Tiết 22. HBH: Khúc ca bốn mùa. BĐT: Tiếng sáo Việt Nam

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tiết 22. HBH: Khúc ca bốn mùa. BĐT: Tiếng sáo Việt Nam - 1
  • Tiết 22. HBH: Khúc ca bốn mùa. BĐT: Tiếng sáo Việt Nam - 2
  • Tiết 22. HBH: Khúc ca bốn mùa. BĐT: Tiếng sáo Việt Nam - 3
  • Tiết 22. HBH: Khúc ca bốn mùa. BĐT: Tiếng sáo Việt Nam - 4
  • Tiết 22. HBH: Khúc ca bốn mùa. BĐT: Tiếng sáo Việt Nam - 5
ÂM NHẠC LỚP 7
HỌC HÁT BÀI: “KHÚC CA BỐN MÙA”
Kiểm tra bài cũ:
* Em hãy trình bày bài Tập đọc nhạc số 6
I. Học hát bài: Khúc ca bốn mùa
Nhạc và lời: Nguyễn Hải
1. Giới thiệu về tác giả và bài hát
a. Giới thiệu về tác giả:
- Nhạc sĩ Nguyễn Hải tên thật là Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 15/01/1958 ở Quảng Bình. Hiện ông đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Một số ca khúc tiêu biểu: Từng hạt mưa ru, Suối nguồn yêu thương, Khúc ca bốn mùa...
b. Giới thiệu về bài hát:
- “Khúc ca bốn mùa” đem tới cho các em một cách nhìn thiên nhiên thú vị và gần gũi. Tác giả hình tượng hoá mưa nắng thành những “hạt mưa, hạt nắng” rồi liên hệ với mẹ, với các bạn nhỏ, với cây lúa, vườn cây...để viết nên bài hát “Khúc ca bốn mùa”.
Bài 6 – Tiết 22
Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
2. Tìm hiểu về bài hát
? Bài hát được viết ở nhịp nào ?
- Nhịp
Tính chất của nhịp gần giống như nhịp
? Em có nhận xét gì về ô nhịp đầu tiên của bài hát?
- Ô nhịp đầu tiên là nhịp lấy đà
1. Giới thiệu về tác giả và bài hát
I. Học hát bài: Khúc ca bốn mùa
Nhạc và lời: Nguyễn Hải
Bài 6 – Tiết 22
Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
Những kí hiệu âm nhạc nào được sử dụng trong bài hát?
Dấu thăng, dấu luyến, dấu chấm dôi, dấu nối và dấu lặng đơn
Những hình nốt nào được sử dụng trong bài hát?
Hình nốt móc đơn, đen, móc kép, móc đơn chấm dôi và đen chấm dôi
2. Tìm hiểu về bài hát
1. Giới thiệu về tác giả và bài hát
I. Học hát bài: Khúc ca bốn mùa
Nhạc và lời: Nguyễn Hải
3. Nghe hát mẫu
Bài 6 – Tiết 22
Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
Đoạn a chia thành 2 câu hát
C1
C2
C3
C4
C5
Đoạn b chia thành 3 câu hát
2. Tìm hiểu về bài hát
1. Giới thiệu về tác giả và bài hát
I. Học hát bài: Khúc ca bốn mùa
Nhạc và lời: Nguyễn Hải
3. Nghe hát mẫu
4. Khởi động giọng
Bài 6 – Tiết 22
Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
2
4
Mỡ..i......ớ ...i........m�..a....ỏ...a.............�
4. Khởi động giọng
2. Tìm hiểu về bài hát
1. Giới thiệu về tác giả và bài hát
I. Học hát bài: Khúc ca bốn mùa
Nhạc và lời: Nguyễn Hải
3. Nghe hát mẫu
4. Khởi động giọng
5. Học hát
Bài 6 – Tiết 22
Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
C1
C2
C3
C4
C5
5. Học hát
Học hát câu 1
Học hát câu 2
Học hát câu 3
Ghép câu 1 và câu 2
Học hát câu 4
Học hát câu 5
Ghép câu 3, câu 4 và câu 5
2. Tìm hiểu về bài hát
1. Giới thiệu về tác giả và bài hát
I. Học hát bài: Khúc ca bốn mùa
Nhạc và lời: Nguyễn Hải
3. Nghe hát mẫu
4. Khởi động giọng
5. Học hát
6. Hát cả bài
Bài 6 – Tiết 22
Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
6. HÁT CẢ BÀI
Luyện tập cách hát hòa giọng, đối đáp, lĩnh xướng.
2. Tìm hiểu về bài hát
1. Giới thiệu về tác giả và bài hát
I. Học hát bài: Khúc ca bốn mùa
Nhạc và lời: Nguyễn Hải
3. Nghe hát mẫu
4. Khởi động giọng
5. Học hát
6. Hát cả bài
Bài 6 – Tiết 22
Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
2. Tìm hiểu về bài hát
1. Giới thiệu về tác giả và bài hát
I. Học hát bài: Khúc ca bốn mùa
Nhạc và lời: Nguyễn Hải
3. Nghe hát mẫu
4. Khởi động giọng
5. Học hát
6. Hát cả bài
II. Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam

Bài 6 – Tiết 22
Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
II. Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học thuộc bài hát "Khỳc ca b?n mựa", t?p thể hiện cỏc d?ng tỏc v?n d?ng khi hát.
L�m b�i t?p 1, 2 trang 47 SGK
- Xem trước tiết 23: ễn t?p b�i hỏt; TĐN số 7
`
Xin chân thành cảm ơn
các thầy cô giáo
và các em học sinh!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 20:14:26 | Thể loại: Âm nhạc 7 | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 33 | FileSize: 5.01 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tiết 22. HBH: Khúc ca bốn mùa. BĐT: Tiếng sáo Việt Nam, Âm nhạc 7. ÂM NHẠC LỚP 7HỌC HÁT BÀI: “KHÚC CA BỐN MÙA”Kiểm tra bài cũ:* Em hãy trình bày bài Tập đọc nhạc số 6I. Học hát bài: Khúc ca bốn mùa Nhạc và lời: Nguyễn Hải1. Giới thiệu về tác giả và bài hát a. Giới th

https://tailieuhoctap.com/baigiangamnhac7/tiet-22-hbh-khuc-ca-bon-mua-bdt-tieng-sao-viet-nam.pkb40q.html