
góp phần tạo nên vỏ trái đất ,
hoá thạch của chúng là chỉ thị cho
các địa tầng

Bảng 2:Vai trò của động vật nguyên sinh
Kết luận
Kết luận bài: Động vật nguyên sinh đều có kích thước nhỏ hiển vi, chỉ là một tế nào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống. Chúng có vai trò là thức ăn cuả động vật trong nước, làm sạch môi trường nước. Một số nhỏ gây bệnh cho người và vật nuôi
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-02-24 10:30:28 | Thể loại: Bài 7: Đặc điểm chung - vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh | Lần tải: 513 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 2.38 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh, Bài 7: Đặc điểm chung - vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh . Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Trùng kíêt lị và trùng sốt rét có hại như thế nào đối với đời sống con người?Trả lời: Cả hai đều gây bệnh nguy hiểm cho con ngườiTrùng kiết lị gây

https://tailieuhoctap.com/baigiangbai7dacdiemchungvaitrothuctiencuadongvatnguyensinh/bai-7-dac-diem-chung-va-vai-tro-thuc-tien-cua-dong-vat-nguyen-sinh.xhvowq.html