Chào mừng quí Thầy Cô về dự giờ thăm lớp
Tiết 5
Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ-TĐN số 2
Ôn tập bài hát: Nụ cười
I/ Ôn tập bài hát:
Nụ cười
Nhạc : Nga
Lời Việt: Phạm Tuyên
LUYỆN THANH
Ma aù a aù a…Mi í i í i …… aø.
- Qua bài hát nụ cười : tác giả muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì ?
Bài hát Nụ cười muốn giáo dục các
em biết giữ gìn sự hồn nhiên trong
sáng của tuổi học trò,luôn mang niềm
vui và tiếng cười đến với mọi người.


1c
1
2
1c
1c
1
2 c
1c
1c
Dựa vào công thức cấu tạo cho biết cấu tạo trên giọng gì?
Giọng a – moll(La Thứ).
1cung
½ cung
1cung
1cung
1/2cung
1 cung
1 cung
1. Giọng mi thứ:
*Giọng mi thứ: Có âm chủ là Mi, hoá biểu giọng Mi thứ có một dấu thăng
(Pha thăng)
II. Giọng mi thứ - Tập đọc nhạc số 2
2. Giọng mi thứ hoà thanh:
Giọng mi thứ hoà thanh có âm bậc VII thăng lên 1/2 cung
3. Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Hình nốt móc đơn, nốt đen,
Đen chấm dôi, trắng, trắng
chấm dôi, lặng đen, liên ba
đơn
Nhận xét
Giọng gì?
Giọng e - moll
Nhịp mấy?
Nhịp 34
Về cao độ?
Gồm 7 cao độ
Về trường độ?
bài TĐN gồm mấy câu?
Bài TĐN gồm 4 câu
-Các em tập đọc nhạc từng câu,chú ý tiết tấu có chùm 3 nốt đen ở câu 1.
Sau đó ghép lời ca
Câu 1
Câu 4
Câu 3
Câu 2
Thế nào là giọng Mi thứ?
Giọng Mi thứ có âm chủ là Mi hóa biểu có một dấu thăng( Pha #) .
Nêu nội dung bài hát Nụ cười?
Ca ngợi sự lạc quan yêu đời trong cuộc sống.
Giọng Mi thứ và Mi thứ hòa thanh khác nhau ở điểm nào?
Giọng Mi thứ hòa thanh có bậc 7 tăng lên ½ cung so với Mi thứ tự nhiên
Hãy hát hai câu hát giống nhau trong bài hát Nụ Cười?
Tiếng cười vui luôn luôn bên ta, tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa.
GIỜ HỌC KẾT THÚC
Chân thành cảm ơn các thầy cô