TRƯỜNG THCS CÁI TÀU HẠ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
MÔN ÂM NHẠC
LỚP 9A5
GV THỰC HIỆN: TRẦN THỊ MẾN
- Nội dung bài hát:
Bài hát kêu gọi mọi người cùng đoàn kết
xây dựng quê hương, đất nước,
lời ca chứa chan tình người,
tình yêu đối với dân tộc Việt Nam.
I II III IV V VI VII VIII(I)
I II III IV V VI VII VIII(I)
Nhạc sĩ Hoàng Việt tên thật Lê Chí Trực (1928 – 1967)
Câu 1:
Câu 2:
Ví dụ: Bài hát Nụ cười ở giọng Đô trưởng:
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười
Ví dụ: Bài hát Nụ cười ở giọng Đô trưởng:
Bài hát Nụ cười sẽ trở thành giọng Son Trưởng,
hoá biểu có 1 dấu thăng ( pha thăng)
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười
TRÒ CHƠI: ĐI TÌM CAO ĐỘ
1
2
3
4
5
6
7
Câu 1: Ai là tác giả của bài hát Lá xanh ?

Nhạc sĩ: Hoàng Việt
Câu 2: Bài hát đi học thơ của Minh Chính – nhạc Bùi Đình Thảo có phải là ca khúc thiếu nhi phổ thơ không ?

Là ca khúc thiếu nhi phổ thơ
Câu 3: Giọng Son trưởng và giọng Mi thứ có dấu hóa gì giống nhau?

Dấu pha thăng
Câu 4: Điền vào chỗ trống câu sau:
Dịch giọng là sự chuyển dịch độ………… của một…………cho phù hợp với tầm cử giọng của…………hát

cao thấp
bài hát
người
Câu 5: Giọng Pha trưởng có một dấu hóa gì ở hóa biểu ?

Dấu si giáng
Câu 6: Giọng Pha trưởng khoảng cách cao độ Pha qua Son là mấy cung ?

Một cung
Câu 7: Hoàn chỉnh câu hát sau:
Rừng núi…………..………biển xa

dang tay nối lại
TRÒ CHƠI: ĐI TÌM CAO ĐỘ
Tiết học đến đây đã kết thúc.
Kính chúc các thầy cô giáo dồi sức khoẻ.
Cám ơn các em học sinh.