Khoa học 5. Bài 55. Sự sinh sản của động vật

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Khoa học 5. Bài 55. Sự sinh sản của động vật - 1
  • Khoa học 5. Bài 55. Sự sinh sản của động vật - 2
  • Khoa học 5. Bài 55. Sự sinh sản của động vật - 3
  • Khoa học 5. Bài 55. Sự sinh sản của động vật - 4
  • Khoa học 5. Bài 55. Sự sinh sản của động vật - 5
Kiểm tra bài cũ1. Cây cối mọc lên từ những bộ phận nào?
Mọc lên từ hạt hoặc mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ như: thân, rễ, lá,…
Kiểm tra bài cũ
2. Kể tên một số cây con mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ?
Bài 55: Sự sinh sản của động vật
Thảo luận nhóm
Câu 1: Cơ thể động vật đa số được chia thành mấy giống? Đó là những giống gì?
Câu 2: Tinh trùng hoặc trứng của động vật được sinh ra từ cơ quan nào? Cơ quan đó thuộc giống gì?
Câu 3: Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là gì?
Câu 4: Nêu kết quả của sự thụ tinh. Hợp tử phát triển thành gì
Động vật được chia thành hai giống:
Hợp tử
(sự thụ tinh)
Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới mang những đặc tính của bố mẹ.
kết luận


Đa số động vật được chia thành 2 giống: giống đực và giống cái. Giống đực có cơ quan sinh dục đực, sinh ra tinh trùng; giống cái có cơ quan sinh dục cái sinh ra trứng.
Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng tạo ra hợp tử gọi là sự thụ tinh.
Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới mang những đặc tính của bố mẹ.
Nòng nọc
Voi con
Con chó
Gà con
Bò sữa
Cá sấu
kết luận

Những loài động vật khác nhau thì có cách sinh sản khác nhau:
có loài đẻ trứng, có loài đẻ con.
Trò chơi: Ai nhanh hơn ?
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-07-27 11:12:56 | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 1.48 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Khoa học 5. Bài 55. Sự sinh sản của động vật, . Kiểm tra bài cũ1. Cây cối mọc lên từ những bộ phận nào?Mọc lên từ hạt hoặc mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ như: thân, rễ, lá,…Kiểm tra bài cũ2. Kể tên một số cây con mọc lên từ một số bộ phận của

https://tailieuhoctap.com/baigiang/khoa-hoc-5-bai-55-su-sinh-san-cua-dong-vat.10u60q.html